Betreft: DIANA Kenmerk: ICNBLEW/SHL971012. Geachte Heer en Mevrouw Van Dijk, Graag breng ik u mijn brief van 14 juli jongstleden in herinnering. Dit was exact zes weken voor het fatale ongeluk in Parijs op 31 augustus. Daags erna heb ik My Lady in een persbericht aangetroffen op het dak van een huis in Saint Tropez en ogenblikkelijk maatregelen laten nemen. Een overeenkomst in de Koninginnekamer heeft dus helaas niet tot stand kunnen komen. Ingeval zij nog in leven zou zijn geweest was ik met haar getrouwd op 28 september jongstleden. Ondanks de ongepaste en ongewenste interventie van een Egyptisch staatsburger in mijn persoonlijke aangelegenheden. Ik ben zeer verbitterd en heb nog wel enige tijd nodig om de klap te verwerken. Zakelijk gezien ben ik van mening dat Harrods Knightsbridge de eer nu aan zichzelf dient te houden en haar vermogen in ons geplande familiebedrijf in te brengen. Inmiddels heb ik mijn Letters to Diana, Princess of Wales overgedragen aan de Ambassador of the United Kingdom met het verzoek zorg te dragen voor een Royal Recommendation for a publication namens Her Royal Majesty, die ik op 27 augustus jongstleden nog om Haar Royal Permission for a Marriage heb verzocht. Mijn reis naar the Royal Palaces in Engeland was succesvol. In KENSINGTON PALACE had ik nog persoonlijk het Certificate of Incorporation Instituto Cervantes England and Wales overgedragen. Het overlijden van mijn beoogde partner valt thans zeer te betreuren. Inmiddels is mij ook duidelijk geworden wat men heeft bedoeld met 'Hij is toch gekomen. Miranda heeft nu de man van haar dromen.' Dit betreft MIRANDA RIJNSBURGER. Zij heeft inmiddels in Miami een kind van Julio Iglesias op de wereld gebracht. Zij behoorden tot Ons relatiecircuit in Amerika. Ik denk nog even terug aan uw brief van 13 november vorig jaar. Ik denk dat thans het moment is aangebroken dat the Duchess of York bij onze plannen kan worden betrokken. Dit is uiteraard van invloed op mijn plannen rond kerstmis. Bij voorkeur maak ik kerst deze keer mee in King's College in Cambridge, maar een nieuw bezoek aan Het Stadhouderlijk Hof lijkt mij voordien wel noodzakelijk. Met vriendelijke groet.

10 AUGUSTUS 1999 PROGRAMMA SPANJEBEZOEK TER ATTENTIE VAN DE GENERAL MANAGER VAN PALEIS HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN