Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 1 maart 2001. Betreft: CERVANTES MANAGEMENT CENTRE Kenmerk: JH/HS20010301. Nijmegen, donderdag 1 maart 2001. Beste Harry, Ik refereer aan mijn brief AHEAD ONLY d.d. 9 oktober 2000. De Nederlandse dagbladpers maakt vandaag melding van de managementproblematiek van het supermarktconcern Laurus in Spanje. Daartoe citeer ik vandaag het dagblad De Gelderlander, waarmee ik inmiddels een goede relatie heb opgebouwd. Spanje zet streep door rekening Laurus. Reeds in 1989 heb ik met George Görtemöller in Woudschoten te ZEIST afgesproken dat wij ons zouden gaan bezighouden met de 'export van management know how' naar Spanje en Latijns-Amerika. Teneinde in een gezamenlijke inspanning met de Baak het Hotel Cervantes - eventueel in combinatie met het Palacio de Congresos Costa del Sol - in Torremolinos om te bouwen tot Cervantes Management Centre heb ik daar inmiddels de voorbereidende werkzaamheden daartoe verricht. Het bovenstaande artikel geeft aan dat dit geen overbodige luxe meer is. Ik ben derhalve van mening dat wij thans tot de uitwerking van deze plannen moeten overgaan. In verband met mijn medische behandeling in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis bevind ik mij wederom te Nijmegen, in afwachting van een betere lokatie. Van 17 april tot en met 17 mei vertoef ik wederom in Spanje. Het lijkt mij goed dat wij voordien, bij voorkeur op zeer korte termijn, hieromtrent een nader onderhoud hebben. Jouw uitnodiging daartoe zie ik met belangstelling tegemoet. MET HARTELIJKE GROET JOHN L. VAN DER HEYDEN P.S. De Inspirine is een uitstekend medicijn gebleken. Bijlagen: CORRESPONDENTIE EN SCHRIFTELIJKE BERICHTGEVING IN 2000 (14.38)

2 MEI 2001 BAAK-KRING/CERVANTESKRING (1) TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN