VRIJDAG 25 FEBRUARI 2011

Liesbeth, Beste vrienden en collega's,
Enigszins verlaat ontvangen jullie dit bericht. Maar wel belangrijk. Gisteren had ik op het terras van de Nederlands-Engelse bar
DUNGLISH weer een een ontmoeting met de heer JOHN STEVENS uit WOERDEN. Hij liet mij weten dat zijn moeder vorige maand de eerbiedwaardige leeftijd van HONDERD JAAR heeft bereikt. De naam JOHN STEVENS en/of OPERATION PAGET treffen wij aan in 14 SEPTEMBER 2007 REACTIE OP CLAIM NO. 7 JN 21469 VAN DE COUNTY COURT ST. ALBANS TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS, 24 JANUARI 2008 ENGELAND ONTWAAKT TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER, 7 FEBRUARI 2008 KELLY FISHER, 4 MEI 2008 JOUW BRIEF VAN 21 APRIL 2008 TER ATTENTIE VAN MARIA DELORME UIT HARLINGEN, 14 APRIL 2010 ALEXANDER PECHTOLD EN DE CODES 361106 EN 95064, 23 NOVEMBER 2010 VITESSE EN HET BELEIDSPLAN CERVANTES, 29 AUGUSTUS 2010 BEZOEK AAN MIJAS TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS TE ARNHEM, ZONDAG 29 AUGUSTUS 2010 MIJAS, 3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, ZATERDAG 4 SEPTEMBER 2010 HET SPEELVELD IS UITGEZET EN DE WEDSTRIJD KAN BEGINNEN, 23 SEPTEMBER 2010 EEN DROOM VAN GERECHTIGHEID, VRIJDAG 24 SEPTEMBER 2010 MET HET OOG OP ZEIST, 24 SEPTEMBER 2010 eCOMMERCE EN JOHN STEVENS en VRIJDAG 8 OKTOBER 2010 ONTMOETINGEN IN HET STADHUIS VAN NIJMEGEN. In dit verband vernam ik dat zich de afgelopen week een streaker in de Nijmeegse Raadszaal heeft begeven onder het toeziend oog van BURGEMEESTER THOM DE GRAAF en THOMAS TRIEBELS dit jaar DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE meeloopt. In het gezelschap nam gisteravond ook een Spanjaard plaats met de naam FERNANDO. Ik heb hem in kennis gesteld van de wijze waarop wij in de tachtiger jaren de toenmalige economische crisis te lijf zijn gegaan met de projecten NIEUW ELAN en NUEVO ESPÍRITU, die indertijd hebben geleid tot het succesvolle poldermodel, het EERSTE PAARSE KABINET en de opkomst van de regeringen van TONY BLAIR en JOSÉ MARÍA AZNAR. In dit verband is er vandaag op mijn website belangstelling voor PLAN DE EMPRESA CERVANTES HOLDING LIMITED. FERNANDO liet weten dat hij zich voornamelijk met filosofische ideeën bezighoudt, waarop ik hem heb laten weten dat mijn bedrijfsfilosofie is gebaseerd op LA HISTORIA DE CERVANTES ES LA HISTORIA DE UNA FILOSOFÍA. FERNANDO vindt dat de vier belangrijkste pilaren om de Spaanse economie weer gezond te krijgen zijn: 1. EDUCACIÓN, 2. TRABAJO, 3. SANIDAD 4. VIVIENDA. Daar ben ik het volledig mee eens en sluit geheel aan bij mijn brief 13 APRIL 2010 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66. En zo komen wij terecht bij de statistiek van vandaag. Gisteren 710 bezoeken. Zowel gisteren als vandaag zien wij in de Top 20 van 102 zoekopdrachten op 13. LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL EN LAS ESCUELAS. De invoering dus van de Spaanse taal in het Nederlandse onderwijssysteem. Hiervoor heeft het INSTITUTO CERVANTES BENELUX zich vanaf 1992 sterk gemaakt. In dit verband is er in mijn BELEIDSPLAN vandaag ook bijzondere belangstelling voor 1991 NIEUWE DROOM en 1993-1995 SPAANS OP SCHOOL. De kern van dit beleidsplan word took wel het PRIMAIR PROCES genoemd zoals dat ook tijdens de recente begrotingsdebatten van OCW aan de orde is gesteld op VRIJDAG 12 NOVEMBER 2010. Dit is de kern van mijn brief 14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER MARJA VAN BIJSTERVELDT-VLIEGENTHART VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN en 27 NOVEMBER 2010 CONTROLE ADRESSENBESTAND LEVENDE TALEN. Dankzij deze inspanningen is het Spaans in 1998 - 350 jaar na de VREDE VAN MUNSTER - in het Nederlandse onderwijssysteem geïmplementeerd. Het is thans zaak om voor al die studenten en leerlingen WERKGELEGENHEID te creëren. In dat verband is er vandaag inzake de ontwikkeling van de HOLDING speciale aandacht voor BELASTINGZAKEN, CORPORATE GOVERNANCE, AARD VAN DE ACTIVITEITEN, BEHOEFTES, MANAGEMENTSTRUCTUUR, ORGANISATIEDOELSTELLING, POSITIE VAN BEDRIJVEN IN DE NEDERLANDS-SPAANSE HANDELSRELATIE, RISICOBEPERKING, SPAANS EN MANAGEMENT IN NEDERLAND, OPLEIDINGSPROJECTEN SPAANS EN MANAGEMENT,SPAANS EN MANAGEMENT IN SPANJE, SEMINARS EN WORKSHOPS, BEDRIJFSADVISERING, NEDERLANDS-SPAANSE SAMENWERKINGSPROGRAMMA'S, KERNPRODUKT, DOELGROEPEN, WERKGEBIED, LIGGING EN BEREIKBAARHEID en BEDRIJFSRUIMTE. Terugkerend op het gesprek van gistermiddag op het terras van DUNGLISH werd ook nog aangeschoven door de bejaarde Engelse Lady Kay. Zij vroeg mij of ik al een uitnodiging heb ontvangen voor THE ROYAL WEDDING. Het was haar namelijk bekend "that I was very well aquainted with THE MOTHER of PRINCE WILLIAM". Morgen gaat de reis naar CÓRDOBA, evenals drie jaar geleden, als beschreven in 3 MAART 2008 MET DE ALTA VELOCIDAD ESPAÑOLA (AVE) NAAR CÓRDOBA.

MAANDAG 28 FEBRUARI 2011 BEZOEK AAN CÓRDOBA