VRIJDAG 8 OKTOBER 2010

VERZONDEN Subject: ONTMOETINGEN IN HET STADHUIS VAN NIJMEGEN Date: October 8, 2010 2:52:49 PM GMT+02:00 To: LIESBETH HALBERTSMA Cc: THOMAS TRIEBELS BESTE LIESBETH Je ontvangt dit bericht met enige vertraging in verband met mijn streven naar volledigheid. Gisteravond was ik van 19:30 tot 21:00 te gast bij D66 in de raadszaal van het Nijmeegse stadhuis. Dat was een bijzondere terugkeer na de tumultueuze raadsvergadering van 12 JUNI 1996 waarin tot herbouw van de VALKHOFBURCHT werd besloten. Gisteravond werd ik al bij binnenkomst hartelijk verwelkomd door ROB JETTEN. Terwijl de nieuwe leden van D66 zich tegoed deden aan een kopje koffie betrad burgemeester THOM DE GRAAF geruisloos de zaal en wij wisselden al direct een blik van herkenning aan elkaar uit waaraan ik ook nog een saluerend gebaar toevoegde met de enveloppe met het opschrift ON HER MAJESTY'S SERVICE in mijn achterhoofd.

De heer Ben Janssen van D66 heette de gasten van harte welkom. Alles verliep in een vriendschappelijke sfeer. Nadat de heer Janssen het woord had gegeven aan THOM DE GRAAF nam de burgemeester eerst de gelegenheid te baat om zichzelf van een kopje koffie te bedienen. Het deed mij direct denken aan het faxbericht dat ik op 19 SEPTEMBER 1996 OM 14:25 aan toenmalig MINISTER-PRESIDENT WIM KOK heb doen toekomen luidende

"Bestemd voor: De Minister President. Afzender: J.L. Van der Heyden. Datum: 19 september 1996. Betreft: GEROOKTE ZALM Aantal pagina's: 1. Geachte heer Kok, Er komen hier op de Wellenkamp steeds meer mensen over de brug die de wave hebben ingezet. Gerookte zalm smaakt mij overigens uitstekend, maar deze vis voelt zich het meest in zijn element als hij in schoon water tegen de stroom in kan zwemmen. U bent ook van Harte welkom om bij mij over de brug te komen voor een kopje koffie en Uw ruimhartigheid zal ruim worden beloond. Ik werk nu verder aan mijn State of the Union. U hoort nog van me. Met vriendelijke groet."

Hierna gaf THOM een exposé van zijn carriêre bij D66 die naar zijn zeggen in 1977 is begonnen op een boot in de Waal. Dit riep ook vele herinneringen bij mij op. Onder meer aan de MISSISIPPI QUEEN die Nijmegen als thuishaven had en staat afgebeeld op pagina 421 van mijn boek en HOW TO BUILD THE BRIDGE AND TO BECOME THE PARTNER. Ook denk ik aan de aankomst van PRINS WILLEM-ALEXANDER op 31 AUGUSTUS 1999 met een boot aan de Waalkade als beschreven in mijn VALKHOFNIEUWS van 1 SEPTEMBER 1999. Nadat THOM zijn verhaal had gedaan en ik aan de zaal had laten weten dat ik uit TORREMOLINOS afkomstig ben is de burgemeester geruisloos achter de coulissen verdwenen. Kort daarop verscheen in de Telegraaf onderstaand artikel. do 07 okt 2010, 20:31 Rutte benoemd tot formateur DEN HAAG - Koningin Beatrix heeft VVD-leider Mark Rutte donderdagavond benoemd tot formateur van een minderheidskabinet van VVD en CDA dat gedoogsteun krijgt van de PVV. Rutte zei dat na afloop van een bijna drie uur durend gesprek met de vorstin op paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Rutte zat bij het vertrek zelf achter het stuur van zijn Saab. Bij de verzamelde journalisten draaide hij het raampje van zijn auto open en zei dat hij kon bevestigen dat de koningin hem tot formateur had benoemd. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst heeft Beatrix hem gevraagd "op de kortst mogelijke termijn" een kabinet te vormen. Rutte gaf aan dat voor hem al grotendeels duidelijk is wie op welke post komt te zitten. De VVD en het CDA hebben afgesproken dat elke partij zes ministers en vier staatssecretarissen mag leveren. Na het vertrek van de voormalige VICE PREMIER uit het Kabinet-Balkenende II betrad Wethouder van Onderwijs HENK BEERTEN de ring. Om 21:00 was de bijeenkomst beëindigd. Lijsttrekker MICHIEL SCHEFFER voor de komende verkiezingen voor de PROVINCIALE STATEN - indirecte verkiezingen voor de EERSTE KAMER DER STATEN GENERAAL - en ondergetekende hebben elkaar vóór het verlaten van de zaal vereeuwigd bij de beeltenis van HARE MAJESTEIT DE KONINGIN.

Aangezien de Wethouder van Onderwijs over de budgetten beschikt om onderwijsprojecten te financieren heb ik HENK BEERTEN in de wandelgang aangesproken over mijn geplande managementproject op de universiteit. Hierover hebben wij nadien in het ontmoetingscafé LUX ook nog even van gedachten gewisseld. Ik heb hem laten weten dat het een werkgelegenheidsproject betreft voor afgestudeerde hispanisten en ik mij weer met hem in verbinding zal stellen ná mijn gesprek met de secretaris van het College van Bestuur van de Radboud Universiteit. Dit in overeenstemming met het advies dat Burgemeester Thomas de Graaf heeft gegeven. De heer Beerten - voormalig onderwijzer aan de basischool De Dukendonck waar mijn oude vriend en collega Jan Ariaans de scepter zwaaide - liet weten het een interessant project te vinden. Ook hier in LUX had ik uiteraard weer verschillende herinneringen, zoals het aanbieden van mijn boek aan A.F.TH VAN DER HEIJDEN in aanwezigheid van PAUL SARS en aan voormalig burgemeester ED D'HONDT etc. etc. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om nog even na te praten met enkele nieuwe leden van D66. Onder meer met een dame met de naam MIRANDA. Vanzelfsprekend kwam de formatie van DE NIEUWE REGERING ook aan de orde. Ik heb daarbij laten weten dat ik de indruk heb dat MARK RUTTE heeft gekozen voor het zogenaamde KONING ARTHURMODEL, zoals wij dat ook hanteerden bij NIEUW ELAN op de PARALLELBOULEVARD 304 en BILL CLINTON vanaf zijn aantreden als PRESIDENT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA in 1993. Ik doel hiermee op een managementteam van twaalf ministers waarvan er steeds elke maand één minister de voorzittersrol gaat vervullen in de TRÊVESZAAL. Het meest diepgaande gesprek heb ik met een 19-jarige student politicologie uit Leeuwarden gevoerd. Hij vertoonde het uiterlijk van de leden van de familie van Oranje-Nassau die in de tearoom van HET STADHOUDERLIJK HOF zijn afgebeeld.

Hoewel hij in eerste instantie de mening was toegedaan dat Nederland nog geen daadwerkelijke democratie kent heb ik hem getracht duidelijk te maken dat de CONSTITUTIONELE MONARCHIE de beste waarborg is voor de handhaving van de democratische beginselen van onze rechtsstaat, zoals dat ook in Spanje duidelijk is geworden beste MAAGD: In uw geest kan een visioen ontstaan en als u ernaar luistert, zult u verbaasd zijn over hetgeen allemaal in de aanbieding is. Er gebeurt uiteraard niets zonder dat u zich ervoor inspant. Dit is geen fantasie, maar realiteit en u kunt er zelfs geld mee verdienen. SCHORPIOEN: Uw dromen kunnen heftig en profetisch zijn. Als u daar in het verleden al eens mee te maken had, is de kans groot dat u ze kunt verklaren. Als de wondere wereld van de slaap nieuw voor u is, dan is dit een goed moment er meer over op te steken. Ja, zo heb ik al verschillende dromen geduid en ik denk ook dat zij uitkomen. Onder meer onder het motto ALS IK NOG EENS TROUW, TROUW IK IN DE PAAUW. Zo zijn momenteel de eerste ministersnamen genoemd. MAXIME VERHAGEN komt op ECONOMISCHE ZAKEN, LANDBOUW EN INNOVATIE. Hij wordt ook vice-premier. VVD-er HENK KAMP gaat naar SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID. PIET HEIN DONNER volgt GUUSJE TER HORST op als minister van BINNENLANDSE ZAKEN en KONINKRIJKSRELATIES. IVO OPSTELTEN krijgt het nieuwe departement van VEILIGHEID EN JUSTITIE en MELANIE SCHULTZ VAN HAEGEN (VVD) INFRASTRUCTUUR EN MILIEU. Opmerkelijk vond ik in het journaal de opmerking van MARK RUTTE over BONAIRE. Dat is de woonplaats van RUUD VAN LEEUWEN alias PRINCE LEE.

Volgens ALETTA VAN DIJK is hij deze zomer nog in TORREMOLINOS op bezoek geweest. In afwachting van de toekenning van de overige portefeuilles neem ik in dit TWEE UURSBERICHT graag de huidige off line-documenten op waarin D66 is vermeld, t.w. 24 FEBRUARI 2010 VIERDAAGSE 2010 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF VAN NIJMEGEN, 26 FEBRUARI 2010 BEZOEK AAN FUENGIROLA, 1 MAART 2010 DE KOFFER VAN PRINSES MÁXIMA EN OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN, 1 MAART 2010 EXPERIENCIAS HISPÁNICAS, 3 MAART 2010 BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 4 MAART 2010 ACHTTIEN JAAR VRIJGEZEL, 4 MAART 2010 OP WEG NAAR 18 JULI 2010, 31 MAART 2010 VAN WASSENAAR NAAR MIDDELBURG (1), 2 APRIL 2010 DE GOEDE VRIJDAG VAN ARNOLD HEERTJE, 4 APRIL 2010 HANS HILLEN, 5 APRIL 2010 PULCHRI, 7 APRIL 2010 FERGUSON EN VAN GAAL, 7 APRIL 2010 OPNIEUW NAAR DE LANGE VOORHOUT, 11 APRIL 2010 CERVANTES BENELUX IN DEN HAAG, 12 APRIL 2010 RABOBANK, 12 APRIL 2010 D66-CONGRES OP ZATERDAG 17 APRIL 2010, 13 APRIL 2010 JE MOET ZE ALLES VOORKAUWEN IN DEN HAAG, 13 APRIL 2010 EDUCACIÓN, EDUCACIÓN Y EDUCACIÓN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66, 13 APRIL 2010 NIEUW TELEFOONNUMMER, 14 APRIL 2010 ALEXANDER PECHTOLD EN DE CODES 361106 EN 95064, 14 APRIL 2010 POSITIEVE ONTWIKKELINGEN, 15 APRIL 2010 TORTOLA, DE VORDERING OP DE STAAT DER NEDERLANDEN EN CURSUSPLAATS 180, 15 APRIL 2010 ALGEMENE LEDENVERGADERING D66 IN NIJMEGEN, 16 APRIL 2010 GESPREK MET MW. DRS. EVELINE VOS FRUIT, DE LEDENVERGADERING VAN D66 NIJMEGEN EN HET EERSTE BRITSE VERKIEZINGSDEBAT, 16 APRIL 2010 DEMOCRATEN IN BEWEGING, 19 APRIL 2010 DE GROENE LOPER, 20 APRIL 2010 KROONPRINS FILIP VAN BELGIË VIJFTIG JAAR, 20 APRIL 2010 ORDE OP ZAKEN TER ATTENTIE VAN FRACTIEVOORZITTER ALEXANDER PECHTOLD VAN D66, 20 APRIL 2010 VERSLAG CONGRES D66 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 21 APRIL 2010 OVERNACHTING TE WASSENAAR OP 29 APRIL 2010, 22 APRIL 2010 SANTANDER, 23 APRIL 2010 VAN WASSENAAR NAAR MIDDELBURG (2), 26 APRIL 2010 DE KONINKLIJKE MARECHAUSSEE EN DERTIG JAAR KONINGIN BEATRIX OP DE NEDERLANDSE TROON, 28 APRIL 2010 EEN HEERLIJK RIJTJE, 5 MEI 2010 KONINGINNENDAG 2010 IN ZEELAND, 20 MEI 2010 OP WEG NAAR PAARS III, 21 MEI 2010 DE KROKODIL, 26 MEI 2010 BORIS VAN DER HAM EN HET VALKHOF, 27 MEI 2010 PENSIOENREGELING EN JAN PETER BALKENENDE, DEADLINE 28 MEI 2010, 28 MEI 2010 VERBLIJF IN AMSTERDAM, 29 MEI 2010 TERUGBLIK OP 11 DECEMBER 1996 EN PLANNING TOT 1 AUGUSTUS 2010, 29 MEI 2010 PLANNING TOT 1 AUGUSTUS 2010, 30 MEI 2010 VERBINDING MET HET INTERNET VERBROKEN, 30 MEI 2010 SHARE THE MOMENT, 31 MEI 2010 HET WOORD IS THANS AAN ERNST HIRSCH BALLIN, 31 MEI 2010 HET WOORD IS THANS AAN ERNST HIRSCH BALLIN TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA DRS E.H. HALBERTSMA, 1 JUNI 2010 DE HOLLANDITIS SLAAT WEER TOE, 1 JUNI 2010 BUITENHOF, 3 JUNI 2010 PLEIDOOI VOOR PAARS VAN ALEXANDER PECHTOLD , ZATERDAG 5 JUNI 2010 ONTMOETING MET BALTASAR GARZÓN, DINSDAG 8 JUNI 2010 VOORAVOND VAN DE TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN IN NEDERLAND, 8 JUNI 2010 PAARS TER ATTENTIE VAN DEMISSIONAIR MINISTER-PRESIDENT JAN PETER BALKENENDE VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, DONDERDAG 10 JUNI 2010 DE TEERLING IS GEWORPEN, 13 JUNI 2010 SOLDAAT VAN ORANJE TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN, 13 JUNI 2010 OP WEG NAAR EEN NIEUWE PAARSE REGERING, 14 JUNI 2010 LEVEND BEWIJS TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN, DINSDAG 15 JUNI 2010 INZAKE DE VERGADERING IN DE KORTE NIEUWSTRAAT 6 TE NIJMEGEN, 16 JUNI 2010 EARL CHARLES SPENCER, THOM DE GRAAF EN DE ORANJE DAMES TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, DONDERDAG 17 JUNI 2010 ZWITSERLAND, VRIJDAG 18 JUNI 2010 HUISKAMERBIJEENKOMST D66, 18 JUNI 2010 PAARS PLUS, ZATERDAG 19 JUNI 2010 NEDERLAND - JAPAN 1-0, MAANDAG 21 JUNI 2010 DE LANGSTE DAG VAN 2010, DINSDAG 22 JUNI 2010 RUTTE, PECHTOLD, HALSEMA EN COHEN, 24 JUNI 2010 RY U OOK MET JAN TUISBLY SE KARRETJE?, VRIJDAG 25 JUNI 2010 BERICHTGEVING AAN ALEXANDER PECHTOLD, JOHAN AGRICOLA EN LIESBETH HALBERTSMA, 25 JUNI 2010 PAARS PLUS ULTRA OFWEL VERSLAG 2010 WEEK 25, ZATERDAG 25 JUNI 2010 ZOMERCONCERT ALIVE BLACK GOSPEL CHOIR, ZONDAG 27 JUNI 2010 GOED NIEUWS VOOR DE VRIENDEN VAN VITESSE, WOENSDAG 30 JUNI 2010 MARCEL BOEKHOORN, THE RITZ EN DE NATIONALE ONDERNEMINGSPRIJS KONING WILLEM I, DONDERDAG 1 JULI 2010 DIANA'S 49STE GEBOORTEDAG, VRIJDAG 2 JULI 2010 NEDERLAND - BRAZILIË DE HEETSTE DAG VAN HET JAAR 2-1, ZATERDAG 3 JULI 2010 NIEUWE LEDENDAG D66 TE UTRECHT, DINSDAG 6 JULI 2010 NEDERLAND - URUGUAY 3-2, WOENSDAG 7 JULI 2010 HET EINDE VAN DE STRUISVOGELPOLITIEK, 9 JULI 2010 VERSLAG 2010 WEEK 27 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, ZONDAG 11 JULI 2010 FINALE WERELDKAMPIOENSCHAP VOETBAL NEDERLAND-SPANJE IN JOHANNESBURG, MAANDAG 12 JULI 2010 EEN HISTORISCHE ONTMOETING - UN ENCUENTRO HISTORICO, DONDERDAG 15 JULI 2010 RAPPORTAGE AAN THOMAS TRIEBELS, 16 JULI 2010 DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2010, MAANDAG 19 JULI 2010 BERICHT VAN DE POSTCODELOTERIJ, 23 JULI 2010 DE LAATSTE DAG VAN DE NIJMEEGSE VIERDAAGSE 2010 EN MCC NEDERLAND, WOENSDAG 4 AUGUSTUS 2010 IVO OPSTELTEN INFORMATEUR, ZATERDAG 14 AUGUSTUS 2010 RUSSISCHE BELANGSTELLING VOOR FC CERVANTES ARNHEM, VRIJDAG 20 AUGUSTUS 2010 BUCKINGHAMSHIRE, 21 AUGUSTUS 2010 HENK LULOFS EN TMK, 28 AUGUSTUS 2010 A TOTAL ECLIPSE OF THE HEART, 3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 SEPTEMBER 2010 ROAD TOWN, TORTOLA TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, DONDERDAG 9 SEPTEMBER 2010 VALKOFNIEUWS ONTVANGEN, MAANDAG 13 SEPTEMBER 2010 VEERTIEN JAAR 9/13, DONDERDAG 16 SEPTEMBER 2010 PROCEDURES BIJ EEN HUWELIJK, ZATERDAG 18 SEPTEMBER 2010 WILLIAM WALES HELICOPTERPILOOT, ZONDAG 19 SEPTEMBER 2010 VEERTIEN JAAR NA MIJN EERSTE STATE OF THE UNION, MAANDAG 20 SEPTEMBER 2010 OP HET SPOOR VAN DIANA, 21 SEPTEMBER 2010 DE OMSLAG, 23 SEPTEMBER 2010 EEN DROOM VAN GERECHTIGHEID, 24 SEPTEMBER 2010 eCOMMERCE EN JOHN STEVENS, MAANDAG 27 SEPTEMBER 2010 AAN DE VOORAVOND VAN EEN NIEUWE NEDERLANDSE REGERING, 27 SEPTEMBER 2010 RETOUR VLISSINGEN-NIJMEGEN, DINSDAG 28 SEPTEMBER 2010 GEEN BEZOEK AAN APELDOORN EN BRUMMEN, 28 SEPTEMBER 2010 VRAGEN AAN DRS E.H. HALBERTSMA, DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2010 EENHEID, VRIJHEID EN VERANTWOORDELIJKHEID, 30 SEPTEMBER 2010 HET MOTTO, VRIJDAG 1 OKTOBER 2010 WOUTER BOS AAN HET WERK BIJ KPMG, 3 OKTOBER 2010 CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 3 OKTOBER 2010 CERVANTESONLINE IS ONBETWIST VOOR U DE SPANJESPECIALIST TER ATTENTIE VAN THOMAS TRIEBELS, DINSDAG 5 OKTOBER 2010 KATHLEEN FERRIER OVER DE STREEP, WOENSDAG 6 OKTOBER 2010 RONDOM HET GOUDEN HOOFD en DONDERDAG 7 OKTOBER 2010 EEN DAG IN HET TEKEN VAN D66. Ik stel voor dat THOM DE GRAAF ons BURGERLIJK HUWELIJK voltrekt als jij dat op prijs zou stellen. Op 6 november heb ik een belangrijke familiebijeenkomst. De gezamenlijke verjaardagsviering van mijn zoon en kleinzoon. Het komende congres van D66 vindt plaats op 5 én 6 november te 's-GRAVENHAGE. Terzake heb ik 5 NOVEMBER 2010 in mijn agenda genoteerd. 14:15 Ik werd gebeld door de assistente van dokter Dofferhoff. De gammawaarde is gedaald van 112 naar 62. Dat is nog slechts 12 punten hoger dan de bovengrens van 50. Dat gaat dus weer de goede kant op. PRETTIG WEEKEND JOHN

VERZONDEN Subject: AANMELDING BORREL EN MAALTIJD TE OLDEBROEK OP 4 NOVEMBER 2010 Date: October 8, 2010 7:56:32 PM GMT+02:00 To: W. PLINK Cc: LIESBETH HALBERTSMA Geachte heer Plink, Zeer tot mijn verrassing ontving ik uw uitnodiging voor de borrel en mosselmaaltijd op donderdag 4 november aanstaande in de officierskantine van het Artillerie Schietkamp te Oldebroek. Ik heb mij daarbij direct afgevraagd op grond waarvan mij deze eer is verschaft. Daarbij dacht ik direct aan de brief die ik op 24 oktober 1999 vanuit Torremolinos in Spanje heb geschreven aan toenmalig VOC-voorzitter Generaal b.d. R.P. Hoondert. U treft die brief aan op 24 OKTOBER 1999 JAARVERGADERING 1999 VAN DE VERENIGING OFFICIEREN CAVALERIE en luidde alsvolgt:

Cervantes Management Centre. Aan de Weledelgestrenge Heer R.P. Hoondert. Vereniging Officieren Cavalerie. Postbus 165. NL 3740 AD BAARN Países Bajos. Datum: 24 oktober 1999. Betreft: JAARVERGADERING Kenmerk: JH/VOC991024. Zeer geachte Heer Hoondert, Uw uitnodiging voor de Jaarvergadering op 13 november aanstaande heb ik hier in goede orde ontvangen. Hiervoor mijn dank. Helaas kan ik hierbij in principe niet aanwezig zijn. Ik heb de eerstvolgende terugreis geboekt op 15 november aanstaande in verband met een bijeenkomst op de Baak te Noordwijk onder het motto Management maakt meer kapot dan je lief is.... Daarom heb ik een - vrouwelijke - collega verzocht mijn honneurs hierbij waar te nemen. Ik hoop dat dat geen bezwaar betekent, mede in het licht van de liederen die wij in onze SROC-periode ten aanzien van het vrouwelijk geslacht ten gehore brachten. Zij oefende namelijk wel op paarden, maar komt niet bij u uit de buurt, doch uit Canada (Toronto). Inmiddels staat zij bij Hare Majesteit goed bekend. Het doet mij derhalve ook deugd dat de heer Mr. Pieter van Vollenhoven acte de présence geeft. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik persoonlijk contact met hem heb gehad (Prinsjesdag 1996). Ik stel het buitengewoon van hem op prijs dat hij het beheer van de Stichting Slachtofferhulp heeft overgenomen van 'Supercrimineel Steve Brown', die hier in Benalmádena woonachtig was in de tijd dat ik mijn handelsmerk 'Instituto Cervantes' bij het Benelux merkenbureau had gedeponeerd in 1992. Ik ben nog steeds op zoek naar goede bestuurders voor de Stichting Cervantes Benelux. Ik realiseer mij dat ik daarbij de heer Van Vollenhoven over het hoofd heb gezien. Ik zal hem derhalve nog uitnodigen in het bestuur van mijn stichting zitting te nemen, aangezien de kroonprins hier klaarblijkelijk niet toe gerechtigd is, maar wel sympathiek staat tegenover het initiatief, alsmede de overige kroonprinsen van de Benelux, Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Het doet mij eveneens deugd dat er na de jaarvergadering aandacht wordt geschonken aan de invloed van de heer ELTON JOHN. De heer John is mijn bedrijf namelijk nog een substantieel bedrag aan royalties verschuldigd in verband met het ten gehore brengen van mijn Candle in the Wind'tijdens de uitvaartplechtigdheid van mijn overleden partner in het Verenigd Koninkrijk. Deze kaars heb ik op 1 augustus 1996 nog voor haar opgestoken in Canterbury Cathedral, zoals u - wellicht - bekend.

Binnenkort ben ik te gast in Marbella op uitnodiging van ING Barings. Daar dient nog te worden overgegaan tot de inbeslagname van het aldaar in Puerto Banús ooit afgemeerde jacht 'De Baron', teneinde dit om te dopen in de Baron van der Heyden conform de afspraak die ik dienaangaande met de voormalige Minister van Binnenlandse Zaken, de heer Dijkstal, heb gemaakt. Daarbij zal wel de mobiele brigade dienen te worden ingezet. Dat mag echter geen bezwaar zijn. Het Spaanse leger is hier zeer actief en zal zeker bereid zijn hieraan haar medewerking te verlenen. Ook onze Minister van Defensie en voormalig staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de heer Mr. Frank de Grave, heb ik, terzake persoonlijk geïnformeerd. Mijn bedrijf zal het beoogde jacht binnenkort ook uit eigen middelen kunnen financieren, zodra de Staat der Nederlanden mijn declaratie in het kader van de regeling tip-, toon- en voorkoopgelden heeft voldaan. Binnen dit kader maak ik aanspraak op 10 procent van de straatwaarde aan 'geveegde drugs' sinds begin mei 1993. In verband met de aan de Tweede Kamer verstrekte informatie dienaangaande door de Commissie Kalsbeek is dat bedrag inmiddels aardig opgelopen. Bovendien maak ik nog aanspraak op het jacht Jonikal in verband met de verantwoordelijkheid voor de dood van mijn partner van de huidige eigenaar van dat betreffende schip. Tenslotte verzoek ik u mijn groeten over te brengen aan de luitenant b.d. de heer T.J.M. van der Schilden van de Stichting Nationaal Centrum Paardrijden voor Gehandicapten. Mijn mededeling, als vermeld in mijn brief VERMISTE SROC'ER d.d. 27 juni 1998 aan de heer Mr. J.K.G. Meijnen te VELP als zou ik hem tijdens een oefening met een 'gericht schot' zou hebben uitgeschakeld tijdens een oefening op de Leusderhei, berust - naar zijn zeggen tijdens de reünie in Amersfoort - klaarblijkelijk op een misverstand. Uiteraard sta ik u toe deze brief in te brengen onder punt 03 'ingekomen stukken' van de jaarvergadering. Op de gezondheid van het bestuur en alle genodigden drink ik hier een Spaans glas helder water. Met oprechte huzarengroet, Johannes L. Van der Heyden. INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED Vice President.

Bovendien apelleert uw omzetting van de geplande wildmaaltijd in een mosselmaaltijd aan mijn bezoek aan Middelburg op 30 april van dit jaar en het KONINGINNEGALA dat de avond daarvoor was georganiseerd door uw collega Luitenant Kolonel Rob Peters in kasteel de Wittenburg te Wassenaar. Uw uitnodiging accepteer ik met buitengewoon genoegen. Voor de goede orde laat ik u weten dat de in mijn brief aan de heer Hoondert genoemde dame uit Toronto mijn geliefde collega Drs. E.H. (Liesbeth) Halbertsma betreft, voormalig statutair directeur van het VNO-NCW Management Centrum de Baak te Noordwijk. Gezien uw aanhef "Geachte VOC-leden, Dames en Heren!" ga ik ervan uit dat de dames eveneens welkom zijn op dit "event". Vandaar dat ik haar tevens afschrift van dit schrijven doe toekomen. Uw bevestiging van mijn deelname vergezeld van een routebeschrijving zie ik graag van u tegemoet. Met hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN P.S. Ik realiseer mij dat ik er nog niet toe ben gekomen om Prof.Mr. Pieter van Vollenhoven uit te nodigen in het Bestuur van de Stichting Cervantes Benelux. Maar wat in het vat zit verzuurt niet. Inmiddels heb ik mijzelf tot voorzitter van de stichting geproclameerd. Zodra de Staat der Nederlanden haar wettelijke verplichtingen jegens de Stichting Cervantes Benelux heeft voldaan zal nadere invulling van het bestuur op de agenda worden geplaatst.

ZATERDAG 9 OKTOBER 2010 VOORTGANG KABINETSFORMATIE