De MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN De heer MAXIME VERHAGEN Postbus 20018 2500 EA 's-GRAVENHAGE Datum: 14 februari 2007 Betreft: GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN Kenmerk: 20070214JHBuZa

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen woensdag 14 februari 2007 Geachte Heer Verhagen, Van harte geluk gewenst met Uw benoeming tot MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN. Mijn laatste brief aan een van uw voorgangers, de heer H.A.F.M.O. VAN MIERLO dateert alweer van 24 APRIL 1998 met de titel SAMENWERKINGSVOORSTEL. Mijn volledige correspondentie met uw nieuwe departement betreft de brieven BELEIDSONTWIKKELING TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, INSTITUTO CERVANTES TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, SPAANSE PLANNEN TOT TUNNELAANLEG TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK DCV/96/562 TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN D.D. 6 APRIL 1996, UW KENMERK DCV/96/562 TER ATTENTIE VAN DE NEDERLANDSE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN D.D. 9 APRIL 1996, MIJN BRIEF VAN 17 JANUARI 1996 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK DCV/96/562 (3) TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, UW KENMERK DIE/AE-436/96 TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTERS BENELUX TER ATTENTIE VAN JONKHEER E. ROELL en SAMENWERKINGSVOORSTEL TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. In de komende regeringsperiode krijgt u automatisch ook contacten met uw collega's in SPANJE en het VERENIGD KONINKRIJK. De voormailge Minister-President van Spanje, de heer JOSÉ MARÍA AZNAR heeft van mij de volgende brieven ontvangen: CONGRATULACIONES AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, PROGRAMA GOBERNAMENTAL DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, EXPERIENCIAS HOLANDESAS DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, DROGAS DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, El PUENTE HOLANDÉS DESTINADO AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, VISITA , CAMBIO DE DIRECCIÓN A LA ATENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, EL MUNDO DE MAÑANA PARA EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA, ÚLTIMA VOLUNTAD DIRIGIDA AL MINISTERIO DE JUSTICIA DEL REINO DE ESPAÑA y ARREGLO AMISTOSO - CARTA DESTINADA AL PRESIDENTE DEL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA. En zijn Britse collega's MR. JOHN MAJOR en MR. TONY BLAIR: Sir SIR JOHN GORST ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR. JOHN MAJOR OF THE UNITED KINGDOM, EUROPEAN UNION ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR. JOHN MAJOR OF THE UNITED KINGDOM, NEW COMPANY ON BEHALF OF PRIME MINISTER MR. JOHN MAJOR OF THE UNITED KINGDOM, CONGRATULATIONS TO PRIME MINISTER MR. TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM, NEW VISIT TO LONDON ON BEHALF OF PRIME MINISTER TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM, BUSINESS PLAN ON BEHALF OF PRIME MINISTER TONY BLAIR OF THE UNITED KINGDOM, BRITISH CRISIS - ON BEHALF OF THE PRIME MINISTER OF THE UNITED KINGDOM, FAITH, HOPE AND LOVE ON BEHALF OF THE PRIME MINISTER OF THE UNITED KINGDOM, FINAL END OF SPECULATIONS en LETTER TO THE PRINCE OF WALES ON BEHALF OF THE PRIME MINISTER OF THE UNITED KINGDOM. Veel van de hierin vermelde actiepunten zijn in de loop van de tijd al tot uitvoering gebracht. Er zijn echter nog enkele punten 'pending' zoals dat heet. Zo zie ik nog steeds met belangstelling uit naar het SAMENWERKINGSVOORSTEL MET HET SPAANSE INSTITUTO. Ik mag aannemen dat HARE MAJESTEIT DE KONINGIN U daarover terzake op de hoogte kan stellen. Ik verzoek u hiermede tot verdere ondersteuning van het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX en er tijdens Uw ambtsperiode op toe te zien dat aan alle verplichtingen wordt voldaan jegens de rechtspersonen die ik vertegenwoordig en deze aangelegenheid op plaats één van uw prioriteitenlijst te plaatsen. Mede in het kader van het persbericht DE VERLOOFDE VAN DIANA in Het Parool van 27 mei 2006 (aangehecht).

Voor de goede orde laat ik u weten dat ik van 21 FEBRUARI tot 15 MAART in SPANJE vertoef. VEEL SUCCES IN DE KOMENDE KABINETSPERIODE JOHN L. VAN DER HEYDEN Postbus 689, 3500 AR UTRECHT. CC DE MINISTER-PRESIDENT

14 OKTOBER 2010 GELUKWENS BENOEMING TER ATTENTIE VAN MINISTER URI ROSENTHAL VAN BUITENLANDSE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN