WAARDE COLLEGAE

Hiermee ontvangt u mijn reactie op uw schrijven d.d. 6 SEPTEMBER 2007 inzake CLAIM NO. 7 JN 21469 VAN DE COUNTY COURT ST. ALBANS. Ik merk hierbij op dat ik mij niet aan de reactietermijn van twee weken heb kunnen houden vanaf 24 AUGUSTUS, die op 7 SEPTEMBER is verlopen, aangezien ik de bescheiden pas GISTEREN heb ontvangen. Voorts dienen de BRITSE AUTORITEITEN er rekening mee te houden dat de afhandeling van mijn Britse zaken niet zo snel kan verlopen als oorspronkelijk gepland aangezien ik MIJN BRITSE PARTNER op 31 AUGUSTUS 1997 heb verloren in PARIJS. Zij was beter thuis in de Engelstalige wereld dan ondergetekende. Voorts dien ik de gelegenheid te hebben alle zaken zorgvuldig te kunnen verwerken. Ik ben ook nog steeds meer dan 80 procent arbeidsongeschikt verklaard en de noodzakelijke bovenmenselijke inspanningen voor een WERELDWIJDE ORGANISATIE gaan vaak mijn krachten te boven. Onderstaand de Engelse tekst van het claim form en mijn reacties in het paars.

Claim Form In the ST. ALBANS County Court. Claim No. 7 JN 21469 Issue Date 24 AUG 2007 Court Address 1722 VICTORIA HOUSE 117-129 VICTORIA STREET ST. ALBANS HERTS AL1 3TJ Court telephone number: 01727 856925 Claimant: DSG RETAIL LTD T/A PC WORLD MAYLANDS AVENUE HEMEL HEMPSTEAD HERTS HP2 7TG Adress for sending documents and payments: DSG RETAIL LTD T/A PC WORLD MAYLANDS AVENUE HEMEL HEMPSTEAD HERTS HP2 7TG

Defendant INSTITUTO CERVANTES LIMITED 80 SIDNEY STREET FOLKSTONE KENT CT19 6HQ

Particulars of Claim

1. The Claiment seeks from the Defendant the sum of 191.06 representing the balance due and unpaid in respect of goods/services supplied to the Defendant, full details of wich were set out in the Claiment's invoice number 9008872 supplied to the Defendant.

Het is mij niet bekend of en in hoeverre door wie goederen of diensten namens INSTITUTO CERVANTES LIMITED zijn afgenomen en rekening 9008872 heb ik nooit ontvangen. Ik heb op VRIJDAG 14 SEPTEMBER 2007 om 10:16 overleg gepleegd met DSG RETAIL LTD Het betreft een rekening voor de aankoop van een SAMSUNG DIGITAL CAMERA bij PC WORLD op 7 DECEMBER 2006. Ik heb de Britse medewerkster uitgelegd dat the company is DORMANT en vanaf het overlijden van MIJN BRITSE PARTNER geen activiteiten verricht. Dus ook geen aankopen. Zij heeft mij geadviseerd contact op te nemen met the county court "for a delay of fourteen days". 10:26 Gebeld met the county court to acknowledge receipt. Gesproken met MRS. MARSH. De reactietermijn van twee weken is naar haar zeggen verlopen. Maar dat wisten we al. Ik heb haar laten weten dat de papieren op 24 AUGUSTUS naar FOLKESTONE zijn gestuurd. Vandaaruit naar CYPRUS. Op 6 SEPTEMBER van CYPRUS naar TORREMOLINOS. Hier gearriveerd op 13 SEPTEMBER. DSG dient THE DEFENDANT uitstel te verlenen. 10:35 Gesproken met LAURA GORIN van DSG waarin zij mij twee weken gaf "for an investigation" en afgesproken dat ik haar een brief schrijf binnen twee weken. Hiervan zal ik u en de county court een kopie doen toekomen.

2. The Claimant seeks: i. The sum of 191.06 which includes an admin fee of 40.00 ii. Interest on the sum of 191.06 from 7th DECEMBER 2006 untill the date of issue of the claim herein at the rate of 13.25% per annum (accuring at the daily rate of 0.07 per day), namely 14.26 pursuent to the Late Payment of Commercial Debt Regulations 2002. iii Interest on the sum of 191.06 from the date of issue of the Claim herein until Judgment or sooner payment pursuant to the above mentionned act. iv. Cost. Met dank voor deze informatie.

The Claimant believes that the facts stated in this claim form are true and I am duly authorised by the claimant to sign this statement. signed MS SJANEL WICKENDEN Not in hand writing (Claimant)

Amount claimend 205.32, Court fee 20.00, Total amount 225.32

Een Claim Form zonder persoonlijke handtekening lijkt mij niet rechtsgeldig. Nochtans ga ik verder met mijn analyse. Page 2.

Opmerking 1,2, en 3: In overleg met vermelde betrokkenen als hierboven besloten. 4. I do not agree with the claim. 5. Ik erken evenmin een deel van de claim. 6. If you disagree with the claim or if you want to make a claim against the claimant (counterclaim) you must send either the completed acknowledgement of service form or a defence to the court within 14 days of the date of service. If you send the acknowledgement of service you must send a defence to the court to arrive no later than 28 days from the date of service. In dit geval kan ik mijn verdediging formuleren tot VRIJDAG 21 SEPTEMBER 2007. Volgende week dus, tenzij deze termijn eveneens twee weken wordt verlengd. Ik heb geen behoefte om een tegenclaim in te dienen tegen PC WORLD. Wél dien ik van hen een geschreven verklaring te ontvangen aan wie zij de hierboven vermelde SAMSUNG DIGITAL CAMERA hebben verkocht, zodat ik de desbetreffende koper hiervoor verantwoordelijk kan houden. De situatie doet mij echter wel denken aan een soortgelijke procedure door de NORTHAMPTON COUNTY COURT in NORTHAMPTON. Terzake heb ik op 2 JUNI 2006 aan UW BUREAU gerapporteerd. Aangezien het onderzoek van LORD JOHN STEVENS, BARON STEVENS OF KIRKWHELMINGTON middels zijn rapport OPERATION PAGET heeft aangetoond dat het dodelijke ongeval van MIJN BRITSE PARTNER een volledige verantwoordelijkheid betreft van de heer MOHAMED AL FAYED en de heer AL FAYED niet heeft aangetoond dat MIJN BRITSE PARTNER trouwplannen had met zijn zoon - en uit de brief die hij door zijn secretaresse ANNA WILKINS op 13 AUGUSTUS 1997 heeft laten versturen aan het INSTITUTO CERVANTES NBL EW

heeft hij kunnen opmaken wie MIJN BRITSE PARTNER was - handhaaf ik hiermede dus mijn schadeclaim ten behoeve van INSTITUTO CERVANTES LIMITED ter grootte van HET VOLLEDIGE VERMOGEN VAN DE PRINSES VAN WALES OP HET MOMENT VAN OVERLIJDEN vermeerderd met de wettelijke rente vanaf 31 AUGUSTUS 1997. Aan de hand van bovenstaande gegevens kan het te vorderen bedrag thans eenvoudig worden berekend zodra PRINSES DIANA's financieel adviseur, de heer NIGEL 'O SULLIVAN te Londen haar vermogenspositie op de dag van overlijden bekend maakt. Ervan uitgaande dat het bericht terzake in het weekblad Privé van 27 SEPTEMBER 1997 (DE ERFENIS VAN DIANA ZIJ LAAT 130 MILJOEN ACHTER) op juistheid berust - dus 130 MILJOEN GULDEN ofwel 44 MILJOEN POND plus wettelijke rente - dient de CLAIM OP HARRODS alsvolgt te luiden:

1. The Claimant seeks from the Defendant the sum of 44,000,000.00 representing the complete property of LADY DIANA FRANCES SPENCER as from the date of her death: 31st of august 1997. Full details dienen te worden vastgesteld.

2. The Claimant seeks: i. The sum of 44,000,000.00 which includes an admin fee of (?) ii. Interest on the sum of 44,000,000.00 from 31st AUGUST 1997 untill the date of issue of the claim herein at the rate of 13.25% per annum (accuring at the daily rate of te berekenen per day), namely te berekenen pursuent to the Late Payment of Commercial Debt Regulations 2002. iii Interest on the sum of 44,000,000.00 from 31st AUGUST 1997 act. iv. Cost.

Aangezien ik de heer AL FAYED reeds op 15 SEPTEMBER 1997 bij de BRITSE AMBASSSADEUR DAME ROSEMARY SPENCER in DEN HAAG verantwoordelijk heb gesteld voor het dodelijke ongeval van MIJN BRITSE PARTNER dient het te vorderen - of reeds gevorderde - bedrag te worden verhoogd met de wettelijke rente van 13.25% per annum. Dit komt over tien jaar dus overeen met 132,5 procent van het gevorderde bedrag. In concreto 132,5 X 440.000 Britse ponden = 58.000.000 Britse ponden. Tezamen 44.000.000 + 58.000.000 = 102.000.000 Britse ponden.

Voorts merk ik op dat de documentatie afkomstig is uit het district HERTFORDSHIRE. Dit district is in mijn dossier vermeld in FC CERVANTES VITESSE, BACK IN THE NETHERLANDS, FORELAST WILL DIANA, "LAST WILL", MY LADY'S LAST WILL, THANKSGIVING, DIANA, OUR BELOVED PARTNER, RENEWED VISIT, LETTER TO EARL CHARLES (1), REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE EN DOORNENBURG, DE PAUWENTROON, EENZAAM EN OOK ALLEEN, REQUEST TO EARL CHARLES SPENCER, LETTER TO EARL CHARLES (2), CONFIRMATION OF RECEIPT, SALON DULCINEA en de volgende BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: THE ALMOST VISIBLE MANAGER, DIANA, OUR BELOVED PARTNER D.D. 1 JULI 2004, DIANA, CONGRATULATIONS ON YOUR 66TH BIRTHDAY, ENGLISH BREAKFAST, THE WORK CONTINUES, DIANA'S 44TH ANNIVERSARY, BONNETJES, JAN SNELLENBURG en VERHALEN VAN DE NUMBER ONE.

Aangezien ik mij geen proceskosten kan veroorloven heb ik met advocaat Mr. ABRAHAM MOSZKOWICZ op 14 JANUARI 1999 een NO CURE, NO PAY AFSPRAAK gemaakt. Het lijkt mij een goede zaak dat hij terzake DSG DETAIL LTD in HEMEL HEMPSTEAD nog vóór de behandeling van de laatste juridische fase in het DIANAPROCES - als vermeld in de DAILY EXPRESS van ZATERDAG 28 JULI 2007 - inschakelt om tot invordering van de CLAIM OP HARRODS over te gaan, aangezien dat bureau klaarblijkelijk over de benodigde expertise beschikt. Voor uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank en voor de goede orde vermeld ik dat u de tekst van deze brief aantreft op http://www.cervantes.nu/VerzondenBrieven2/20070914HJC.html en ik mijn collega DRS. E.H. HALBERTSMA van HALBERTSMA MANAGEMENT ADVIES een kopie van dit schrijven heb doen toekomen. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN - TORREMOLINOS

15 SEPTEMBER 2007 REACTIE OP CLAIM NO. 7 JN 21469 VAN DE COUNTY COURT ST. ALBANS TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS