Instituto Cervantes Benelux. De Wellenkamp 15-30. 6545 NM BAD NIJMEGEN. Bank ING T.a.v. de heer R.M.H. Franssen. Zwanenveld 90-42. 6538 SB NIJMEGEN. Datum: 5 april 1996. Betreft: REKENING 651817831 Kenmerk: ICB/ING960405. Geachte heer Franssen, Ingevolge Uw telefonisch verzoek van gisteren en in aansluiting op mijn brief ICB/ING960403 van 3 april jl. ontvangt U bijgaand een afschrift van de brief van 7 juni 1995 van de heer A. Veltman waarin hij aangeeft vooralsnog geen bestuurswerkzaamheden voor de Stichting Cervantes Benelux te kunnen verrichten. Met vriendelijke groet Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden. Bijlage: Brief d.d. 7 juni 1995 van de heer A. Veltman te Amsterdam.

15 OKTOBER 1996 KREDIET EN BELEGGINGEN TER ATTENTIE VAN DE HEER R.M.H.FRANSSEN VAN DE BANK ING TE NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN