De Rector Magnificus van de Radboud Universiteit Nijmegen Prof.dr. C.W.P.M. Blom Datum: Donderdag 11 januari 2007 Betreft: BEVESTIGING AFSPRAAK 2 APRIL 2007 15.00 Kenmerk: 20070111JHRUN Zeer geachte Heer Blom, Graag wil ik u middels bijgevoegde kerst- en nieuwjaarskaart een wijs en voorspoedig 2007 toewensen. U ziet mij hierop als eigenaar van het handelsmerk INSTITUTO CERVANTES in de BENELUX voor opleidingen, trainingen en cursussen en de LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES afgebeeld met mijn Spaanse collega DON CESAR ANTONIO MOLINA van het Spaanse INSTITUTO CERVANTES te ALCALÁ DE HENARES en MADRID.

In de laatste week van juli 2005 hebben wij beiden te VALLADOLID tijdens het veertigste congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL wederzijds onze beleidsvoornemens uitgewisseld. Door een toevallige ontmoeting met uw medewerker en voormalige pedel, de heer BOUDEWIJN BOUMAN op ZONDAG 7 JANUARI JONGSTLEDEN en tijdens de INSTALLATIE VAN THOM DE GRAAF ALS BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN heb ik gisteren - mede in het verlengde van een reeds lang geleden gevoerd FAMILIEONDERZOEK - het KASTEEL HEYENDAEL bezocht. Reeds vanaf het depot van mijn HANDELSMERK in 1992 is het van mij een vurige wens om te beschikken over een afdeling van het INSTITUTO CERVANTES op uw universiteit. Ik denk daarbij aan een soort TRANSFERBUREAU waarin medewerkers van de afdeling SPAANSE TAAL EN LETTERKUNDE van de faculteit romaanse talen en de faculteit COMMUNICATIEWETENSCHAPPEN samenwerken teneinde in het kader van een vorm van PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP uitvoering te geven aan het BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGLAND AND WALES als complementaire activiteit van onze Spaanse collega's, doch binnen de hiertoe door mij geïnitieerde juridische kaders. Vanaf 2000 heb ik hierover al ideeën uitgewisseld tijdens de jaarlijkse alumnidagen als vermeld in de documenten TWEE MAAL VEERTIEN, BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT, FEESTARTIKELEN, RETRAITE, ALUMNIDAG 2005 en ALUMNIDAG RADBOUD UNIVERSITEIT 2006. Teneinde hieraan een vervolg te geven heb ik volgens afspraak met uw secretaresse RENÉ LECLERCQ afgesproken voor een onderhoud op MAANDAG 2 APRIL 2007 vanaf 15:00 uur in de Comeniuslaan 4. Ik hoop en verwacht - gezien de jarenlange voorbereidingstijd - gezamenlijk tot een vruchtbare samenwerking te mogen besluiten. Met vriendelijke groet en hoogachting, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. In verband met de gemaakte afspraken inzake TRANSPARANTIE treft u deze brief - naast het u toegezonden emailbericht - ook aan op mijn website www.cervantes.nu/VerzondenBrieven2/20070111JHRUN.html en mijn 70STE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD COMPANIES HOUSE

21 OKTOBER 2010 MANAGEMENTPROJECT BEDRIJFSCOMMUNICATIE