8 oktober 2000. Betreft: TWEE MAAL VEERTIEN Kenmerk: JH/HdK20001008.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, zondag 8 oktober 2000. Bij aankomst in sauna 'Oase' kreeg ik sleutelnummer 28 op een groene achtergrond. De lijn is dus weer doorgetrokken. Het was er reuze gezellig. Zo had ik onder meer een onderhoud met de heer John Kersten uit Druten. Het tegenovergestelde van 'John Heyden' dus. Watts in a name? John is werkzaam bij Radio Noordzee in Naarden, onder de bezielende leiding van ene Jerney Kaagman, v/h Earth and Fire. Hij had het interview van Ivo Niehe gezien met de laatste stuiptrekkingen van de ontvoerder van mijn partner. De Waarheid is John nu ook duidelijk geworden. Ik neem aan dat dat binnenkort de ether ingaat. Ik ben immers altijd een fervent liefhebber van Jerney geweest. Vooral van haar Nassaublauwe pak. John ook overigens. Maar dat zal wel aan de naam liggen. Bij thuiskomst vond ik jouw enveloppe met de brief van 02-10-2000, 18.20 uur. Hartelijk dank hiervoor. Vanmiddag heb ik hem gerestaureerd. Ziehier het resultaat van 15.08. Ik heb er nog enkele andere foto's in opgenomen op pagina 8. Opmerkelijk is daarbij het attribuut met de twee handschoenen.

29 OKTOBER 1996

Voor zover ik kan nagaan worden deze gebruikt in een couveuze. Ik neem dus aan dat zij niet uit het St Vincent's Hospital in Sydney afkomstig zijn, aangezien Diana op het moment van bezorgen net naar Australië onderweg was en hier klaarblijkelijk een korte tussenstop heeft gemaakt vóór haar vertrek.

Het was een bijzondere dag gisteren. Bij aankomst op de Universiteit werd ik al direct vriendelijk verwelkomd door Prof Dr. Theo van Els, de voormalige rector magnificus die mij tot de promotie van zijn bedrijf heeft toegelaten op 28 augustus 1995. naar aanleiding van mijn gesprek op 28 februari daaraan voorafgaand.

Hij wenste mij een zeer plezierige dag. In de hal werd koffie geschonken. Ik hoorde al gauw mijn naam noemen. Het waren mijn collega's van de sectie Spaans: Cees van Esch, Toon van Bommel, Chris van Asperen en Anneke ter Meulen-Stukker, een van de districtleidsters van mijn voormalige taleninstituut in Tilburg. "Als je het over de duvel hebt", liet ik hen weten. Dat was al snel groot jolijt. Om 10.30 uur vertrok het gezelschap naar de Aula Maior. Het was aardig te zien hoe mijn 'geachte opponent' Thom de Graaf in gezelschap van de overige forumleden het podium betrad. Theo van Els opende de bijeenkomst. Tijdens de forumdiscussie haalden Thom de Graaf, Tjerk Westerterp, Karla Peijs en Paul Depla (wethouder cultuur in Nijmegen en opvolger van onze goede vriend Ron Migo) oude herinneringen op uit hun Nijmeegse studietijd. Tjerk Westerterp blijkt al een keer als burgemeester van Nijmegen te hebben gesolliciteerd. Uiteraard kwam de huidige vacature nu ter sprake. Westerterp vond het een vreemde zaak dat hij in het verleden was afgewezen omdat hij gescheiden was. Hij lijkt mij op dit moment echter wel de meest geschikte functionaris om Ed d'Hondt op te volgen.

Hij is nog een oude bekende van mijn vader zaliger uit de tijd dat hij Minister was van Verkeer en Waterstaat. De voorganger dus van ons aller Tineke Netelenbos, die volgens een van de laatste Elseviers weekbladen wordt getipt als onze eerste vrouwelijke Minister-President na het kabinet Kok. Uiteraard heeft zij mijn steun van paars in verband met haar verdienste in het kader van Het Plan van de Eeuw: Het Cervantes Plan derhalve. Ook Thom de Graaf - wiens priemende blik ik voortdurend in mijn richting ontwaardde - leverde een aantrekkelijke bijdrage aan de discussie. Het deed mij daarbij uiteraard buitengewoon veel deugd dat zijn discussie over de Monarchie thans door de Tweede Kamer definitief tot een einde is gebracht. Thom merkte op dat hij zich in een soort SPAGAATHOUDING voelde. Ik moest hierbij ogenblikkelijk denken aan een boottocht die ik ooit heb gemaakt van Nijmegen naar Kleve in de tijd dat er nog douane aanwezig was aan de voormalige Duitse grens. Bij Tolkamer legde een douaneboot aan. De betreffende functionaris plaatste daarbij een been op ons schip en het andere been bleef gewoon staan. Met het gevolg dat hij hierdoor beide schepen uit elkaar dreef. De gevolgen laten zich raden. Uiteindelijk kwam de geachte belastingambtenaar met een plons in het water van 'Vater Rhein' te verkeren. In die positie bevond Thom zich gisteren dus eveneens. Hij realiseerde zich ter plaatse echter wel dat hij op de Katholieke Universiteit nog een vak had geleerd. Als ik mij niet vergis was het op deze faculteit.

Na deze discussie begaf het gezelschap zich naar de Refter.

Daar was het al direct een drukte van belang. Thom zat nog een beetje onwennig alleen aan een tafel te wachten op het eten alsmede op het organiserend comité. Vandaar dat ik uiteraard even naar hem toe gestapt ben. "Dag Thom. Ik zal je maar direct even een hand geven, want ik heb je goed in de gaten gehouden de laatste tijd. Ik ben John Van der Heyden." "Goh. Heb jij hier ook gestudeerd? Het is altijd weer even thuiskomen als ik hier ben." "Ja dat heb ik ook". "Waar woon jij nu". "Ik zit nu in Spanje Thom. Volgende week ga ik weer terug." Al bij al overkwam mij een gevoel van sympathie voor deze knaap. Hij heeft in ieder geval het lef gehad om de Nederlandse bevolking goed te laten nadenken over onze toekomst. Hij is thans derhalve van harte welkom aan de Costa del Sol. Ook vanwege zijn bijdrage aan de Parlementaire Enquètecommissie Opsporingsmethoden. Die Toekomst ligt immers weer helemaal open voor hem nu zijn probleem over de Monarchie achter de rug is.

Hierna heb ik mij tijdens de lunch bij de sectie Spaans gevoegd met verschillende oude bekenden. Een van mijn voormalige favoriete docenten uit de FSI-tijd was ook aanwezig. Ik had haar niet meer als zodanig herkend. Het was Paula van der Velden. Zij gaf voor mij les in Wageningen. Een zeer positief ingestelde jongedame in die tijd, die nooit te beroerd was om een stuk te rijden elke week, ondanks een vrij lage gage. Al bij al was het een klein select gezelschap. Na de lunch ben ik nog even opgetrokken met Peer van Beek. Peer is tegenwoordig directeur van de enige voltijd tolk-vertalersopleiding in Nederland. Wij zijn beiden van mening dat het belangrijk is een helder beeld te krijgen van het gehele Nederlands-Spaanstalige onderwijsveld alsmede de arbeidsmarktontwikkelingen op dit terrein. Vervolgens gingen we naar lokaal 2.14.

Dat nummer was uitstekend gekozen. Wellicht lukt het mij deze keer wél om 14 witte rozen met nieuwjaar te kopen in Schotland voor Ros Halley. De laatste keer dat ik zo'n bos van 14 rozen heb afgegeven was op 17 september 1997 op de Baak. Ik had toen hetzelfde kamernummer 2.14. Vanaf 13.30 hield de nieuwe Presidente van de alumnivereniging Spaans, de heer Antoon van Bommel, een welkomstspeech en haalde oude herinneringen op uit de tijd van onze hoogleraar Prof.Dr. Jaime Sánchez Romeralo. Nadien liet Cees van Esch de presentielijst rondgaan ten behoeve van het alumniboek van de Universiteit (aangehecht). Ik noteer naast de gegevens van het Instituto Cervantes Benelux, het Instituto Cervantes Ltd England and Wales, de Stichting Cervantes Benelux en bovenvermelde gevens van Peter van Beek:

* Antoon van Bommel. Ir. van Stuyvenbergweg 25, 6644 AA Ewijk.
*
Chris van Asperen. Pastoor Versteegstraat 7, 6687 AH Angeren.
*
Astrid van de Wiel - Sint Jago. Daslook 50, 3621 RR Breukelen.
*
Paula van der Velden. Heytvelden 8, 5673 KJ Nuenen.

Na door een - waarschijnlijk op legale basis opererende - paparazzo te zijn bezocht en op de gevoelige plaat vastgelegd, verzorgde Peers echtgenote Gerda Boven een presentatie over haar tolkenopleiding. Ik heb mij daarbij beschikbaar gesteld voor een mondelinge test, die ik met veel plezier heb ondergaan in de groep.

Na afloop zijn wij met dit groepje naar het jou bekende café Groenewoud getogen alwaar ik pogingen heb ondernomen om alle republikeinse gedachten te laten afzweren. Of mij dat is gelukt weet ik nog niet, maar verstand komt met de jaren.

Wel werd opgemerkt dat Beatrix en Juan Carlos het goed met elkaar kunnen vinden'. Mijn opmerking dat dat ook het geval lijkt te zijn met Felipe en de dochter van PRINSES IRENE ontlokte de opmerking: "Dat heb je goed geregeld, John". Met Cees heb ik gesproken over zijn jaarlijks terugkerend seminar 'Spaans in Onderwijs, Onderzoek en Bedrijfsleven' dat hij inmiddels al zo'n tien jaar heeft georganiseerd. Daarbij heb ik opgemerkt dat naar mijn inzichten het bedrijfsleven nog niet aan de orde is gekomen. Ik ben van mening dat de Baak daaraan een belangrijke bijdrage kan leveren zodra alle leden van de Baak-kring beantwoorden aan de criteria van integriteit, ethiek en menselijke waardigheid. Afgaande op de ontwikkelingen die ik in de afgelopen tien jaar heb kunnen vaststellen 'aan de kust' denk ik dat we inmiddels op dat punt al vrij ver zijn gevorderd. Ik heb Cees duidelijk gemaakt dat de Baak-kring bestaat uit voormalige medewerkers van het Management Centrum VNO-NCW. Dat is een geheel andere categorie dan medewerkers van een vertaalbureau. In 2001 zouden deze in het Seminar kunnen worden opgenomen teneinde met het Nederlands-Spaanse poldermodel een begin te maken op een soortgelijke wijze als op 15 mei 1990 in Hilversum is gebeurd op nationaal niveau.

Na deze 'borrel' hebben we 'en petit comité' (Peer, Gerda, Chris, Cees, Toon en ondergetekende) gedineerd in het restaurant Klinkklaar aan de Tooropstraat 59. Dit was beslist geen onzin. Integendeel. Peer heb ik in kennis gesteld van alle ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 augustus 1996 tot en met 31 augustus 1997. Tot slot heeft Antoon van Bommel mij een lift naar 'den Duckenborch' gegeven. In mijn kostuum vond ik nog twee 'bonnetjes' van die dag:

Bediende E. de Vries met nummer 5096 doet mij uiteraard ook denken aan Jant de Vries uit Friesland. Ik denk dat het verstandig is met het doorvertellen van deze verhalen dat men zich beperkt tot hen die ik tot mijn vrienden reken. Dit weekend zijn het vooral de dromen die in het middelpunt van de aandacht staan. Ik ben benieuwd naar die levendige droom. 'Het ledikant des konings' zal binnen afzienbare tijd naar de Spaanse zuidkust worden vervoerd. Het biedt ruimte genoeg voor twee. Ik denk dat het goed is samen te gaan werken met 'Maastricht'. De basis is gelegd. Nu nog het juiste 'label'. Liefde is... ...groot denken. Het definitieve Italiaanse bod op World Online wordt eind oktober verwacht. Men kan er nu dus nog van afzien. Laat dat maar weten aan mijn Manager Benelux. We kunnen nu weer samen aan het werk.

9 OKTOBER 2000 AHEAD ONLY TER ATTENTIE VAN HERMAN DE KONING