WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2012

WAARDE VRIENDEN EN COLLEGAE

De STATISTIEK VAN VANDAAG: Gisteren 210 bezoeken. Deze maand 2578 bezoeken, waarvan 1264 unieke bezoekers. Totaal aantal bezoekers vanaf 4 SEPTEMBER 2012: 2578. Nieuw in de Top 10 van 387 verschillende trefzinnen 3 en 9 LANDGOED JULIO IGLESIAS OJÉN. Dit landgoed heb ik bezocht op 24 AUGUSTUS 2002 als beschreven in 25 AUGUSTUS 2002 BEZOEK AAN JULIO IGLESIAS. In dit verband meldt de Telegraaf vandaag Nog meer naakte waarheid voor royals. In dit verband lees ik tevens 'Moszkowicz ongeschikt voor advocatuur'. Ik had eerlijk gezegd ook al eerder een reactie van hem verwacht op mijn brief van 14 JANUARI 1999. Ik citeer: "'Moszkowicz ongeschikt voor advocatuur' AMSTERDAM - BRAM MOSZKOWICZ, met afstand de bekendste strafpleiter van NEDERLAND, is eigenlijk niet langer geschikt voor zijn vak. Hij heeft lak aan de regels die gelden voor zijn beroepsgroep, zoals het melden van contante betalingen van boven 15.000 euro. En lak aan zijn cliënten, die hij fikse startbedragen laat ophoesten zodra zij zich op zijn kantoor melden en vaak niet geeft wat hij hen heeft toegezegd. Het waren harde woorden die GERM KEMPER, deken van de AMSTERDAMSE ORDE VAN ADVOCATEN, dinsdag bij de RAAD VAN DISCIPLINE over MOSZKOWICZ uitsprak. MOSZKOWICZ bleef van de zitting weg, omdat hij, zo liet hij zijn raadsman Gabriël Meijers verwoorden, bij verschijnen zijn geheimhoudingsplicht zou moeten schenden. MOSZKOWICZ ziet de zaak als een kwestie die geheel om dit principe draait. KEMPER heeft de zaak na maanden onderzoek aan de tuchtrechter voorgelegd. Even leek het of hij de raad zou vragen MOSZKOWICZ uit de advocatuur te verbannen, te schrappen van het tableau. Toch koos hij voor een iets mildere sanctie: een schorsing van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk. BRAM MOSZKOWICZ, telg uit een vermaarde advocatenfamilie, mag wat KEMPER betreft zijn toga aanhouden, omdat hij geen blijk heeft gegeven van "intrinsieke slechtheid". Ook valt er een verbetering te bespeuren in de chaotische bedrijfsvoering op zijn kantoor aan de AMSTERDAMSE HERENGRACHT. Dat laatste neemt niet weg dat KEMPER als bijzondere voorwaarde verlangt dat MOSZKOWICZ de tot dusver uitgebleven jaarrekeningen van 2010 en 2011 bij hem inlevert, vóór 31 december. Ook moet de beklaagde raadsman zijn studiepuntenachterstand inhalen. Iedere advocaat moet jaarlijks punten halen, om zijn kennis op peil te houden. MOSZKOWICZ haalde er vaak te weinig en soms helemaal geen, ondanks beloften zijn leven op dit punt te beteren. Het beschamen van vertrouwen lijkt onderdeel van een patroon in de werkwijze van MOSZKOWICZ. Dat beeld rees dinsdagmiddag op bij behandeling van de zaak van vijf individuele klagers. Zij betaalden soms tienduizenden euro's aan voorschotten voor bijstand door de vermaarde advocaat, om vervolgens te worden afgescheept met kantoorgenoten. Bij vragen gaf MOSZKOWICZ niet thuis. MOSZKOWICZ was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar. De RAAD VAN DISCIPLINE doet uitspraak op 30 OKTOBER. "

Nu moeten blijkbaar alle royals het ontgelden om te voorkomen dat het INSTITUTO CERVANTES BENELUX te veel invloed krijgt beste MAAGD: U gaat een onzekere dag tegemoet. Er kan onverwacht iets veranderen en het wordt aangeraden te accepteren wat u toch niet in de hand hebt en te redden wat er te redden valt. Het uiteindelijk resultaat zal waarschijnlijk gunstiger zijn dan u vreest. SCHORPIOEN: Een drukke dag met een paar valkuilen. Velen van u zullen geen tijd hebben voor persoonlijke activiteiten. Beloof dus anderen niet teveel, want dat zou uw krachten wel eens te boven kunnen gaan. Probeer een dergelijke spagaat te voorkomen. Het woord 'spagaat' is vermeld in 8 OKTOBER 2000 TWEE MAAL VEERTIEN, 22 MAART 2010 FROM PARIS WITH LOVE, 23 MAART 2010 SPAGAAT, 24 MAART 2010 YOYO'S POPPETJES, 25 MAART 2010 TERUGBLIK OP TWAALF JAAR SAMENWERKING MET YOYO OLIVIER, 26 MAART 2010 STIER, 26 MAART 2010 ONDERWEG NAAR HILVERSUM, 26 MAART 2010 DE ONTMOETINGSAVOND VAN 25 MAART 2010 TER ATTENTIE VAN YOYO OLIVIER, 31 MAART 2010 VAN WASSENAAR NAAR MIDDELBURG (1), 1 APRIL 2010 INFORMATIEVOORZIENING MAART 2010 TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA, 9 APRIL 2010 DE EIGENAAR VAN FULHAM, 27 MEI 2010 PENSIOENREGELING EN JAN PETER BALKENENDE, DONDERDAG 27 JANUARI 2011 VAN BOLDRIK EN HET SPORTS PALACE, MAANDAG 4 APRIL 2011 RIDDERS EN JONKVROUWEN, DINSDAG 17 JANUARI 2012 BEATRIX, ORANJE ONDER VUUR DEEL 3 DE OMWENTELING, VRIJDAG 27 JANUARI 2012 BREEDVELD, ONDERWIJS, FINANCIËN, ECONOMIE EN SOCIALE ZAKEN en WOENSDAG 11 APRIL 2012 SPORTS PALACE. Daarom heb ik in maart van dit jaar besloten mijn pied-à-terre in NIJMEGEN op te zeggen. Dat neemt niet weg dat ik het wel belangrijk vind om te kunnen terugkeren naar SOESTDIJK. Verzonden: "Subject: LIDMAATSCHAP NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL Date: September 19, 2012 12:27:25 PM GMT+02:00 To: SECRETARIS NEDERLANDSE CLUB Geachte Nenno Felius, Ik ben lange tijd lid geweest van de NCCS. Vermoedelijk vanwege veelvuldig verblijf in NEDERLAND ben ik klaarblijkelijk als lid uitgeschreven. Graag wil ik mijn lidmaatschap continueren. Ik verzoek u mij daarom opnieuw in te schrijven en de factuur te sturen naar J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS. Ik heb wel het genoegen gehad dit jaar de nieuwjaarsreceptie mee te maken. Mijn verslag hiervan treft u aan op ZONDAG 15 JANUARI 2012 NIEUWJAARSRECEPTIE NEDERLANDSE CLUB COSTA DEL SOL en MAANDAG 16 JANUARI 2012 DE HMKB EN DE KNIPOOG VAN STEVEN SPIELBERG. Bij voorbaat dank en hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN"

13:45 Gelezen in VORSTEN "De erfenis van Diana
Geschreven op 24 augustus 2012 door Redactie Vorsten Royale

Vijftien jaar geleden maakte een tragisch ongeval een eind aan het leven van prinses Diana. De prinses, die een menselijk gezicht gaf aan de afstandelijke Britse koninklijke familie, is op dat moment een echt stijlicoon en de meest gefotografeerde vrouw ter wereld. Haar bekendheid heeft ze altijd ingezet voor liefdadigheid. Een voorbeeld dat haar zonen prins William en prins Harry (en Catherine!) nog steeds inspireert. Prinses Diana speelt een grote rol in de opvoeding van haar zonen. Zo wil ze dat William en Harry beseffen dat de meeste mensen het niet zo goed getroffen hebben als de koninklijke familie. En hoe belangrijk het is om je in te zetten voor mensen die het moeilijk hebben. Om naast mensen te staan, echt contact met hen te maken, hen aan te raken. William en Harry gaan al op jonge leeftijd mee naar projecten van Centrepoint, een organisatie die daklozen opvangt. De verhalen die de prinsen daar horen, maken veel indruk. Op 1 juni 1993, vier jaar voor haar overlijden, maakt Diana een testament op. Hierin wordt vastgelegd dat haar bezittingen na haar dood eerlijk onder haar kinderen William en Harry worden verdeeld. Weten hoe het nu met de prinsen gaat? En welke erfenis prinses Diana aan haar jongens heeft nagelaten? Lees het in de nieuwe Vorsten Royale!"

Mijn reactie: "Deze informatie is slechts gedeeltelijk waar. Blijkens verschillende publikaties heeft Haar echtscheidingsadvocaat Anthony Julius in december 1996 een nieuw testament opgemaakt in het verlengde van Haar echtscheidingsconvenant van 28 augustus 1996. Dit was ten tijde van de oprichting van Instituto Cervantes Ltd England and Wales door het Haags Juristen College. Ingeschreven in Companies House in Cardiff, Wales."

Ik reageer niet via de sociale media aangezien INSTITUTO CERVANTES BENELUX, ENGLAND AND WALES daarin tot op heden geen belang hebben genomen.

DONDERDAG 20 SEPTEMBER 2012 PRÍNCIPE