24 februari 1998 Betreft: OPLOSSING FINANCIËLE PROBLEMEN Kenmerk: JH/LH980224. Dear Colleague, Vanaf nu stuur ik mijn post in eenvoudige enveloppen. Dit in het kader van de bezuinigingen. De resterende officiële enveloppen bewaar ik voor verzending van stukken aan overige - hooggeplaatste - decisionmakers. Maandag, 24 februari 1998. Ik ben niet uit op ruzie met jou. Integendeel. Financiële problemen voeren inderdaad de boventoon, maar ik hoop dat de oplossing onder meer uit NOORDWIJK komt en Alex van 't Hooft inmiddels een grote hoeveelheid Amway-artikelen heeft aangeschaft ten behoeve van de schoonmaak van het hotel en er nog vele Noordwijkse bedrijven zullen volgen om de aldaar gelanceerde raket 'Instituto Cervantes Benelux' de benodigde financiële grondslag te geven. Ik heb inderdaad hulp nodig om werk te kunnen delegeren. Maar die mensen moet ik wel kunnen betalen. Ik zal dus geen CD's meer kopen die een aanslag op mijn budget doen. Voorts hoop ik dat er op korte termijn ook geld uit Engeland binnenkomt: Diana's nalatenschap. Nu ben jij in het gehele gebeuren de spin in het web. Daar reken ik vanaf nu al op voorhand op. Want dit sluit perfect aan op wat ik gisteren heb geschreven: 'Maak niet dezelfde fout als Di'. Ze had immers ook geprobeerd haar hele agenda om te zetten en het was haar helaas, helaas, helaas dus niet gelukt. Met alle rampzalige gevolgen vandien. Wanneer wij samen gezellig kerst hadden kunnen vieren in Leeuwarden was zij niet in de invloedssfeer terechtgekomen van de gisteren door mij veelvuldig aangehaalde Egyptische warenhuiseigenaar. Ik heb immers begrepen dat zij met kerst bij Mohamed Al Fayed op bezoek is geweest. Jij gelooft ook in de selffullfilling prophecy. Dus je weet inderdaad wat je te doen staat. Ik zal vandaag bij het NBBS en de spoorwegen informeren welke mogelijkheden ik heb om mijn Spaanse reis in de hoofdstad af te sluiten en van daaruit huiswaarts te keren. In het licht van het bovenstaande valt mijn oog ook op het artikel Fergie moet verhuizen. Ik vraag mij overigens af wat er is gebeurd met het huis dat Di had gekocht in de buurt van Hyde Park. Zoals je weet heeft Diana in november '96 getracht Fergie met mij in contact te brengen. Ik heb dat aanbod echter afgeslagen. Dit heb ik op 28 november vorig jaar in Leiden ook aan Fergie's vriendin Lynne Dawson laten weten. Exact een jaar later.

Lynne heeft gezongen tijdens de begrafenisplechtigheid van Diana op 6 september, zoals je weet. In Leiden heb ik een aangenaam onderhoud met haar gehad en haar inzage gegeven in het manuscript dat ik op 5 februari ook te jouwer attentie bij de receptie heb afgegeven vóór mijn gesprek met Edwin. Ik heb Lynne ook nog een visitekaartje gegeven met de tekst: "Please give my regards to the Duchess of York and tell her that I advised Diana to stay away from her for the time being". Jij weet inmiddels welke strategische doelstelling daaraan ten grondslag lag. Zodra mijn familiebedrijf met Di gestalte zou hebben gekregen zou ik Lady Ferguson graag binnen de organisatie hebben gehaald. Ik vond het echter in die fase ongewenst dat zij al op voorhand van mijn plannen in kennis zou worden gesteld. Zij verkeerde immers zelf ook nog in een fase waarin zij een grote persoonlijke schuldenlast diende weg te werken. Daar is zij overigens op bewonderenswaardige wijze goed in geslaagd. Ik voorzie dus dat zij binnenkort bij mijn plannen kan worden betrokken, waardoor zij in een respectabel pand kan gaan wonen. Ik denk daarbij aan Walcote House in Royal Leamington Spa, niet ver van Althorp House. Dit is een respectabel landgoed en goed bewaakt. Bovendien heeft zij van daaruit de gelegenheid om de meisjes in Stratford met Shakespeare en Cervantes in contact te brengen. Ook heeft zij dan de gelegenheid de broer van haar voormalige vriendin te bezoeken en mee te draaien in ons management team. Ik blijf hierbij met jou - vanuit onze gemeenschappelijke ervaring - de meest geëigende communicatiemethode hanteren: de juiste berichtgeving op het juiste moment. Daaromtrent staat er een interessant artikel op pagina 7 van het NRC van gisteren met de titel "TV-journalistiek ontbeert visie". Het lijkt wel of Otto Scholten mijn boek heeft gelezen want het brengt exact mijn problematiek van juli/augustus 1996 in beeld. Het vals gecreëerde beeld van een op handen zijnd huwelijk tussen My Lady en haar 'adviseur' heeft uiteindelijk geleid tot de fatale gebeurtenis op 31 augustus. Zoals je in mijn Letters hebt kunnen lezen heb ik Diana laten weten geen bezwaar te hebben als zij mogelijke financiers een zoen zou geven in het openbaar, zoals bijvoorbeeld bij Christopher Walley, die eveneens in Earls Court Gym ging fitnessen. Het nadien door de pers gecreëerde beeld heeft haar volgende Egyptische 'zakelijke' contact blijkbaar nog de indruk gegeven dat er meer haalbaar was uit de situatie dan een 49% participatie in ons familiebedrijf, hoewel ik al eerder heb laten weten dat ik slechts een minderheidsbelang voor hem op het oog had. De theorie van de heer Scholten kan ik dus volledig bevestigen aan de hand van mijn eigen ervaringen terzake. Het zal daarom goed zijn dat televisiepresentatoren vanaf nu leren op dit punt meer inzicht te verwerven in besluitvormingsprocessen en daaraan gekoppelde communicatiestrategieën, voordat zij nog meer onheil aanrichten. De eerste die ik op dat punt met de neus in de goede richting zal zetten is de heer Rik Felderhoff. Ik ga er evenwel vanuit dat André van der Elzen dat al heeft gedaan. In een volgend gesprek zal ik dat zeer nadrukkelijk aan de orde stellen en schriftelijk bevestigen. In de fitness sprak ik eerst met een blonde jongedame over mijn laatste reis naar Engeland en de geplande reis naar Spanje. Vervolgens nam naast mij op de 'steps' een jongedame plaats uit New York. Een Amerikaanse dus. Zij droeg een leuk petje, waarvoor ik haar complimenteerde. Het deed mij immers denken aan een soortgelijke cap, waar alles mee begonnen is uit het artikel met het opschrift "We've got your number". Zij woonde op Manhattan en ik vertelde haar dat dat soort petjes ook verkocht werden in de Donna Karan Store en dat ik daar nog een vriend heb in de buurt. Ik heb haar tevens laten weten dat ik mij had voorgenomen in oktober naar New York te komen in verband met Cesar Rennert's English Dance Program, maar dat dat door omstandigheden niet is doorgegaan. Zij begreep op welke omstandigheden ik duidde maar adviseerde mij met klem op korte termijn naar New York te gaan. Ik heb haar laten weten dat we eerst nog een belangrijke taak hebben te vervullen in Europa. Al bij al is dit wederom het teken dat het sein op groen staat. Bij NS Internationaal heb ik geïnformeerd naar de vertrek- en aankomsttijden van de AVE. Deze zijn alvolgt.

Vertrek Córdoba 9.43 11.43 14.43 16.43 18.43
Aankomst Madrid Atocha 11.30 13.25 16.25 18.30 20.25

Nadien heb ik geïnformeerd bij het NBBS of mijn vluchtschema nog kan worden gewijzigd. Dat is niet mogelijk aangezien het een chartervlucht betreft. Ik stel dus voor afspraken in Madrid te maken gedurende twee dagen in de periode dat ik in Torremolinos vertoef, met een overnachting ter plaatse. Van 14 tot 28 maart beschik ik alleen over het gehele appartement in Torremolinos, aangezien de Amway-collega's hebben besloten vanuit Nederland te blijven werken. Dat neemt niet weg dat ik daar in de eerste week van mijn aanwezigheid Spaanse contacten voor de Amway-business zal gaan leggen. Ik nodig jou hiermee dus nogmaals uit om met mij die periode aan de Costa del Sol door te brengen. Ik wil hierbij nogmaals benadrukken dat dit geen oneerbaar voorstel is. Ik ga naar Spanje om zaken te doen en daar heb ik jou bij nodig. Als je nog gehuwd bent is jouw echtgenoot vanzelfsprekend ook van harte welkom, zodra hij onze collegiale relatie kan accepteren. Ongeacht alles wat ik je hiervoor heb geschreven. Tijdens ons bezoek aan Madrid neem ik mij voor een exemplaar van mijn Letters aan de eerder genoemde paleisbewoners aan te bieden. De voorzitter van de CEOE ontvangt dan het Business Plan uit mijn handen. Ik neem mij voor de volgende brieven naar Madrid te sturen: 26 de Febrero de 1998. Ook neem ik mij voor een gelijkluidende brief naar de Spaanse Minister-President te sturen. Ik verzoek jou dringend met dit voorstel accoord te gaan en omgaand jouw reactie te ontvangen, zodat ik de zaken verder kan organiseren. De afspraak met de Spaanse werkgeversvereniging laat ik dan graag aan jou over. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN. P.S. Vanavond heb ik een bespreking met mijn programmacommissie. Mr John Van Der Hayden. Getekend met een pen van de Baak: Jouw trouw wordt dus beloond. Bijlagen: Brochure Huis & Comfort met het opschrift 'Heeft u nog een plaatsje voor ons, meneer vd Heyden?' Queen Mummy Elizabeth. P.S. Het stadhuis van Heemstede heeft ook een leuk balkon.

25 FEBRUARI 1998 VIJF MARGRIETEN