ONTWIKKELINGSKOSTEN 1998 INSTITUTO CERVANTES HOLDING I.O. IN NEDERLANDSE GULDENS

abonnementen

50,00

Amway

 50,00

computerbenodigdheden

 775,00

contributies

 90,00

fotokopieën 

 199,98

Kamer van Koophandel 

 31,50

kantoorartikelen 

 270,60

maaltijden (15x)

 690,00

porti 

 314,75

postbus 689 Utrecht 

 250,00

PR 

 376,25

reiskosten 

 1.256,36

representatiekosten 

 200,75

research 

 103,80

Seagull 

 875,00

telefoonkosten 

 510,71

vakliteratuur  

 312,35

Totaal in guldens 

 6.357,05

Totaal in euro's 

 2.966,28