MAANDAG 4 JULI 2005

Eén van de hardnekkigst ingeslepen ziekten hier aan de Costa del Sol is het fenomeen Hollanditis. Ik denk dat we in 90 procent van de gevallen waar de naam NEDERLAND gebruikt dient te worden het PROVINCIALE HOLLAND is aangeduid. In de KEIZER KAREL STAD - die thans haar 2000-jarig bestaan viert - duiden wij uiteraard onze landgenoten uit het westen aan met 'UIT DE PROVINCIE'. Klaarblijkelijk bestaat er in het bewustzijn van een grote groep landgenoten het idee dat ONS LAND slechts uit twee provincies bestaat. Met Amsterdam, ROTTERDAM en 's-Gravenhage als de belangrijkste pijlers. Dit thema heb ik dit weekeinde ook weer eens aangestipt. Eerst op vrijdagavond tijdens een bijeenkomst van een groepje mensen dat ons probeerde wijs te maken dat iemand die al tweeduizend jaar dood is nog iets voor ons kan doen. Elke godsdienst is immers mensenwerk. Dat gun ik ze VAN HARTE, maar wens niet in het openbaar op straat lastig gevallen te worden met verhalen die we als kleine kinderen al op de zondagsschool hebben geleerd. Gisteren was ik ook weer even in Fuengirola op bezoek. Ik ben daar nog geen enkel NEDERLANDS RESTAURANT tegengekomen. Dat biedt uiteraard grote kansen voor de overige Nederlanders die het interessant vinden om een bedrijf in Spanje te vestigen met de aanduiding NEDERLANDS. De Spanjaarden dienen immers ook nog te leren hoe de vork in de steel zit. Het woord NEDERLANDS kunnen wij marketingtechnisch immers gevoeglijk aanduiden met een 'niche', ofwel een gat in de markt. Zo heb ik in de loop van de geschiedenis al verschillende gaten in de markt aangeboord. Een goed voorbeeld hiervan is het instituut don Quijote.

Vandaar dat ik mijn bedrijf INSTITUTO CERVANTES heb genoemd. De geestelijke vader dus. Ik ga thans over tot de orde van de dag. De statistiek. 1655 bezoeken vandaag. Gemiddeld 960. Dat klopt in feite niet. 747 + 1432 + 1655 = 3834. Gedeeld door 3 is 1278. Er zal dus nog iets aan het computerprogramma moeten worden gesleuteld. Het is in ieder geval meer dan de TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL. Voor zover ik dat uit eerdere cijfers heb begrepen. Jaartotaal 140.168. Speciale aandacht in de Top 100 van 315 verwijzende pagina's voor 2. FC Cervantes Dossier Vitesse 3. Verslag Alcalá de Henares 4. Vossenjacht 6. H&H 7. Royal Cervantes Airlines 9. La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes 11. Terugblik op 5 september 2003 12. Neues Elan 13. My Di and I 14. 26 oktober-borrel 15. De Godin van de Jacht 16. New Hope 18. Vorstelijk Bezoek 19. Cervantesonline 20. Baak-kring/Cervanteskring 21. Valentijn 22. Dynasty 23. Soldaat van Oranje II 24. Royal Cervantes Airlines België 26. Cervantes Communications/Comunicaciones Cervantes 27. 1967-2005: Onderwijs en Spanje 28. Diana's 44th Anniversary 29. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar 30. Verkiezingsuitslag Nederland 31. Su Majestad el Rey 32. Wassenaar, Wassenaar, Wassenaar 33. MAXIMILIAAN 35. Naar Noordwijk terug 36. Marktontwikkelingen en Familiegeschiedenis 37. Franse kaas en Spaanse wijn in Hotel Guadalpin in Marbella 38. Paarse Petten 39. Vive La France 40. Report 38. 41. Geen Zee te Hoog 42. Faith, Hope and Love 43. Mission Statement Stichting Cervantes Benelux 44. ZEVEN JAAR LATER 46. Apeldoorn-Wijk-Buren-Doornenburg 47. Dagboek ten behoeve van de Minister-President van het Koninkrijk der Nederlanden 48. España - Nederland - Inglaterra 49. Gelukwensen 50. Kennedy Web Family Cards 51. Het Juiste Spoor 52. Familie Spencer 53. Logboek zomer 1996 55. Elizabeth 56. Genealogie Thijs van der Heijden 57. Congres Spaans te Utrecht en de Bilderberggroep 58. Nieuwe statistieken juli 2005 59. Vitesse en de Wereldbank 60. Werkverslag Spanje 2004.01 61. Bureau Gevers 62. Deadline 63. Nieuwe Statistieken februari 2005 66. De terugkeer van de fenix 67. Retour Nijmegen-Wassenaar II 68. Ebford 69. Selffulfilling Prophecy 70. Eindspel 71. Van der Heyden van Baak 72. I have a Dream 73. Verjaardag 75. Nieuw Elan 76. The Biographer 77. Met Open Armen 78. Reparatiewerkzaamheden 79. Building the Holding X 80. Renewed Visit 83. John Fitzgerald KENNEDY & Jacqueline Lee BOUVIER 87. Cervantes Editions 88. Heydanus 89. Diarama 90. Van der Heyden/Van Oranje/De Bourbon 91. Familie Spencer 92. Kroon op het Werk 94. Steven van Manen 95. Instituto Cervantes Benelux ¿De kip of het ei? Ik denk dat dat niet meer van belang is. Onze plannen passen nu al aardig in elkaar. 97. Plan de Empresa Instituto CERVANTES Benelux 98. Elton John 99. HARTSAANGELEGENHEDEN 100. Cervantesonline.nl Nieuw in de top 20 van 55 zoekopdrachten 14. Dissertatie verdediging Ik heb nog niet de gelegenheid gevonden om daaraan te beginnen. Maar ik mag aannemen dat iemand anders dat voor mij heeft gedaan. 15. doctor frederic mailliez wellicht. 19. enrique caro uit Nerja komt binnenkort weer in beeld. Dat heeft hij van mij nog tegoed na al zijn regalos. 20. europese grondwet 2 juni telegraaf

5 JULI 2005 ADRESWIJZIGINGEN