FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Ik heb hierover vanmiddag rond 14.00 uur Spaanse tijd telefonisch contact gehad met Miss D.A. Penticost van Companies House in Wales (tel. 00 44 29 2038 0017). Zij liet mij weten dat het niet indienen van Annual Accounts beschouwd wordt als een 'criminal offense'. Hierop heb ik haar laten weten dat het nogal een beetje stroef loopt in het Verenigd Koninkrijk en heb haar medegedeeld dat ik 'The Publication of the False Last Will of the Princess of Wales' beschouw als een 'criminal offense against my organisation'. Deze keer begrijp ik het niet goed. Normaliter krijg ik van uw bureau altijd een seintje wanneer er actie moet worden genomen. Ik heb hiertegen dus bezwaar aangetekend.

Wat wordt er bedoeld met die 'Annual Accounts'?
Is dat een lijst met klanten?

Ik heb Miss Penticost laten weten dat er ten gevolge van Prinses Diana's overlijden op 31 augustus 1997 tot op heden geen activiteiten hebben plaatsgevonden binnen de limited. Ik heb haar gemakshalve verwezen naar mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES en de bijbehorende internetpagina www.trafford.com . Voorts heb ik haar aangehecht faxbericht doen toekomen met bijlagen en de tekst: Fax message

To: Companies House
Att.: Miss D.A. Penticost
Faxnumber: 00 44 29 2038 0837
Concerns: REF PEN 2A/ 03300636
From: John L. Van der Heyden
Tel.: 00 34 6 5964 2916
E-Mail: nblew@grn.es
Date: 13/2/02
Time:15:25
Number of pages: 3

Dear Miss Penticost, Thank you for giving me a term of 30 days to write an appeal concerning above mentionned Final Notice Invoice. Of course I do not agree. In fact the Limited has not had any accounts at all since My Lady's death. As I already stated I consider the Publication of the False Last Will of The Princess of Wales as a criminal offense against my organization as well as Her Fatal Kidnapping in Paris. Herewith I send you the information about my book 'LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES'. I recommend this book to all members and employees of Companies House. Perhaps this wil solve our problem. I hope this will do for the time being and wish you a Happy Valentine! Yours sincerely, John L. Van der Heyden Spain. Added: News Release "LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind". More information at website www.trafford.com/robots/01-0341.html

Zij heeft ons thans dus een termijn van 30 dagen gegeven om een 'appeal' te schrijven. Gaarne verneem ik OMGAAND van u wat er is misgegaan en hoe ik hierop kan reageren. Voorts kan ik u melden dat ik gisteren ook een 'Marketing Agreement' heb gesloten met het bedrijf 'Smart Bookstore' in Sarasota, Florida, USA. Zij gaan mijn boek wereldwijd marketen d.m.v. een agressief marketing syteem van 1 miljoen emailadressen per maand. Zij verkopen mijn boek als 'downloadable form' of 'soft copy'. Die activiteit ondersteunt de verkoop van de 'hard copies' door Trafford Publishing. Ook hiervoor ontvang ik royalties. T.w. 50% van de verkoopprijs = $16,- US per boek. U begrijpt dat ik daarom reikhalzend uitzie naar de reactie van de heer Heering op mijn laatste bericht aan hem uit Nederland. Maar op de eerste plaats uiteraard graag een oplossing voor het met Companies House gerezen probleem. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.

15.44 Aan carmencuevas.com Estimados amigos, Tengo el honor de darle al corriente de la publicación de mi libro LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES. El artículo de prensa correspondiente es el siguiente: LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind. etc. 15.45 Aan Ruiz@RuizArtMuseum.com Dear Mr. Ruiz, This message is to let you know that my book LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES is now for sale. You can find the information on website www.trafford.com/robots/01-0341.html Last Saturday I showed the first copy of the book to 'attached' lady (Favoriet met stip).

I don't know her name, but she also lives in Puerto Banús. Hope to see you again. Yours sincerely, JOHN L. VAN DER HEYDEN -------- Original Message -------- Subject: Lady in Blue and Purple Date: Sun, 18 Nov 2001 22:13:55 Organization: Instituto Cervantes NBLEW To: Ruiz@RuizArtMuseum.com 15.56 Aan informa@cervantes.es Dear Friends, Next to my message of 12.32 herewith I send you the News Release of my Publisher in Canada. LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind etc. Hetzelfde bericht om 15.56 naar libreria@cervantes.com 16.24 Opnieuw aan Ruiz@RuizArtMuseum.com Dear Mr Ruiz, I noticed that my email of 15.45 did not work out very well. So here is the photograph.

And also the text of the news release of my publisher in Canada LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES tells of one man's quest for peace of mind. Etc. Vervolgens ben ik naar het postkantoor gegaan om daar een formulier voor AEGON in de bus te deponeren i.v.m. mijn lijfrentepolis en mijn mededeling dat ik niet meer val onder het Nederlandse belastingstelsel. Persbericht verstrekt aan de Librería Loma de los Riscos. Vervolgens met de trein van 17.23 naar Fuengirola. Kort bezoek aan de BOOKWORLD ESPAÑA aan de Avenida Jesús Santos Rein. Ik kreeg daar de telefoonnummers van de General Manager. Daarna naar de London Pub. Ook persbericht verstrekt. English breakfast genuttigd bij Engelse bar aan de jachthaven. Eveneens persbericht verstrekt. Wandeling gemaakt naar Edificio Astigi. Kort gesprek met Ronald en Mieke. Vanaf 20.30 tot 22.15 In de London Pub de voetbalwedstrijd Nederland-Engeland gevolgd in de Amsterdam Arena (1-1). Daarbij van gedachten gewisseld met echtpaar uit Newcastle en hen de nieuwe titel van hun volkslied medegedeeld: John saved the Queen.

Uiteraard naar aanleiding van het hen verstrekte persbericht. Vervolgens met de trein van 22.47 terug in gezelschap van een groep Engelsen uit Surrey. Dat is bekend terrein. Omdat de heer Mohamed Al Fayed daar woonachtig is. Naar aanleiding van het hen verstrekte persbericht is het hen duidelijk geworden dat de heer Al Fayed behoorlijk 'in debt is with me'. Zij zijn in Arroyo de la Miel uitgestapt. Het deed hen goed eindelijk van de waarheid op de hoogte te zijn gebracht omtrent 'Me and My Lady'. Bij terugkeer in De Zevende Hemel bleken de berichten niet naar Brazilië te zijn gezonden. Maar dat is geen probleem. Helga Hediger is immers al van de situatie op de hoogte.

14 FEBRUARI 2002 CERVANTESKRING