1.1.1 Gaspar van der Heyden Ds. Geboortedatum: 28 februari 1566. Geboorteplaats: Frankenthal. Overlijden datum: 14 januari 1626. Overlijden Plaats: Amsterdam. Beroep: Predikant te Frankenthal en Amsterdam. Echtgenote: Clara Varick dict van den Borne. Echtgenote Aantekeningen: Zij leefde nog als weduwe in 1627. Zij hadden zes zoons en acht dochters. In het stuk van Van Lennep zijn slechts twee kinderen vermeld: Johannes en Abraham. 1.1.1.1 Johannes Heydanus Ds. Geboortedatum: 1604. Geboorteplaats: Waarschijnlijk Frankenthal. Overlijdensdatum: 14 juni 1670. Overlijden plaats: Amsterdam. Beroep: Predikant. Hij was eerst predikant te Naarden, daarna te ROTTERDAM en eindelijk 1649 te Amsterdam, alwaar hij na Vossius (die de eerste was) de derde bibliothecaris van de stad geweest is. Echtgenote: Hillegonda Pater. 1.1.1.2 Abraham Heydanus Ds. Geboortedatum: 10 augustus 1597. Geboorteplaats: Frankenthal. Overlijdensdatum: 15 oktober 1678. Overlijden plaats: Leiden. Beroep: Predikant. Hij was van 1623 tot '28 predikant te Naarden, daarna te Leiden alwaar hij in 1650 professor in de theologie werd. Zijn huwelijk staat te Amsterdam als volgt aangetekend: "Abraham Heydanus oud 29 jaar, pred. te Naarden, geassisteerd met zijne moeder Clara van den Borne, huwt 29 April 1627 Sara Looten van Amsterdam, oud 19 jaar, geassisteerd met Carel Looten haar vader en Maria de Hem." De Leidse dichter Adriaan Severeyns bezong het overlijden van sara Looten, en er werd bij die gelegenheid een gedenkpenning geslagen, evenals op het overlijden van Abraham Heydanus. De afbeelding van de eerste is te vinden bij van Loon, waarop ook het wapen van Looten "drie bloempjes van Melioten of steenklaveren voorkomt. Echtgenote: Sara Looten. Geboortedatum: 26 augustus 1608. Overlijden: Leiden , 15 augustus 1669. Huwelijksdatum: 29 april 1627. Plaats: Amsterdam. Kinderen: Johannes, Carel, Maria, Sara. 1.1.1.2.1 Johannes Heydanus. 1.1.1.2.2 Carel Heydanus Mr.. Beroep: Was secretaris van Leiden en werd in 1672 bij de verzetting van regering door Willem III als "veertig" van Leiden aangesteld, maar heeft als zodanig nooit zitting genomen, als "zijn secretarisschap niet willende kwiteren," dus komt zijn wapen ook niet op de wapenkaart van de Leidse regering voor. Hij was een verzamelaar van oude gouden en zilveren penningen. Dit zal oorzaak zijn geweest dat er penningen op het overlijden van zijn ouders zijn geslagen. Echtgenote: N. N. Kinderen: Adriana Christina. 1.1.1.2.2.1 Adriana Christina Heydanus Volgens Pars een "sieraad en pronk" van Leiden; zij deed in 1696 (haar vader was toen reeds overleden) een "naamrol" drukken van haar's vaders aanzienlijk penning kabinet. 1.1.1.2.3a Maria Heydanus* Overlijdensdatum: 1706. Echtgenoot: Dyonisius Crucius Ds. Beroep: Predikant. Echtgenoot Aantekeningen: Tot 1649 predikant te Hazerswoude bij Leiden. Van 1649 tot 1658 predikant te Nijmegen. Vanaf 1658 rector te Delft. Op 30-jarige leeftijd werd hij als Waals predikant te Haarlem beroepen, waar hij 35 jaar achtereen de bediening heeft waargenomen en zich, behalve door zijn welsprekendheid, ook vermaardheid heeft verworven door de vertaling van enige theologische werken. Andere echtgenoot: Franciscus Burman Ds. 1.1.1.2.3b Maria Heydanus* (Zie boven). Echtgenoot: Franciscus Burman Ds. Geboortedatum: 1632. Geboorteplaats: Leiden. Overlijdensdatum: 11 december 1679. Overlijdensplaats: Utrecht. Andere echtgenoot: Dyonisius Crucius Ds. 1.1.1.2.4 Sara Heydanus.