Directie de Baak Drs E.H. Halbertsma Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 13 december 1996. Betreft: VOORTEKENEN Kenmerk: JH/LH961213. Beste Liesbeth, Als de voortekenen ons niet bedriegen zitten we nog steeds op de juiste koers. Van de Marketing & Sales Manager van de Eurotunnel kreeg ik bericht dat de autotrein haar diensten heeft hervat. Ik neem mij thans voor per Eurostar naar Londen te reizen. Bijgaand ontvang je tevens afschrift van mijn brief aan Mevrouw Tóth van heden. Ik vertrouw op je medewerking te kunnen blijven rekenen. Na de totstandkoming van de transacties zal ik je uiteraard naar behoren kunnen honoreren. Met hartelijke groet, J.L. VAN DER HEYDEN P.S. Dikke kus. Bijlagen: 1. Purper. 2. afschrift brief ICB/CB961213.

15 DECEMBER 1996 BERICHTGEVING AAN LIESBETH HALBERTSMA