De Directeur van de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN. De weledele heer Drs P. Ottenhoff. Winthontlaan 200, B-12. 3526 KV UTRECHT. Datum: 27 juli 1996. Betreft: UITBREIDING WERKGEBIED Kenmerk: ICB/SBO960727. Zeer geachte heer OTTENHOFF, Het Instituto Cervantes Benelux zal binnenkort haar werkingsgebied uitbreiden naar België en Luxemburg. Gaarne moge ik U verzoeken Uw gedachten te laten gaan over de mogelijkheid of en in hoeverre de STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN hierbij haar ondersteuning kan bieden aan met name Franstalige projecten. Met Vriendelijke Groet en Hoogachting.

31 JULI 1996 UW BRIEF D.D. 30 JULI 1996 TER ATTENTIE VAN DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN SBO (CABLE TURTLE)