14 january 1997. Betreft: ENGAGEMENT Kenmerk: JH/PO970114. Beste Peter, Hiermee nodig ik je uit om als getuige op te treden bij mijn voorgenomen huwelijk. Wie de gelukkige is houd ik nog even in het midden. Ik stel het op prijs dit met jou op korte termijn te bespreken. Ik hoop dat je bereid bent om je agenda om te gooien en snel bij mij langs te komen. Wellicht kunnen we iets combineren met een partijtje biljart of squash of iets in die geest. Met hartelijke groet. Je oude makker, J.L. Van der Heyden.

Bijlage: Foto Stadhouderlijk Hof Leeuwarden, 25-12-1996.

15 JANUARI 1997 PARTNERSHIP TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF