30 maart 1998. Betreft: REISVERSLAG Kenmerk: JH/PO980330. Beste Peter, Volgens afspraak ontvang je hierbij een kopie van het reisverslag naar Spanje, zoals ik dat vandaag aan Liesbeth Halbertsma heb doen toekomen. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN:

30 MAART 1998 DE KIKKER EN DE MOLEN VAN LA MANCHA TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA

3 APRIL 1998 VAN HOF NAAR HOME