27 augustus 1998. Betreft: KENNISGEVING Kenmerk: JH/PO980827

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Peter, In het kader van de tweede verjaardag van mijn First Engagement after My Divorce zend ik je bijgaand de informatie die ik vandaag aan mijn collega aan de kust heb doen toekomen. Ik verzoek jou dit epistel in het Frans te vertalen en per fax tezamen met deze originele kopieën aan de heer Hervé Stéphan te Parijs te doen toekomen. Het telefoonnummer van het Palais de Justice in Parijs is xxxxx. Ik neem aan dat men jou daar zijn faxnummer kan verstrekken. Deze activiteit gedoogt geen uitstel. Eén koninklijk slachtoffer is al meer dan genoeg. De deadline is 31 augustus aanstaande 00.25 uur. Succes ermee en hartelijke groet, CC LH.

28 AUGUSTUS 1998 NIEUWE MISSIE TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF