Datum: 7 juli 2000 Betreft: BUILDING BRIDGES Kenmerk: JH/PO20000707 Nijmegen, vrijdag 7 juli 2000 Afgelopen maandag ontving ik een telefoontje van de ANWB-alarmcentrale met het bericht dat Herman de Koning in Amerika een auto-ongeluk heeft gehad. Hij heeft zijn sleutelbeen gebroken en zijn vrouw heeft veertig hechtingen in haar hoofd. De kinderen Joost en Jojanneke zijn daarbij eveneens gwond geraakt, evenals Jojannekes vriend, de jongeheer de Schepper (toevallig dezelfde achternaam als van mijn promotor hier). Herman heeft het advies gekregen zijn vakantie verder op Hawaï voort te zetten. Vanaf 29 februari heb ik aan hem gerapporteerd aangaande de ontwikkelingen in de markt. Gezien zijn afwezigheid doe ik hiermede een beroep op jouw medewerking teneinde onze organisatie definitief van de grond te krijgen. Daarom zend ik je hierbij de post die ik oorspronkelijk voor Herman heb geschreven. De actualiteit vereist echter dat er voortdurend concrete stappen dienen te worden genomen. Dat geldt vandaag weer in het bijzonder de ontwikkeling van Royal Cervantes Airlines. Ik heb daarom besloten jou periodiek - tot aan Hermans terugkeer - op de hoogte te blijven houden. Ik werk nu vanuit Nijmegen. Vanmiddag kwam er rond 14.30 weer een tweemotorige heli van het Nederlandse leger overvliegen. Hiervan heb ik met name op 31 juli 1996 goede luchtsteun gehad toen ik de vier brieven verzond naar de vorstenhuizen van de Benelux en Spanje. Het ziet er dus weer naar uit dat er beweging is in de markt. Graag jouw medewerking. Hartelijke groet, John L.Van der Heyden Nijmegen P.S. Dinsdag a.s. ben ik weer in Utrecht op uitnodiging van de Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden.

8 JULI 2000 VERTROUWEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF