7 augustus 2000. Betreft: ROYAL HUNTER Kenmerk: JH/PO20000807. Nijmegen, maandag 7 augustus 2000. 10.45 Er staat hier een fiets voor de ingang van het appartementencomplex met het opschrift "Royal Hunter". Ik ga er dus vanuit dat die activiteit thans een aanvang heeft genomen. Vanmorgen ben ik al vroeg naar het Gofffertstadion getogen voor kaartjes voor NEC - FC Barcelona. Uitverkocht. Dus weer over tot de orde van de dag. Het doet mij denken aan het boek Geschenken van Eykis dat ik ooit eens heb gelezen van Wayne Dyer. Een spoor om op door te gaan. Eerst het nieuws rondom Royal Cervantes Airlines i.s.n. De Telegraaf: Fusiegesprekken KLM en BA de goede kant op. Ik stel vast dat de naam van de nieuwe luchtvaartmaatschappij niet tot de probleemvelden behoort volgens dit artikel. Ik hecht er echter wel aan om zo spoedig mogelijk de bevestiging te krijgen dat het bedrijf tot Royal Cervantes Airlines zal worden omgedoopt en binnen mijn beleidskader wordt ingepast. Ik zal Herman ook een exemplaar van mijn Letters to Diana met bijlagen ter inzage geven. In grote lijnen staat hierin immers al de voorbereidende fase van de onderhandelingen beschreven. Kinderen vangen veel op dat beter binnenskamers kan blijven. Daarom was ik in Maarn ook niet zo enthousiast over een te sterke invloed van de buren op mijn kinderen. Maar gedane zaken nemen geen keer. Mark studeerd niet cum laude af. Het zal wel aan zijn taalgebruik liggen.

LIEFDE IS... ... ALLEEN VAN HAAR ZIJN

VOORUIT DAN MAAR!

8 AUGUSTUS 2000 MAYBE