9 augustus 2000. Betreft: HONI SOIT QUI MAL Y PENSE. Kenmerk: JH/PO20000809. Nijmegen, woensdag 9 augustus 2000. Gaarne deze spreuk ter vertaling. Inmiddels heb ik weer 120 foto's vastgelegd die ik als buitengewoon waardevol beschouw teneinde een helderder beeld te geven van de laatste brief die Diana van mij moet hebben gelezen. Het lijkt mij daarom goed die oorspronkelijke tekst nog eens mee te nemen en van een nadere toelichting te voorzien.

Report 35 Utrecht, 25 August 1997. Dear Diana. Zie verder Letters to Diana, Princess of Wales pagina's 404 -421. Hiervan enige foto's.

The Queen is nothing amused

My Lady was not at home

FROM HOLLAND WITH LOVE. YOURS TRULY.

Ik hoop dat dit werkstuk je enigszins op weg kan helpen om dat probleem op te lossen. Voor de goede orde heb ik ook kleurenkopieën bijgevoegd uit mijn dagboek in die tijd.

Voor Herman is er binnenkort ook weer werk aan de winkel in verband met de tachtigste verjaardag van zijn vader. Het heeft iets met Prinses Irene te maken. Deze keer (15.00) ben ik met mijn moeder door mijn kinderen Mark en Caroline meegenomen. We hebben ongeveer dezelfde rit gemaakt als ik op zondag 24 augustus 1997, een week voor het fatale ongeval van mijn aanstaande echtgenote. Hierbij denk ik even aan de zogenaamde 'achtergehouden informatie'. Er is iemand die kan bevestigen dat Diana mijn aanzoek had geaccepteerd. Ik ben ervan overtuigd dat zij zich om die reden tot onze advocaat heeft gewend. Wat die 'roddels' betreft zie ik vandaag op de voorpagina van Weekend de foto's van Kroonprins Felipe en Prinses Carolina de Bourbon Parma, de jongste dochter van Prinses Irene. Het is inmiddels bijna twintig jaar geleden dat ik daar ben geweest. Ik lees in het blad: "Vijf jaar geleden werd er aan het Spaanse hof al gefluisterd over een bijzondere relatie tussen kroonprins Felipe en prinses Carolina de Bourbon de Parme (Esp: Parma), de jongste dochter van prinses Irene en haar ex-man prins Carlos. Het was een idee van Felipe's ouders om Carolina te koppelen aan hun oudste zoon, maar Felipe wees haar resoluut af. In Spanje werd de afgelopen weken dan ook verbaasd gereageerd op het uitlekken van het nieuws dat de verloving van Felipe en Carolina binnenkort bekend gemaakt zou worden. Is Felipe gezwicht voor de druk van zijn ouders die alleen maar toestemming voor een huwelijk willen geven als hij trouwt met een vrouw met adellijk bloed?" Dit is voor mij een volledige verrassing, maar ik zou het ten zeerste op prijs stellen als dit verhaal op waarheid berust. Dan hebben we binnenkort in ieder geval zeer zeker een nieuw feest in de CERVANTES FAMILIE HARTELIJKE GROET JOHN L. GRAAF VAN DER HEYDEN i.s.n. P.S. Alle plaatsen zijn in het Academiegebouw vergeven op 31 augustus, maar je bent desgewenst van harte welkom op Marks borrel, denk ik.

10 AUGUSTUS 2000 LAATSTE ONTWIKKELINGEN TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF