Onderstaande brief is als zodanig niet verzonden zoals is gebleken op WOENSDAG 17 FEBRUARI 2010. Als vermeld op PREMIER BALKENENDE OVERLEEFT DEBAT OVER RAPPORT DAVIDS EN BIJZONDERE BELANGSTELLING VOOR MIJN BRIEVEN AAN HARRY STARREN heb ik deze gegevens klaarblijkelijk zonder begeleidend schrijven verzonden en zijn conform de mededeling van MARISKA SPAANDERMAN door COMPANIES HOUSE geaccepteerd.

Freemont Cyprus P.O. Box 56229 3305 LIMASSOL CYPRUS Datum: 11 maart 2009 Ons kenmerk: 20090311JHFreemont Betreft: CONTACTGEGEVENS INSTITUTO CERVANTES LTD Geachte collega, Naar aanleiding van uw schrijven d.d. 20 februari ontvangt u hierbij het door mij gedateerde en ondertekende formulier met contactgegevens retour. Met vriendelijke groeten, J.L. VAN DER HEYDEN.