Freemont Cyprus P.O. Box 56229 3305 LIMASSOL CYPRUS Datum: 3 maart 2010 Ons kenmerk: 20100313JHFreemont

Betreft: UW BRIEF D.D. 3 MAART 2010 INZAKE ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR, INSTITUTO CERVANTES LTD Geachte collega, Naar aanleiding van uw aangehecht schrijven d.d. 3 maart 2010 ontvangt u hierbij kopieën van mijn brief van 12 februari 2010 met het door mij gedateerde en ondertekende COMPANY BALANCE SHEET per 31/12/2009 van company No. 3300636 gericht aan uw kantoor in FOLKESTONE. Mocht u hierover nog vragen of opmerkingen hebben da verzoek ik u telefonisch contact met mij op te nemen via mijn mobiele telefoon. Met vriendelijke groet, J.L VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS.

Met vriendelijke groeten, J.L. VAN DER HEYDEN.