FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Fax message To: Haags Juristen College Cyprus Att.: Customer Service Concerns: Instituto Cervantes Ltd From: John L. Van der Heyden Date: 9/5/2002 Time: 15:13 Number of pages: 5 Waarde Collegae, Bijgaande brieven omtrent de 'Late Filing Penalty' heb ik in goede orde ontvangen. Het werkt klaarblijkelijk nog niet zo best bij Companies House in The United Kingdom. Het verschuldigde bedrag heb ik al op 18 februari van dit jaar op hun rekening overgemaakt (EUR 165,57 + commissie). Ogenblikkelijk na mijn terugkeer uit Nederland. Bijgaand treft u mijn reactie van 14.54 uur Spaanse tijd per fax aan. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden TORREMOLINOS P.S. Het wordt hoogtijd dat de Britse pond wordt vervangen door de Euro. - It Makes Doing Business Easier -.