DONDERDAG 28 APRIL 2011

WAARDE COLLEGAE

Nu mijn jongste zoon en zijn kersverse echtgenote zijn teruggekeerd in de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA geef ik graag een aantal door mij gemaakte foto's vrij van het huwelijk van IR RAIMUNDUS JOHANNES VAN DER HEIJDEN en FEMKE RUTTEN op 23 APRIL 2011.

EN MORGEN IS HET FEEST IN LONDEN

GENIET ERVAN!

EN WELLICHT TEN OVERVLOEDE

I LOVE

LIESBETH

Vandaag is er bijzondere belangstelling voor ZATERDAG 5 FEBRUARI 2011 DE TOPICS VAN 2010, MAANDAG 7 FEBRUARI 2011 AEPE-CONGRES IN CUENCA EN MR ABRAHAM MOSZKOWICZ OPNIEUW AAN HET WOORD en VRIJDAG 11 FEBRUARI 2011 MANUSCRIPT LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES OP 9 OKTOBER 1998 BEZORGD AAN THIERRY BARON VAN ZUYLEN VAN NIJEVELT VAN DE HAAR. Vanuit deze achtergond kijk ik naar de statistiek van vandaag. Gisteren 1293 bezoeken. Nieuw in de Top 20 van 106 zoekopdrachten 3. Kabinetderkoninginpalaisnerede.

Die brief van het KABINET DER KONINGIN dateert alweer van 2 juni 1995 en luidt: "In opdracht van Hare Majesteit de Koningin bericht ik U dat de Koningin Uw brief van 3 mei 1995 heeft ontvangen en in handen heeft gesteld van de Minister van Binnenlandse Zaken. Met de meeste hoogachting, de Directeur van het Kabinet der Koningin, Voor deze Drs. F.A.P. van de Waart". Dat is ook alweer zestien jaar geleden beste MAAGD: Een veelbelovende dag ligt voor u. De uren zullen prettig verlopen als u met anderen samenwerkt. Een discussie met iemand die u goed gezind is zal productief zijn. Span u in om de band met uw geliefde te versterken. SCHORPIOEN: Een thema uit uw verleden kan opduiken; een ex kan zich weer manifesteren en die zal meer geneigd zijn onrust te zaaien dan lieve woordjes te fluisteren. Gelukkig beschikt u over de wilskracht om dit soort situaties te klaren. Ik heb maar één ex en dat is mijn voormalige echtgenote. Op haar advies heb ik vanaf 1988 één lijn getrokken met LIESBETH en daar wijk ik nu niet meer van af. Ik ben geen YOYO.

VRIJDAG 29 APRIL 2011 HUWELIJK VAN WILLIAM EN CATHERINE