1.1.1.10.1.1.2a.6.2.3 Ulrika Johanna Halbertsma , V

Birth 9 jan 1886, Grouw Death 5 jan 1887, Grouw

1.1.1.10.1.1.2a.6.3 Tettje Halbertsma , V

Birth 31 okt 1844, Grouw Death 7 sep 1915, 's-Gravenhage, leeftijd: 70
Echtgen. Tjomme Ynte Kingma Boltjes Mr, M
Birth 30 nov 1842, Jorwerd
Death 10 sep , Oosterbeek
Vader Pieter Boltjes, M
Moeder Grietje Sybrens Hogenbrug, V
Marr 16 jun 1869, Grouw
Kinderen Hidde, M (1875-1945)

1.1.1.10.1.1.2a.6.3.1 Hidde Kingma Boltjes Mr , M

(zie dubbele tak beneden)
1.1.1.10.1.1.2a.6.4 Tettje Halbertsma , V


1.1.1.10.1.1.2b Tjalling Halbertsma* (Zie boven)

Echtgen. Reinskje van der Goot, V
Birth 27 mei 1807, Grouw
Death 12 apr 1862, Grouw, leeftijd: 54
Vader Auke Synes van der Goot, M
Moeder Janke Jogchums Boonstra, V
Marr 29 nov 1837, Grouw
Kinderen Janke, V (1843-1908)
Auke, V (1838-1838)
Justus, M (1840-1847)

Andere echtgenoten: Tettje Sjollema

1.1.1.10.1.1.2b.1 Janke Halbertsma , V

Birth 28 dec 1843, Grouw Death 28 maa 1908, Grouw, leeftijd: 64
Echtgen. Jan Albert Schepers Dr, M
Birth 25 okt 1839, Ulrum
Death 6 jul 1925, Grouw, leeftijd: 85
Occ Medisch doctor geneesheer te Grouw.
Vader Jan Dirk Schepers, M
Moeder Alida Swalue, V
Marr 6 sep 1876, Grouw

1.1.1.10.1.1.2b.2 Auke Halbertsma , V

Birth 19 sep 1838, Grouw Death 9 dec 1838, Grouw

1.1.1.10.1.1.2b.3 Justus Halbertsma , M

Birth 7 mei 1840, Grouw Death 27 dec 1847, Grouw, leeftijd: 7

1.1.1.10.1.1.3 Binnert Halbertsma , M

Birth 14 apr 1795, Grouw Death 27 dec 1847, Grouw, leeftijd: 52 Occ Koopman Grouw, lid Provinciale Kamer van Koophandel
Uit dit huwelijk behalve 3 jong-overleden kinderen: Ruurdtje, Marten, Barteltje, Hidde, Geertje en Johanna Iskje.
Echtgen. Hinke Kuipers, V
Birth 18 aug 1798, Grouw
Death 8 jul 1851, Grouw, leeftijd: 52
Vader Marten Oeges Kuipers, M
Moeder Barteltje Tjalkes Bouwma, V
Marr 8 mei 1817, Idaarderadeel
Kinderen Ruurdtje, V (1818-1851)
Marten Binnerts, M (1822-1847)
Barteltje, V (1824-1860)
Hidde Binnerts, M (1830-1885)
Geertje, V (1835-1912)
Johanna Iskje, V (1837-1911)
Petrus, M (1846-1847)
Barteltje, V (1821-1821)
Geertje, V (1827-1829)
Justus, M (1833-1833)

1.1.1.10.1.1.3.1 Ruurdtje Halbertsma , V

Birth 10 feb 1818, Grouw Death 21 maa 1851, Grouw, leeftijd: 33
Echtgen. Pieter van der Wal, M
Birth 9 maa 1817, Grouw
Death 8 apr 1852, Grouw, leeftijd: 35
Occ Koopman te Grouw
Vader Bauke Baukes van der Wal, M
Moeder Ymkje Pieters Uilkema, V
Marr 9 mei 1838, Grouw

1.1.1.10.1.1.3.2 Marten Binnerts Halbertsma , M

Birth 9 jun 1822, Grouw Death 5 mei 1847, Grouw, leeftijd: 24 Occ Koopman te Grouw
Echtgen. Minke Melles, V
Birth 23 dec 1824, Oldeboorn
Death 31 mei 1848, Oldeboorn, leeftijd: 23
Vader Petrus Melles, M
Moeder Grietje Lippes Sytsema, V
Marr 17 jul 1845, Idaarderadeel

1.1.1.10.1.1.3.3 Barteltje Halbertsma , V

Birth 17 okt 1824, Grouw Death 7 jan 1860, Grouw, leeftijd: 35
Echtgen. Jacobus Nieuwveen, M
Birth 13 feb 1817, Nijehaske
Death 5 jan 1900, Grouw, leeftijd: 82
Occ Instituteur te Joure1843-1858, koopman te Grouw
Vader Roelof Meines Nieuwveen, M
Moeder Fijke Jacobus Schurer, V
Marr 25 mei 1853, Idaarderadeel

1.1.1.10.1.1.3.4 Hidde Binnerts Halbertsma , M

Birth 25 feb 1830, Grouw Death 15 dec 1885, Grouw, leeftijd: 55 Occ Lid fa H.B. Halbertsma, houtkopers te Grouw.
Uit dit huwelijk behalve 1 jong-overleden zoon: Hinke, Binnert, Akke, Pieter Goslik en Geertje.
Echtgen. Trijntje Lykles, V
Birth 22 jun 1831, Grouw
Death 23 okt 1889, Grouw, leeftijd: 58
Vader Pieter Goslyks Lykles, M
Moeder Akke Fritzes de Vries, V
Marr 4 jun 1851, Grouw
Kinderen Hinke, V (1852-1885)
Binnert, M (1853-1876)
Akke, V (1858-1920)
Pieter Goslik, M (1860-1925)
Geertje, V (1879-)

1.1.1.10.1.1.3.4.1 Hinke Halbertsma , V

Birth 17 maa 1852, Grouw Death 15 dec 1885, Grouw, leeftijd: 33
Echtgen. Kerst van Riesen, M
Birth 23 jul 1853, Grouw
Death 28 maa 1943, Leeuwarden, leeftijd: 89
Occ Apotheker te Franeker
Vader Jan Klazes van Riesen, M
Moeder Jetske Ruurds Visser, V
Marr 14 mei 1879, Grouw

1.1.1.10.1.1.3.4.2 Binnert Halbertsma , M

Birth 12 jun 1853, Grouw Death 25 feb 1876, Grouw, leeftijd: 22Vorige * Volgende

Inhoud * Index * Familienamen * Neem contact op met