Index


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Z

?
GEEN NAAMAlofs
Theresia
Alsdorf
Maria Susanna
Andel
Jenny Willemine Jacoba (van)
Annes
Wypkjen
Antonietti
Olga Adeline Marie Drs.
Arriens van der Sluis
SipckeBacker
Gerardina Maria Bas Jonkvrouw
Bakker
Jan
Baptista Crol
Johannes
Barenbroek
Titia Tjakelina
Barth
Anna Elisabeth
Becking
Bernard Engelbert Jan Hendrick
Bendien
Willem
Berg
Abraham Hendrik Siepman (van den)
Frank Willem Mr (van den)
Bijll Nachenius
Johanna Maria (de)
Binnerts
Ruurdtje
Tjitske
Black
Robert Joseph
Blanson Henkemans
Maria Josina Dorothea
Blom
Jacoba Hermina
Boeijinga
Margaretha Annie Hendrika
Bolomey
Helena Johanna
Boonacker
Cornelis
Bruin
Rafaela Enriqueta (de)
Bruins
Minke
Buwes
Hidde
Trijntje
WytskeCannegieter
Dominicus
Cate
Gerrit Jan (ten)
Hesterina (ten)
Chandler
Donald William B.Sc.
Crommelin
Charlotte FrederiqueDasbach
Friedrich Theodor
Delden
Maria Elisabeth (van)
Dijkstra
Taetske
Dikkers
Fredrik Gerhard
Dirks
Berber
Doornbos
Gerrit Meindert Mr
Dorhout Mees
Evert Joost Mr
Douma
Titia Kornelia
Drijber
Johannes Mr.Engelsma
Aaltje
Everts
MartenFabius
Anton Hendrik Ir
Fauël
Anna Wilhelmina Elizabeth
Fischer
Anton Willem
Fock
Adle Pauline
Fockens
Baukje
Fontein
Fredrik MatakGalen
Antonie Pieter Sophie (van)
Geerts
Tjeerd
Gerrits v.d. Wijngaarden
Sytse
Goot
Reinskje (van der)
Gorter
Adam Ds
Gottschal
Henriette
Graaf
Clasine Anthonette Wilhelmine (de)
Gremmen
Nicolaas Johannes Marie Dr.
Greve
Albertus Jacobus (de)
Grevenstein
Paulus Victor Ursinus Mr. (van)
Grosse Schröder
Dorothee Auguste Marianne
Gülcher
Sofie FranciscaHalbertsma
Akke
Alida Henriette
Alida Lumina Emerentie Adriana
Amalia Theodora Alberta
Anna
Anna Dieuwke
Anna Dieuwke
Anna Henriëtte Sophie
Anna Petronella
Anna Ruurdtje
Antoinette
Antoon Dr
Arnold
Auke
Barbara Caroline Louise Henriette
Barteltje
Barteltje
Baukje
Baukje
Binnert
Binnert
Binnert Leendert Ir.
Binnert Willem Anne
Bondina Cornelia Titia Alida
Boudewijn Willem
Catharina
Catharina Maria
Catharina Maria
Claudia Maria Johanna M.A.Sc.
Cornelia Christina
Cornelis
Cornelis
Dieuwke
Dorothea Beatrix Diederika
Douwe
Eelke Tjomme
Eeltje Dr
Eeltje
Eeltje Dr
Eeltje
Eeltje Hidde
Eeltje Hidde
Eeltje Hidde
Eleonora
Eli Fred
Elisabeth Sara
Elizabeth Henriëtte Drs
Ella Boudina
Ernest Michiel Frederik
Esther
Eva Dina
Feico Jan Jacob
Feite Dirk
Floris Alexander
Frederiek Adriana
Frederik Gerrit Edmond Mr
Geert
Geert
Geertje
Geertje
Geertje
Geertje
Geertje
Geertruida Hanna Louise
Gerlof
Gerrit
Grietje
Hadewich Soetkin
Hanna
Helen Cecilia
Helena Johanna Drs
Helena Johanna
Hendrik
Hendrika Maria Jozina Mr.
Henk Leendert
Henrietta Johanna
Henriette Gerarda
Henriette Marianne Mr.Drs.
Herre Anton
Herrius
Herrius Dr.
Hesterina Amalia
Hidde
Hidde Prof. Dr.
Hidde
Hidde
Hidde Dr
Hidde
Hidde
Hidde
Hidde Binnert
Hidde Binnert
Hidde Binnert
Hidde Binnerts
Hidde Nicolaas
Hidde Petrus Nicolaas
Hinke
Hylke
Hylke
Hylke
Hylke Gerard Mr
Hylke Johannes
Hylke Scipio
Hylkia
Hylkia
Hylkia
Hylkia Francina
Hylkia Johanna
Hylkia Maria
Jan
Janke
Jeltje
Jeltje
Jeltje
Jentje
Johanna
Johanna
Johanna Anna
Johanna Cornelia
Johanna Iskje
Johanna Iskjen
Johanna Jenny Louise
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes
Johannes Gerlof
Johannes Herrius
Johannes Herrius
Johannes Joost
Johannes Justus
Johannes Michaël
Joost Dr
Joost Dr
Joost
Joost
Joost Arnold Bernard Mr.
Joost Herre
Joost Jacob
Julia Jacoba
Julia Wilhelmina Elizabeth
Justus
Justus
Justus Johannes Dr
Justus Scipio
Justus Tjalling
Justus Tjalling
Kitty
Klaas Dr
Klaas Hanco
Klaas Tjalling Agnus Dr
Klaas Tjalling Antoon Prof. Ir.
Leonard Friso
Lieuwe Ds
Loretta Rose
Louis Pierre Mr
Maaike Dirkje
Margaretha
Margaretha Catharina
Maria Elisabeth
Maria Elizabeth
Maria Francisca
Maria Louise
Marietje
Marten Binnerts
Martijn Theo
Mary
Minke
Nicolaas Adolf Prof. Dr
Nicolaas George
Niels Friso
Paul Tjalling
Pauline Josephine Adelaide
Petrus Dr
Petrus
Philip Ferdinand
Pieter Goslik
Pieter Goslik
Quirijn
Reinier Alexander
Romkjen
Ruerd Hylke
Ruerdje Lenna
Ruerdje Mathilde Johanna
Ruerdje Tjallingia
Ruurd Binnert Drs.
Ruurdje
Ruurdtje
Ruurdtje
Ruurdtje Dieuwke
Saakje
Samuel Johannes
Sara
Selwyn Joost Halbert
Sietske Maria
Sjoukje Hylkia
Stephanus Justus Dr
Stephanus Justus Mr
Steven Boudewijn Eric
Steven Johan Eeltje
Steven Nicolaas Boudewijn Mr
Teadske
Tetje
Tettje
Tettje
Tettje
Tettje
Tettje
Tettje
Tettje
Tettje Jacoba
Theodora Jacoba
Tjalling
Tjalling
Tjalling Prof. Dr
Tjalling Mr
Tjalling
Tjalling
Tjalling Dr
Tjalling Binnert
Tjalling Buwe
Tjalling Enno
Tjalling Hidde Friso
Tjalling Johannes Samuel
Tjalling Joost
Tjalling Justus Prof. Dr
Tjalling Menso
Tjerk Hidde
Trijntje
Tsjalling
Uilkje
Ulrika Johanna
Ursula Frederike Pauline
Watse
Wendelien
Wilhelmina Johanna
Wouter Willem Boudewijn
Halbesma
Grietje
Halbetsma
Antje
Aukje
Bartele
Buwe Hiddes
Cornelis Mr
Geeltje Hiddes
Hendrikien
Hidde
Hiltje
Idtie Hiddes
Jaccobus
Jacobus
Janke
Justus Ds
Margaretha
Pieter
Rynie
Rynje
Sara
Schout Trijna
Scipio Dr
Sipke
Sipke
Sipke (Scipio)
Theodorus
Theodorus Dr.
Trijntje
Trijntje
Wytske
Wytske
Wytske
Wytske Sipckes
Ybeltje
Zoon
Hamaker
Jacoba Sophia
Hania
Auckje
Hansen
Clara
Hart
Dorothy Charlotte Lilian
Heersma
Trijntje
Heringa
Eliza
Heyning
Hendrik Willem Lambertus Ir
Hibma
Jan
Hiddes
Buwe
Wepcke
Hoekema
Johanna Iskje
Hoven
Antonia Hendrika (van den)
Huijsman
Maria Franscina
Hylkema
Petronella CatharinaIngen Housz
Jan Floris IrJacobs
Lubbert
Jansen
Eugenie Geertruida
Jaunsleine
Elvira
Jensma
Boukje
Jolles
Maurits Aernout Diederik
Joncheere
Johanna Jacoba (de)
Jong
Françoise Marie (de)Kamerling
Zeno Dr
Kanter
Emilia Christina (de)
Karreman
Frank
George Prof. Dr
Grace
Hubert-Jan
Kersen
Frits Dr. (van)
Kingma
Hylkia
Kingma Boltjes
Hidde Mr
Tjomme Ynte Mr
Kloeke
Madeleine
Knoop
Maria
Koningh
Klaas Willems
Kornechoff
Fima Cornelia Mr.
Krins
Feikje Catharina
Kuipers
HinkeLanghout
Hendrik
Leemhuis
Hanna Caroline Catharine
Lennep
Sara (van)
Lubberts
Trijntje
Luytsen
Yck
Lykles
TrijntjeMandere
Johanna Helena Elizabeth (van der)
Meijburg
Eefke
Melles
Minke
Merens
Hendrika Catharina
Meursing
Catharina
Monsma
Grietje
Moorman
Aleida Wilhelmina Drs.
Antoinette Josephina Maria
Morag Croll
Kathleen
Mulder
Jan NikolaasNauta
Catharina
Nieuwveen
Jacobus
Nouhuys
Jan Raapzaat Herman Ir (van)Oordijk
Cynthia Maria
Oppenhuizen
Jantje
Osenbruggen
Anna (van)
Oudkerk
Haring Ds.Pelt
Marinus Adrianus
Persijn
Hendrick Jansen
Pit
Arnoldus Adriaan Dr
Ploeg
Bartele Jacob Dr (van der)
Pol
Albartus (van der)
Prins
Jan Alingh Mr
Pyttersen
Anna MargarethaQuarles van Ufford
Jenny Louise JonkvrouwRegteren Altena
Ida Augusta (van)
Ida Augusta (van)
Reimann
Anna Martha Elisabeth Dr
Reiter
Nicholas
Riesen
Kerst (van)
Kerst (van)
Rijn
Willemina Johanna Drs
Romckes
TyeSchepers
Jan Albert Dr
Scholl
Jacomina
Sinderen
Ulpianus Ds. (van)
Sinnema
Romkjen
Sipckes van der Sluis
Hidde
Sjollema
Tettje
Sluijs
Hidde Sipckes (van der)
Smidt
Jacoba Maria (de)
Smits
Jeannette Augustina
Stam
Hendrik Coenraad
Steensma
Reinier
Sterken
Jacob
Sterringa
Feddrik
Stinstra
Catharina Rinia
Strootman
Maria Francisca Margaretha Helena
Suchtelen v.d. Haare
Eveline Margaretha Lucia Jonkvrouw (van)
Swoll
Henriette Helena (van)
Sybrends
DurkThedinga
Margaretha Santée
Tjeerds
TrijntjeVaandrager
Johan
Velde
Sybren (van der)
Visscher
Dieuke
Visser
Jurjen
Vollenhoven
Theodora Jacoba (van)
Vreede
Cornelis
Vries
Lambertus Richard (de)
Lykle (de)
Wijtze Petrus (de)
Vrind
Dorien Eberina
Vuyst
Veerle Juliana (De)Wageningh
Anne-Marie Martha (van)
Leo (van)
Wal
Pieter (van der)
Waller
Helena Albertina
Warnsinck
Cornelis
Wedekind
Johanna Georgina
Welten
Hendrikus Johannes Gerardus Ing.
Wiardi Beckman
Marijke
Wilgen
Frans Rudolf (van)
Winkel
Berendina Wilhelmina (te)
Wolterbeek
Cornelis Frederik August Mr.Zi
Chu Jing (Suzanne)
Zwezerijnen
Johannes Joseph Antonius Dr.

Inhoud * Familienamen * Neem contact op metGemaakt 16 feb 2004 door Reunion Leister Productions, Inc.