1 Buwe Hiddes, M


Woonde te Ee, vermeld aldaar 1597-1623, eigenaar van land en huizen te Ee, Tibma, Anjum en Engwierum, sterft tussen 16 oktober 1623 en 6 mei 1626, trouwt voor 26 augustus 1607 Yck Luytzen.
Echtgen. Yck Luytsen, V
Kinderen Hidde, M
Trijntje, V
Wepcke, V

1.1 Hidde Buwes , M

Occ Kleermaker
Kleermaker, lakenkoper te Kollum, eigenaar van land en huizen te Ee, Engwierum,Oldwolde, Augustinusga, Kollumerpomp en Kollum. Overleden tussen 16 juni en 2 oktober 1666. Trouwde voor 9 mei 1634 Wytscke Sipckes Halbetsma.
Echtgen. Wytske Sipckes Halbetsma, V
Birth 10 okt 1614, Kollum
Death voor 16 jun 1666, leeftijd: 51
Vader Sipcke Lubbes Halbetsma, M
Moeder Gerck Hendrix, V
Kinderen Scipio, M (ca 1645-1700)
Buwe Hiddes, M (1641-)
Idtie Hiddes, M (-< 1682)
Geeltje Hiddes, V (1650-)

1.1.1 Scipio Halbetsma Dr , M

Birth ca 1645, Kollum Death 1700, Westdongeradeel te Ternaard, leeftijd: 55
J.U.D. Advocaat voor den Hove van Friesland, fiscaalvan Dokkum, procureur en subst.-secretaris van Westdongeradeel te Ternaard.
Echtgen. Catharina Rinia Stinstra, V
Birth Dokkum
Death na 15 dec 1693
Vader Joost Rinia Stinstra, M
Moeder Antje Hendricks Stinstra, V
Marr 18 apr 1669, Dokkum
Kinderen Theodorus, M (-1742)
Rynie, V (1670-< 1672)
Antje, V (1671-1725)
Rynje, V
Justus, M (-1742)
Hendrikien, V (-> 1715)
Wytske, V (-< 1683)
Wytske, V
Aukje, V (1688-1716)
Hidde, M (1685-1762)

1.1.1.1 Theodorus Halbetsma , M

Chr 13 apr 1679, Dokkum Death 1742, Ternaard Occ Subst.-secr. van Westdongeradeel
Echtgen. Auckje Hania, V
Birth 25 feb 1685, Franeker
Death voor 1720, Ternaard, leeftijd: 34
Vader Pyter Ulbes Hania, M
Moeder Sara Bouwens, V
Marr 28 jun 1705, Ternaard
Kinderen Sipke, M
Sipke (Scipio), M (-1780)
Pieter, M
Sara, V

1.1.1.1.1 Sipke Halbetsma , M

Chr 20 jun 1706, Ternaard

1.1.1.1.2 Sipke (Scipio) Halbetsma , M

Chr 26 mei 1709, Ternaard Death 7 mei 1780, Dokkum Occ Prdedikant te Arum1733 en Holwerd 1740
Echtgen. Grietje Monsma, V
Birth 6 feb 1722, Sneek
Death 15 dec 1799, Dokkum, leeftijd: 77
Vader Jan Ages Monsma, M
Moeder Minke Oeges Feenstra, V
Marr 11 sep 1740, Sneek
Kinderen Theodorus, M (-1779)

1.1.1.1.2.1 Theodorus Halbetsma Dr. , M

Chr 24 sep 1741, Holwerd Death 22 okt 1779, Dokkum
Echtgen. Dieuke Visscher, V
Death 4 jun 1802, Dokkum
Vader Frans Canter Visscher, M
Moeder Catharina Bergsma, V
Marr 29 apr 1764, Aalsum
Kinderen Margaretha, V (-1780)
Cornelis, M (-1833)

1.1.1.1.2.1.1 Margaretha Halbetsma , V

Chr 25 aug 1765, Dokkum Death 10 okt 1780, Dokkum

1.1.1.1.2.1.2 Cornelis Halbetsma Mr , M

Chr 8 mei 1768, Dokkum Death 22 mei 1833, Leiden Occ Advocaat te Leiden
Echtgen. Johanna Jacoba de Joncheere, V
Birth 16 dec 1762, Paliacatta
Death 7 jul 1846, Leiden, leeftijd: 83
Vader Nicolaas de Joncheere, M
Moeder Adriana van Son, V
Marr 26 nov 1797

1.1.1.1.3 Pieter Halbetsma , M


1.1.1.1.4 Sara Halbetsma , V

Chr 3 jan 1712, Ternaard

1.1.1.2 Rynie Halbetsma , V

Birth 1 jan 1670, Dokkum Death voor 1 dec 1672, leeftijd: 2

1.1.1.3a Antje Halbetsma* , V

Birth 25 jan 1671, Dokkum Death 7 mei 1725, Ternaard, leeftijd: 54
Echtgen. Hidde Sipckes van der Sluijs, M
Occ Boelgoedsopmaner van Westdongeradeel te Ternaard
Vader Sipcke Arrins (van der Sluijs), M (-1668)
Moeder Geeltje Hiddes Halbetsma, V (1650-)
Marr 19 sep 1697, Ternaard

Andere echtgenoten: Marten Everts

1.1.1.3b Antje Halbetsma* (Zie boven)

Echtgen. Marten Everts, M
Marr 5 nov 1713, Ternaard

Andere echtgenoten: Hidde Sipckes van der Sluijs

1.1.1.4 Rynje Halbetsma , V
Volgende

Inhoud * Index * Familienamen * Neem contact op met