1.1.1.10.9 Trijntje Halbetsma , V

Birth 30 dec 1725, Gorredijk Death 30 mei 1802, Heerenveen, leeftijd: 76
Echtgen. Tjeerd Geerts, M
Birth ca 1712
Death 4 okt 1792, Heerenveen, leeftijd: 80
Occ Meester-smid op de Dracht te Heerenveen
Marr 22 mei 1757, Heerenveen

1.1.1.10.10 Ybeltje Halbetsma , V

Birth 30 maa 1728, Gorredijk Death 20 maa 1755, Kimswerd, leeftijd: 26
Echtgen. Durk Sybrends, M
Birth 9 feb 1727, Kimswerd
Vader Sybren Hommes, M
Moeder Aefke Jans, V

1.1.1.10.11 Wytske Halbetsma , V

Birth 1 maa 1732, Gorredijk Death 1760, leeftijd: 27
Echtgen. Feddrik Sterringa, M
Birth 1800/1803, Gorredijk
Occ Meester-glazemaker en verver, koopman
Vader Tjisse Sterringa, M
Moeder Tryntie Syttes Winia, V

1.1.1.10.12 Janke Halbetsma , V

Birth 3 aug 1736, Gorredijk Death 27 jul 1810, Leeuwarden, leeftijd: 73
Echtgen. Eliza Heringa, M
Birth 22 nov 1736, Groningen
Death 20 nov 1787, Leeuwarden, leeftijd: 50
Occ Procureur te Leeuwarden
Vader Jodocus Heringa Ds., M
Moeder Catharina Camphuis, V
Marr 11 mei 1760, Gorredijk

1.1.2 Buwe Hiddes Halbetsma , M

Birth 1641/1645, Kollum
Overleden tussen1675 en 22 juli 1681.
Echtgen. Trijntje Lubberts, V
Birth voor 1639, Kollum
Death voor 31 maa 1693, leeftijd: 54
Vader Lubbert Jacobs, M
Moeder Wepcke Buwes, V
Marr voor 1667
Kinderen Wytske, V

1.1.2.1 Wytske Buwes , V


Vermeld te Kollum 3 februari 1680.

1.1.3 Idtie Hiddes Halbetsma , M

Death voor 3 mei 1682
Testeerde Kollum 3 februari 1680.
Echtgen. Hendrick Jansen Persijn, V
Death voor 3 feb 1669, Kollum
Occ Koopman te Dokkun, na 1669 te Kollum.
Marr voor 1663

1.1.4a Geeltje Hiddes Halbetsma* , V

Birth 1650, Kollum
Woonde te Ternaard 1711.
Echtgen. Sipcke Arriens (van der Sluis), M
Death voor 1668
Vader Arjen Sipckes, M
Moeder Hiltje Piekes, V
Marr 1669, Reitsum
Kinderen Hidde, M

Andere echtgenoten: Sytse Gerrits v.d. Wijngaarden

1.1.4a.1 Hidde Sipckes van der Sluis , M


1.1.4b Geeltje Hiddes Halbetsma* (Zie boven)

Echtgen. Sytse Gerrits v.d. Wijngaarden, M
Occ Meester-timmerman te Heerenveen
Marr 1688, Tjalleberd

Andere echtgenoten: Sipcke Arriens (van der Sluis)

1.2 Trijntje Buwes , V


Woonde te Ee, overleden voor 1617, trouwde voor 2 mei 1615 Tye Romckes.
Echtgen. Tye Romckes, M

1.3 Wepcke Hiddes , V


Vermeld teKollum1633-1639, overleden 1639/'40.Trouwde voor1626 Lubbert Jacobs.
Echtgen. Lubbert Jacobs, M
Occ Lakenkoper te KollumVorige

Inhoud * Index * Familienamen * Neem contact op met