1.1.1.10.1.1.4.6 Geertje Halbertsma , V

Birth 3 jul 1805, Grouw

1.1.1.10.1.1.5 Geert Halbertsma , M


1.1.1.10.1.1.6 Geertje Halbertsma , V


1.1.1.10.1.2 Tettje Halbertsma , V

Birth 18 sep 1750, Grouw Death 18 sep 1798, Grouw, leeftijd: 48
Echtgen. Jurjen Visser, M
Birth na 1743, Grouw
Death 11 dec 1806, Grouw, leeftijd: 63
Occ Meester-timmerman
Vader Haye Jurjens, M
Moeder Corneliske Annes, V
Marr 1 okt 1755, Grouw

1.1.1.10.1.3 Romkjen Halbertsma , V

Birth 14 sep 1760, Grouw
Echtgen. Jan Bakker, M
Birth 1765, Garijpomstreken
Death 28 mei 1833, Grouw, leeftijd: 68
Occ Meester-bakker te Grouw
Vader Oege Sybrens, M
Moeder Wytske Hendriks, V
Marr 20 jan 1840, Grouw

1.1.1.10.1.4 Jentje Halbertsma , M

Birth 27 feb 1753, Grouw Death 26 nov 1824, Grouw, leeftijd: 71 Occ Meester-bakker en liefdesprediker te Grouw
Uit dit huwelijk een in 1877 uitgestorven tak te Grouw.
Echtgen. Tjitske Binnerts, V
Birth nov 1759, Grouw
Death 25 jun 1839, Grouw, leeftijd: 79
Vader Gerben Binnerts, M
Moeder Wytske Johannes, V
Marr 7 mei 1780, Grouw

1.1.1.10.2 Sipke Halbetsma , M

Birth 9 jul 1713, Gorredijk Death na 1779, Makkum, leeftijd: 65 Occ Opzichter (1752) van Gedep. Staten te Haulerwijk
Uit dit huwelijk een uitgebreide, thans grotendeels uitgestorven tak Halbetsma vnl. in Friesland; enkele leden noemden zich sedert de tweede helft van de 19 eeuw iok: Halbertsma (nog 1 stamhouder) en Halbesma (eveneens nog 1 stamhouder)
Echtgen. Wypkjen Annes, V
Birth ca 1710
Death 2 sep 1779, Harlingen, leeftijd: 69
Marr voor 1745

1.1.1.10.3 Jaccobus Halbetsma , M

Birth 7 dec 1714, Gorredijk Death 2 jan 1720, Gorredijk, leeftijd: 5

1.1.1.10.4 Zoon Halbetsma , M

Birth 26 feb 1716, Gorredijk Occ Levenloos geboren

1.1.1.10.5a Bartele Halbetsma* , M

Birth 5 jun 1717, Gorredijk Death 27 feb 1784, Gorredijk, leeftijd: 66 Occ Meesterbakker, koopman
Echtgen. Trijntje Tjeerds, V
Birth ca 1715
Death 10 jan 1766, Gorredijk, leeftijd: 51

Andere echtgenoten: Aaltje Engelsma

1.1.1.10.5b Bartele Halbetsma* (Zie boven)

Echtgen. Aaltje Engelsma, V
Birth 3 jul 1729, Oldeboorn
Death ca 1800, Gorredijk, leeftijd: 70
Vader Taede Dircks Engelsma, M
Moeder Schout Douwes, V
Marr 3 jul 1729, Oldeboorn
Kinderen Schout Trijna, V

Andere echtgenoten: Trijntje Tjeerds

1.1.1.10.5b.1 Schout Trijna Halbetsma , V

Chr 3 apr , Gorredijk
Echtgen. Hendrik Langhout, M
Vader Jelle Hendriks, M
Moeder Richtje Ynzes, V

1.1.1.10.6 Hiltje Halbetsma , V

Birth 20 aug 1718, Gorredijk Death na 21 aug 1746, leeftijd: 28
Echtgen. Klaas Willems Koningh, M
Burial 4 sep 1781, Steenwijk
Occ Meester-timmerman
Marr 1745

1.1.1.10.7 Trijntje Halbetsma , V

Birth 30 sep 1720, Gorredijk Death 3 okt 1720, Gorredijk

1.1.1.10.8 Jacobus Halbetsma , M

Birth 3 apr 1722, Gorredijk Death 13 jun 1805, Gorredijk, leeftijd: 83 Occ Meester-zilversmid
Uit dit huwelijk een in 1910 uitgestorven tak Halbetsma te Gorredijk.
Echtgen. Minke Bruins, V
Birth 14 apr 1742, Oudega
Death 22 apr 1823, Gorredijk, leeftijd: 81
Vader Bruin Engberts, M
Moeder Minke Geeukes, V
Marr 22 apr 1823, GorredijkVorige * Volgende

Inhoud * Index * Familienamen * Neem contact op met