1.1.2b.1.1.4.2.2.9 Augustus Alexander Wilhelmus van der Heyden jonkheer , MBirth 5 nov 1803, Zutphen Death 24 maa 1868, Huis Baak, leeftijd: 64 Occ Kapitein mobiele schutterij
Bij decreet van Keizer Napoleon I van 27 januari 1813 verheven tot Baron de l'Empire.

Koekkoek:
"Op 2 juni 1862 maakt August Alexander Willem van der Heijden van Baak zijn testament:
1/3 aan nicht Mathilde van Wintgen douairière vrijheer Joseph van Twickel te Ermelinghof,
1/3 aan nicht Richmonde van Middachten, echtgenote van de heer Vos de Wael te Deventer,
1/3 en tevens vruchtgebruik van zijn hele nalatenschap aan broer Ernest Willem Franciscus Canisius, die ook de bevoegdheid krijgt om gedurende het vruchtgebruik 50.000 gl. aan opgaande bomen te vellen.

Op 10 juni 1862 maakt zijn broer Ernest Willem Franciscus Canisius zijn testament:
1/3 aan nicht Mathilde van Wintgen, etc.
1/3 aan nicht Engelberta van Middachten, echtgenote van Gerhardus Antonius Helmich.
1/3 aan broer August Alexander Willem."

En verder:
"In 1868 waren er van de kinderen van Joost Hendrik Anton van der Heijden alleen nog twee zoons over, Ernestus Willem Franciscus Canisius en August Alexander Willem. Daar zij beiden hun einde voelden naderen en de omstandigheden veranderd waren, maakten ze allebei een nieuw testament. Op enkele legaten na beschikte hij over zijn goederen als volgt: de helft aan nicht Mathilde von Wintgen, douairière van Twickel, een vierde aan nicht Richmonde van Middachten, echtgenote van Mr. Antonius Franciscus Vos de Wael, een vierde aan nicht Engelbartha van Middachten, echtgenote van Gerardus Antonius Helmich. Broer Ernest Willem Franciscus krijgt het vruchtgebruik van al zijn goederen.
August A.W. overleed op 24 maart 1868. Op 11 en 23 mei van dat jaar werd overgegaan tot boedelbeschrijving. Daaruit blijkt dat August van der Heijden een groot bezit had. Hoe groot is niet helemaal duidelijk; onder Steenderen zijn het iets van 380 kadastrale nummers, onder Hengelo bijna 34 ha, onder Zelhem ruim 45 ha., en verder nog een vierde van 114 ha onder Didam, 61 ha onder Steenderen, 107 ha onder Hengelo en 29 ha onder Zelhem.
Bij de verdeling van de goederen van August A.W. van der Heijden waren Engelbartha van Middachten en Mr. Gerhardus Antonius Helmich in bvezit gekomen van Huize Baak en een groot aantal goederen onder Baak.
Mathilde von Wintgen en Josephus I.A.Cl.M.J.N. van Twickel erfden in hoofdzaak de Hengelose bezittingen, waarop de Van der Heijdens het Kervel hadden gebouwd. Bovendien kregen ze ook nog enkele goederen onder baak o.a. Hof te Baak en Schoolwijk."
 

1.1.2b.1.1.4.2.2.10 Maximilianus Joannes Aegidius Everhardus van der Heyden jonkheer , M

Birth 30 jun 1805, Huis Baak Death 27 dec 1818, Huis Baak, leeftijd: 13
Bij decreet van Keizer Napoleon I van 27 januari 1813 verheven tot Baron de l'Empire.

Zijn volledige doopnamen zijn Maximilianus Joannes Aegidius Everhardus Canisius.
 

1.1.2b.1.1.4.2.2.11 Ludovicus Wilhelmina Joannes Josephus van der Heyden jonkheer , M

Birth 24 okt 1806, Huis Baak Death 18 jun 1856, Huis Baak, leeftijd: 49
Bij decreet van Keizer Napoleon I van 27 januari 1813 verheven tot Baron de l'Empire.
 

1.1.2b.1.1.4.2.2.12 Adolphus Clemens Carolus van der Heyden , M

Birth 19 mei 1808, Huis Baak Death 15 feb 1858, Huis Baak, leeftijd: 49
 

1.1.2b.1.1.4.2.2.13 Ernestus Wilhelmus Franciscus Canisius van der Heyden jonkheer , M

Birth 28 mei 1813, Huis Baak Death 21 jul 1868, Huis Baak, leeftijd: 55
Pater Koekkoek maakt in "De Heerlijkheid Baak" melding van de mekrwaardige wijze waarop een groot deel van het familiekapitaal in handen is gekomen van de Rooms Katholieke Kerk en wel met de volgende woorden:

"Weer een nieuwe kerk in Baak
Pastoor Joannes van den Bosch stierf in Baak 24 december 1887. Zijn opvolger was Antonius Bernardus van den Bosch, die tot die tijd pastoor van Steenderen was geweest. Hij zou de bouwheer worden van de tegenwoordige kerk van Baak. We gaan daarvoor even terug in de geschiedenis.
21 juli 1868 stierf de laatste Van der Heijden van Baak, namelijk Ernestus Willem Franciscus Canisius Van der Heijden. Op 10 juli 1868 had hij een testament gemaakt waarin o.a. bepaald was dat
1. aan de R.C. Kerk van Baak jaarlijks 320 gl. uitgekeerd moest worden, vrij van rechten,
2. voor de reparatie van de toren van de kerk van Baak 1500 gl. gegeven moest worden, eveneens vrij van rechten.
Maar op 21 juli 1868 wordt een nieuw testament gemaakt waarin staat dat in plaats van de genoemde legaten uit het juist genoemde testament aan de R.C. Kerk van Baak een legaat van 50.000 gld. vermaakt wordt, vrij van rechten. Het testament was getekend op Huize Baak; het testament was ondertekend door G.J. van Tricht, de notaris, en door de getuigen G.D. Glaudemans en J. Grotenbreg. G.D. Glaudemans was de kapelaan van Baak, en J. Grotenbreg was de tuinman van Huize Baak.
Over dit laatste testament gaat het volgende verhaal: Toen de notaris het testament voorlas zou de kapelaan de Heer van Baak ondersteund hebben zodat hij enigszins rechtop zat. De notaris zou voorgelezen hebben: ".... aan de R.C. Kerk van Baak 5000 gl. vrij van rechten." Bij het horen hiervan zou de kapelaan gezegd hebben: "Mijnheer, het was toch 50.000 gl.?" Daarbij zou hij met zijn hand ervoor gezorgd hebben dat het hoofd van de Heer een knikkende beweging maakte. Daarop zou de notaris het getal 50.000 genoteerd hebben."

Aangaande deze zaak meldt Koekkoek tevens: "Op 10 juli 1868 maakt ook Ernest Willem Franciscus een nieuw testament. daarin staat het volgende:
1. Aan de R.C. Kerk te Baak jaarlijks 320 gld.
2. voor reparatie van de toren van deze kerk 1500 gld.
3. aan de Roomse armen van Baak jaarlijks 100 gld.
4. aan de pastoor van Baak jaarlijks 125 gld.
5. aan de R.C. Kerk van Hengelo jaarlijks 80 gld.
6. aan de Roomse armen van Hengelo 50 gld.
7. aan de Roomse armen van Keyenburg 50 gld.
8. de Kooi met toebehoren onder Beltrum en Silvolde aan nicht Engelbartha van Middachten,
9. van de rest de helft aan nicht Matilde von Wintgen, en de andere helft aan nicht Richmonde van Middachten.
Op 21 juli maakt hij echter een nieuw testament, dat in hoofdzaak hetzelfde is als het vorige. Alleen komt in plaats van de nummers 1 en 2 een legaat aan de Kerk van Baak van 50.000 gld., vrij van rechten, een jaar na overlijden te betalen. (Van dit geld werd in 1890 de grote nieuwe kerk gebouwd.) Ernest Willem Franciscus van der Heijden overleed nog diezelfde dag."

Waarvan akte, Nijmegen 8 februari 1996.

Ik maak hieruit op dat de Rooms Katholieke kerk van Baak zich op 21 juli 1868 het in die tijd astronomische bedrag van honderdduizend gulden op onrechtmatige wijze heeft eigengemaakt en aan het familiekapitaal onttrokken (Nijmegen 28 maart 2003).
 

1.1.2b.1.1.4.2.2.14 Adolphus Clemens Carolus van der Heyden , M

Birth 1808 Chr 1858, leeftijd: 50
Bij decreet van Keizer Napoleon I van 27 januari 1813 verheven tot Baron de l'Empire.
 

1.1.2b.1.1.4.2.3 Anna Maria Josepha Francisca van der Heyden , V

Chr 16 jan 1768, Baak Death 28 feb 1768, Huis Baak
 

1.1.2b.1.1.4.2.4 Anna Maria Gijsberta Josepha Francisca van der Heyden , V

Chr 15 maa 1772, Baak Death 15 maa 1772, Huis Baak
 

1.1.2b.1.1.4.3 Anna Johanna van der Heyden , V

Chr 25 mei 1726 Death 4 jan 1744, Doetinchem
 

1.1.2b.1.1.4.4 Joannes Fredericus Bartholomeus van der Heyden , M

Chr 2 maa 1731 Death 16 mei 1737, Doetinchem
 

1.1.2b.1.1.4.5 Fredericus Bartholomeus van der Heyden , M

Chr 2 maa 1731 Death 16 mei 1737, Doetinchem
 

1.1.2b.1.1.4.6 Gijsbertus Arnoldus Franciscus van der Heyden , M

Chr 9 aug 1734 Death 15 nov 1780 Occ Pater Elzearius
S.S. Theologiae lector, in het Convent van Minderbroeders te Warendorf.
 

1.1.2b.1.1.4.7 Theodorus Alexander Antonius van der Heyden , M

Chr 25 sep 1736 Death 2 dec 1790, Doesburg Burial 12 jun 1790, Doesburg Occ Dominus van de Engelenburg
Theodorus Anthonius kocht het kasteel de Engelenburg bij Brummen in 1791. Hij kwam echter al vóór de belening te overlijden, waardoor zijn naam niet in het leenregister voorkomt. Tot zijn erfgenamen had hij zijn zusters Anna Joanna en Reyniera Maria benoemd, die dan ook op 26 juli 1791 met het goed beleend werden.
 

1.1.2b.1.1.4.8 Arnolda Richardis Maria Antonia van der Heyden , V

Chr 30 dec 1737 Death 27 feb 1761, Doetinchem
 

1.1.2b.1.1.4.9 Angela Wendelina Henrica van der Heyden , V

Chr 13 mei 1739 Death 13 mei 1796, Loenen, kasteel ter Horst
Echtgen. Alard Wijnand Hacfort tot ter Horst baron, M
Birth 6 dec 1711, Amersfoort
Death 29 jan 1784, Kasteel ter Horst, leeftijd: 72
Occ Heer van ter Horst en Heyninck
Vader Olivier Hacfort, M
Moeder Maria Cornelia van der Borch, V
Marr 8 mei 1759, Doetinchem
 Vorige * VolgendeInhoud * Index * Familienamen * Neem contact op met