AANGETEKEND Directie de Baak Drs E.H. Halbertsma Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 19 november 1996 Betreft: FINANCIERING BELEIDSPLAN Kenmerk: ICB/Baak961119 Geachte Directie, Aangaande de financiering van het beleidsplan heb ik thans contact met de heer Van der Geer. Van het bedrijf Taylor & Francis Ltd, Rankine Road, Basingstoke, Hampshire, RG248 PR ontving ik informatie. Wellicht kunt u mij mededelen of het vertrouwd is om mijn Engelse versie naar de directie van dit bedrijf toe te zenden. Zoniet, dan zend ik het naar het reeds bekende adres. Ik wil deze zaak voor 26 november aanstaande rond hebben. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. Hoogachtend, J.L. VAN DER HEYDEN Bijlage: Brief aan de heer Van der Geer kenmerk ICB/VFG961119

22 NOVEMBER 1996 ORGANISATIEMODEL TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA