21 januari 1998. Betreft: BURENGERUCHT Kenmerk: JH/LH980121.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Liesbeth, Woensdag 21 januari 1998. Mijn rumoerige buur is de Domtoren. Elk uur speelt het carrillon. Ook 's nachts. Op dat punt verlang ik er hevig naar op korte termijn op een landgoed te kunnen gaan wonen en werken. Een andere buur is Engeland. Ik lees in dit verband Britse Blair vol vuur over Europa. Here We are! Het plan werkt nu ook in het Verenigd Koninkrijk. Ik beschouw Tony nu ook als lid van ons team. Tony, Wim en José María doen uitstekend werk in het kader van de Europese Integratie. Daar heb jij een zeer belangrijk aandeel in door mij ooit te adviseren "Maak maar een plan". En het werkt, zoals je ziet. Gisteren bezocht ik goede vrienden die mij op 21 april 1992 vanuit de Nachtegaal in Lisse naar de Quarles van Uffordstraat in NOORDWIJK hebben gebracht na ons bezoek aan de Keukenhof. Het was de laatste dag van mijn eerste huwelijk, zoals je weet. Op de daaropvolgende koninginnedag ben ik toen naar Spanje vertrokken. Daarbij ben ik vooral geïnspireerd geweest door de CD van Paco Peña, die ik van jou heb ontvangen bij ons afscheid in 1991. Die muziek zal ik vandaag weer eens gaan beluisteren. Ik vertrouw erop dat Tony mijn 'torch' in Engeland nu ook een stukje verder draagt en daadwerkelijk aan de uitvoering van mijn plannen in the United Kingdom een bijdrage gaat leveren. Ik heb mijn vrienden overigens de daadwerkelijke reden van mijn ziekenhuisopname verteld. Er zijn grote fouten gemaakt in dat ziekenhuis. De grootste fout die zij hebben gemaakt was een onderhoud met jou te weigeren achter gesloten deuren. Hierdoor hebben zij een ziekte gecreëerd die er niet was. De beëindiging van mijn huwelijk was een weloverwogen besluit. Dat hebben zij niet gerespecteerd. Dat is even een flash back. Die CD van Paco Peña is mij goud waard omdat jij hem zelf hebt beluisterd en feilloos hebt aangevoeld wat belangrijk is voor mij. Ik heb gisteravond overigens ook een boeiende voordracht bijgewoond door een functionaris van Van Gend & Loos over de Royal Nedlloyd Group en zijn activiteiten als de directe medewerker van de nieuw gekozen Zakenvrouw van het Jaar. Zijn beschrijving van haar deed mij ogenblikkelijk aan jou denken. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat jij hiervoor model hebt gestaan. En daar mag je trots op zijn. En ik ook! Het geschetste organisatiemodel van Van Gend & Loos in de Benelux sprak mij zeer aan. Zo is de Benelux verdeeld in 26 regiocentra onder leiding van een regiodirecteur. Elke regiodirecteur heeft een eigen margeverantwoordelijkheid. Dat model stond mij in 1986 al voor ogen voor mijn toenmalige 'talenbedrijf'. Het concept is echter honderd procent toepasbaar op de ontwikkeling van het nieuwe bedrijf. Nu echter wel uitgebreid met Engeland en Wales. Zodra de EMU is geëffectueerd wordt deze grensoverschrijdende activiteit in grote mate gefaciliteerd. De ontwikkeling van het bedrijf in the United Kingdom zal vlotter verlopen zodra de Britten zich ook bij de EMU aansluiten. Dat duurt klaarblijkelijk nog iets langer dan in de Benelux. Maar Regeren is Vooruitzien. Bijgaand ontvang je kopieën van de brieven die ik vandaag kreeg van R&M, Research and Marketing uit Maastricht in verband met een onderzoek van de Telegraaf en enkele stukken van Companies House Cardiff. Deze stukken zijn zeer belangwekkend in het kader van het gesprek van 5 februari. Ik verzoek je deze nadrukkelijk aan Edwin de Beukelaer over te dragen. Ik neem aan dat hij ook over mijn Business Plan beschikt. Ik hoop dat ik op zeer korte termijn shareholders en een groot aantal bestuurders kan invullen met jouw hulp. Naar aanleiding van het feit dat wordt verlangd de stukken vóór 10 januari ingevuld retour te zenden heb ik contact gehad met de heer Van Zwitserland van het Haags Juristen College. Ik heb hem uitgelegd dat het een holding moet worden. Hij begrijpt uiteraard de oorzaak van de vertraging van de ontwikkelingen en ik ben van mening dat ik hiervoor een uitstel nodig heb tot minstens eind februari. Want we zullen wel zeker drie weken nodig hebben om het gehele organisatieplaatje rond te krijgen. Sanne heeft weer aardig opruiming gehouden. Alle herinneringen aan Di zitten nu in dozen, met uitzondering van de kaars uit Leeuwarden met de huls uit The Leycester Arms in London. Dit was het weer voor vandaag. Wellicht tot zondag. Als er voor die tijd nog iets te melden valt, zal ik dat doen. Maar morgen mag ik de horoscoop niet lezen van drs H.M.J. Brounts. Ik ben dus benieuwd wat me nu weer boven het hoofd hangt. WITH LOVE.

Bijlagen: Brief TJ/RT 012/4 97 058 van R & M, Research and Marketing d.d. 20 januari 1998; Brief d.d. 20 januari 1998 van de stichting Haags Juristen College; Stukken 'On Her Majesty's Service' van Companies House Cardiff. P.S. Ik geniet weer van de muziek van Paco Peña.

22 JANUARI 1998 SCHAAP MET VIJF POTEN