20 juli 1996. Betreft: MUSIC OF THE FUTURE Kenmerk: ICB/PO960720.

'Het Hemelse Gerecht
Heeft zich ten langen leste
Ontfermd over mij
En mijn benauwde veste

G. van Amstel'

To my best man

Beste Peter, Hedenmiddag werd ik aangenaam verrast door een saluut van een voorbijvarende stoomboot. Ik heb wel iets met Stoom Boot Ondernemingen, zoals je weet. Vooral als ze het predikaat Koninklijk voeren. Hartelijke groet en tot ziens. P.S. Gisteravond traden in Nijmegen de ons bekende dames uit Tahiti op. Voordat ik een 'Ticket to the tropics' boek, zal ik eerst nog wel een keer naar Madrid moeten.

27 JULI 1996 UITBREIDING WERKGEBIED TER ATTENTIE VAN DE DOOR MIJ OPGERICHTE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN