2 februari 1997. Betreft: ONDERNEMEN IS ORGANISEREN Kenmerk: PJ/YP970202. Geachte heer OTTENHOFF, Hierbij hebben Wij de eer U in aansluiting op eerdere beruichtgeving U te verzoeken de datum 28 september 1997 in Uw agenda te noteren. Mijn trein zal die dag nog een keer in de richting gaan van APELDOORN. Toedeloe, John L. Van der Heyden. P.S. Het gebruik van de Pluralis Majestatis is een eeuwenoud gebruik in onze familie, teruggaand op de Heydense vorsten van Munster, 784.

5 FEBRUARI 1997 MAZDA 323