14 mei 1998. Betreft: NIEUWE START Kenmerk: JH/PO980514. Beste Peter, De paars-gele 'beach babes' vertonen zich thans ook op het strand van NOORDWIJK, waar ik uiteraard graag regelmatig vertoef met dit mooie weer. De zaken gaan daarbij uiteraard voortdurend door. Zo heb ik gisteren de makelaar in huis gehad voor de verkoop van het pand, waarvan ik de prijs nu onder de magische grens van Hfl. 200.000,- heb gebracht door het op Hfl. 199.000,- te stellen. Ik heb met de makelaar bedongen dat ik geen courtage verschuldigd ben als ik zelf een koper vind. Mijn aanbod aan jou blijft daarom nog gehandhaafd voor het geval je iemand zou weten die geïnteresseerd is in het appartement. Bij voorkeur zou ik het graag als museum willen verkopen aan een museumdirecteur met toekomstvisie, gezien alle historische documenten en artikelen waarmee ik ben omgeven. Zodra het pand verkocht is kan ik naar Spanje verhuizen. Ik heb geen enkel idee wat je met mijn aanbevelingen hebt gedaan. Ik hoop dat je ze hebt overgenomen. Het verhaal ligt immers op regeringsniveau en nogmaals: het zal je geen windeieren leggen. Zodra ik verhuis heb ik ook iemand nodig in Utrecht die zich over de postbus ontfermd. Dat kan ook iemand van de Baak zijn, omdat zij hier ook een vestiging hebben op de Biltstraat. Een ander punt is het vestigingsadres van de Stichting Cervantes Benelux. Ik geef er de voorkeur aan dat jij je daarover zult ontfermen en ik de Winthontlaan in Utrecht als vestigingsadres kan opgeven. Met TM heb ik binnenkort een gesprek. Ik hoop dat hij de honneurs voor mij wil waarnemen in dit deel van Europa. Hierbij denk ik aan een flirtpartij die in 1986 is begonnen en heeft geleid tot de flirt tussen JH en DS. Ik verwacht dat hier nog zeer veel uit kan voortvloeien ten gunste van 'The Business'. Ik denk hierbij aan de rol van het Instituto Cervantes Benelux als lid van het bestuur van de Vereniging Spaans op School en de samenwerking met staatssecretaris Tineke Netelenbos van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Ik ben ervan overtuigd dat ik in die hoedanigheid een belangrijke impuls aan de erkenning van het Spaans als volwaardig examenvak heb gegeven. Tijdens het laatstgehouden Taalcongres in de RAI in Amsterdam op 31 januari heb ik nog even met mevrouw Netelenbos contact gehad. Ik heb haar bij die gelegenheid een kerstkaart gegeven. Die had zij nog niet ontvangen, aangezien zij nog te laag stond in de hiërarchie binnen de Nederlandse Regering. Zij heeft die kaart echter wel verdiend voor het goede werk dat ze heeft verricht voor mijn doelgroep: Spaanssprekenden. Wat dat laatste betreft. Daar kan verandering in komen. Ik kan mij voorstellen dat je het gevoel hebt gevangen te zitten sinds ik je schaakmat heb gezet door je te confronteren met nog enkele feiten uit het verleden. We dienen immers allemaal verantwoordelijkheid te nemen voor onze handelingen. Dat doe ik ook. Nochtans kan na een partijtje schaak een nieuwe wedstrijd worden gespeeld. Deze keer niet tegen elkaar, maar mét elkaar. Zo heb ik in NOORDWIJK vastgesteld dat het 'Baakbericht nummer 153' de kleur paars vertoont. Ik heb de directie laten weten dat mijn voormalige 'partners' al lang beslag hadden gelegd op hun bedrijf alsmede privé-bezittingen in een soortgelijke situatie. Ik heb echter liever vrienden om mij heen dan vijanden. En zo wordt er in NOORDWIJK ook over gedacht. Gelukkig. Ik trof overigens nog een leuk paars boek met een geel opschrift Ik lach me een kriek. Denk al bij al vooral aan je gezondheid. Werk en eet als een paard, loop als een haas, voel je zo vrij als een vogel in de lucht, wees zo gezond als een vis en ga minstens eens in het halfjaar naar een dierenarts. Dit doet mij denken aan de toneelvereniging Ernst en Luim te Nijmegen. Mijn vader zal namelijk niet meer op het toneel verschijnen. Hij ligt op dit moment met een herseninfarct in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis en is niet meer bij bewustzijn. Ik denk hierbij aan de heer Peter Snel van het Utrechts Arbeidsbureau. Enige tijd geleden heb ik de volgende brief verzonden aan: De Burgemeester van Utrecht. Mr I.W. Opstelten. Postbus 16200. 3500 CE UTRECHT. Datum: 8 april 1997. Betreft: Hoog opgeleide werkzoekenden. Kenmerk: HOOG OPGELEIDE WERKZOEKENDEN. Peter Snel, je kent hem wel, kreeg de volgende brief: MANAGEMENT PROJECT SPANJE. Van Peter heb ik nog geen reactie ontvangen. Wel van de Burgemeester. Vandaag ontving ik een bericht met de volgende inhoud.

"Instituto Cervantes NBLEW. De heer J.L. van der Heyden. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Verzonden 12 mei 1998. Behandeld door M. Kemo. Doorkiesnummer 030-2861027. Datum 11 mei 1998. Ons kenmerk 98.5903 AZ. 8 april 1998. Onderwerp werkgelegenheid spaanstaligen. Geachte heer van der Heyden, Zoals ook uit mijn vorige brief aan u van 27 juni 1997 reeds is gebleken, zie ik voor de gemeente geen rol bij de werkzaamheden van uw instituut. Als u met derden wilt samenwerken kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen. Ik wens u succes met uw werkzaamheden. Hoogachtend, De Burgemeester van Utrecht, mr. I.W. Opstelten." Ik schrijf jou dit in het volste vertrouwen dat je vanaf nu achter mij blijft staan en wij over dat project een nieuwe boom kunnen opzetten. Jij beschikt over de mensen en de contacten om in dit kader aan het werk te gaan en ik over de juridische structuur. Waarin ik je graag een rol toebedeel waarmee je sneller carrière kunt maken dan je wellicht zelf van plan bent. Ik zie dat jouw ideeën al op ministeriëel niveau zijn overgenomen in het artikel Melkert trots op zijn 'Flexwet' in het NRC Handelsblad van vandaag. Ik mag aannemen dat jouw boek FlexiWerken daarbij een belangrijke inspiratiebron is geweest voor de deze minister, die overigens ook over mijn beleidsplan beschikt. Ik zie met belangstelling uit naar mijn tweede paarse kabinet. Namens mevrouw Borst van D'66 heb ik al een reactie ontvangen. Van de twee andere paarse fracties verwacht ik op korte termijn een reactie. Zij hebben het thans uiteraard zeer druk in het overleg met Hare Majesteit. Je zult daar in de toekomst dus je nieuwe professionele contacten kunnen leggen. Dan houd ik mij wat meer met de Spaanse regering bezig. Het wordt immers hoog tijd dat ik ook eens een wandeling met José María Aznar ga maken door het natuurpark Doñana, waar Ed Nijpels in de toekomst hopelijk wat geld voor kan uittrekken namens het Wereld Natuur Fonds. Dan hoeven we ook niet samen naar Zuid-Afrika. Daar heeft Ed trouwens ook geen tijd voor, naar hij mij een tijd geleden heeft verteld. Uiteraard kun je je professionele contacten ook vinden op de Baak in Noordwijk. Ik heb mij thans aangesloten bij de Baak-kring, aangezien ik mij daar nog steeds thuis en op mijn gemak voel. Het is een goede club geworden sinds wij die zaak hebben gereorganiseerd. Ik heb mij inmiddels ook opgegeven voor het programma 'Starter van het jaar 1998'. Zolang ik nog in Nederland woon ben ik daartoe gerechtigd. Zodra ik ga verhuizen zal iemand anders het van mij moeten overnemen. Ik mag aannemen dat jij wel iemand weet. Anders op de Baak wel. Ik heb in mijn leven ook gekozen voor positief denken. Daar is geen plaats voor negatievelingen. Die houd ik liever buiten de deur. Iedereen is welkom in mijn huis. Als zij zich maar netjes gedragen én positief. Daarom hoop ik ook op korte termijn een positieve reactie te ontvangen voordat ik naar Spanje vertrek. Bij voorkeur met een uitgewerkt actieplan en een ingevuld organogram voor The Business. Met hartelijke groet, JOHANNES L. VAN DER HEYDEN Esq.

P.S. Ik trof deze week nog een heel leger fietsen aan met vlaggetjes van Start in de kleuren van het Institute of English Studies en het Huis van Oranje. Wellicht valt daar nog iets mee te organiseren. Dan hebben We Ivo niet meer nodig en maken we toch een Nieuwe Start.

22 MEI 1998 HEMELVAART