24 augustus 2000. Betreft: NU DE WAARHEID Kenmerk: JH/PO20000824. Nijmegen-Dukenburg, donderdag 24 augustus 2000. Beste Peter, Gisteravond nog een diepgaand gesprek gevoerd met Herman over komende festiviteiten e.d. Ik heb de duplicaten van mijn stukken aan jou aan hem overgedragen. Vandaag trof ik bijgaand artikel met de kop NU DE WAARHEID over Diana's biograaf Andrew Morton. In dit verband neem ik in deze brief de teksten op van mijn faxberichten welke ik hem heb doen toekomen in de zomer van 1997:

1. 14 August 1997. Time: 19.15 (Dutch Time). 2. 14 August 1997. Time: 20.25 (Dutch Time). 3. 14 August 1997. Time: 23.00 (Dutch Time). 4. 15 August 1997. Time: 15.40. Andrew Morton is echter niet komen opdagen. Ik heb hem daarom na mijn terugkeer nog twee reminders gezonden. 5. 29 August 1997. Time: 13.10 Continental Time. En tenslotte: 6. 30 August 1997. Time: 9.40 Continental Time. Hij heeft nergens op gereageerd. Met alle gevolgen vandien. De juridische constructie was inmiddels waterdicht voor Diana en mij. Dienaangaande stuur ik je nog enkele belangrijke stukken terzake. Ik heb er daarom geen bezwaar tegen dat de heer Morton eveneens wordt gedagvaard teneinde zich te verantwoorden 'before The Magistrate'. ' Ik heb geen andere keus tot op heden dan arrogant te doen. Zo heb ik gisteren aan Herman laten weten dat ik Hare Majesteit op 31 juli 1996 per fax heb bericht:

"Zo de Heer Maarten van Traa heeft gekozen voor de Koninklijke Weg, heb ik moeten kiezen voor de Keizerlijke Weg. Dat is wel even wennen Majesteit, maar ik had geen andere keus."

Zo zij het. Mocht je nog stukken aantreffen tijdens jouw schoonmaak die inzake de probleemoplossing van het drama van Parijs van belang kan zijn, gaarne overdragen aan de heer Van Amstel. Gerbine van de Veerdonk (v/h Lucaya) heeft een schitterende beauty-salon. Ook 'Oase' in Nederasselt heeft zo'n prima inrichting voor dames. Daar komen ze tot hun recht. En wat belangrijker is: stresssituaties kunnen zo de baas worden gebleven. Vanmiddag had ik dominee Van der Meulen weer aan de telefoon. Hij woont in hetzelfde appartementencomplex in Berg en Dal als vicaris Martin van de R.K. Kerk. Als ik weer in het huwelijk zou kunnen treden geef ik sterk de voorkeur aan een dienst met twee heren, zoals bij MAURITS en MARILÈNE. Wellicht is Ed d'Hondt dan bereid om het burgerlijk huwelijk te voltrekken op 28 september. Daar zijn wel twee partijen voor nodig, maar met een beetje goede wil is alles mogelijk.

Liefde is... ...hem op zondag zien spelen.
Dat wordt dan weer volleyen o.i.d.

Morgen ga ik naar 'Oase' in Nederasselt. De hele dag. Maar voordien zal ik je de laatste restjes van mijn dossier toesturen. Hartelijke groet. Ook aan Gerda. P.S. Voor zover ik mij kan herinneren ben je op 1 september a.s. 15 jaar getrouwd. Klopt dat?

25 AUGUSTUS 2000 DE KOPPELING