Drs P. Ottenhoff Winthontlaan 200, B12 NL 3526 KV UTRECHT Países Bajos Datum: 10 mei 2002 Betreft: DE GELE STROPDAS Kenmerk: JH/PO20020510 Torremolinos, vrijdag 10 mei 2002 Beste Peter, Vandaag heb ik naar de begrafenis van Pim Fortuyn gekeken. Nadien een wandeling gemaakt door de stad. Daar trof ik de Gazet van Antwerpen. Die gele stropdas doet mij denken aan het bedrijf dat ik in 1986 heb opgericht en waarover ik jou de directieverantwoordelijkheid heb toegekend als mijn beste leerling in die tijd. Het was een indrukwekkende begrafenis. Met beelden die mij deden denken aan de begrafenis van Diana, inmiddels bijna vijf jaar terug. Vanavond heb ik gegeten in mijn restaurantje hier. Bij Spaanse vrienden. Ik trof er een echtpaar uit Alphen aan den Rijn. Het bracht mij in gedachten terug naar 28 januari 1997. Op de verjaardag van mijn voormalige echtgenote heb ik toen een 'Avond aan Zee...' meegemaakt op de Baak in Noordwijk. De Manager Business Development van de Luchthaven Schiphol heeft mij toen naar het station van Leiden gebracht. In de trein las ik het boek 'The Rules - Time-tested Secrets for Capturing the Heart of Mr. Right' van Ellen Fein en Sherrie Schneider. Belangrijke teksten onderstreepte ik toen met paarse inkt. Bij Alphen aan den Rijn werd ik opgeschrikt door de conducteur en liet mijn pen toen vallen. "Daar valt een pen van een paar miljoen", was daarop zijn reactie. Je kunt het allemaal lezen in mijn boek. Ook jouw aangetekende brief van 18 februari 1997 staat hierin opgenomen. Alsmede de actie die ik richting Ministerie van Justitie terzake heb genomen. Pim Fortuyn was een briljant redenaar. Hij deed mij altijd veel aan jou denken. Nochtans joeg hij klaarblijkelijk ook veel mensen tegen zich in het harnas. De titel van zijn boek "De puinhopen van Acht jaar Paars" heb ik beslist niet in dank van hem afgenomen. "De puinhopen van Acht jaar Paars" liggen op Manhattan. Zij zijn het gevolg van het onzuiver opvolgen van mijn uitgangspunten van beleid. Je weet wat het betekent als er een klein foutje wordt gemaakt, zoals een verkeerd telefoonnummer in een advertentie. Dan zijn de rapen gaar. Ik voel mij dan ook bijzonder aangesproken, gelet op deze foto.

Ik vraag mij in gemoede af waar je mee bezig bent Peter. Wat betekent jouw uitspraak "Partner"? In mijn reacties naar buiten heb ik jou aangeduid als één van de drie pilaren onder de naam 'De Gouden Driehoek'. Liesbeth Halbertsma is één van die drie pilaren. 12 1/2 jaar geleden ben ik mijn samenwerking met haar begonnen en wij hebben elkaar beiden op een voetstuk gezet. Liesbeth was zo fair om mij in het begin van onze samenwerking te zeggen "Ik sta bij jou in het krijt". Dat heb ik toen ook hogelijk van haar gewaardeerd. Achter de schermen heeft zij dan ook altijd op mijn volledige steun en medewerking kunnen rekenen. Samen hebben wij een visie opgebouwd die tot Tien jaar Paars heeft geleid en ons land wereldwijd op de kaart heeft gezet als nooit tevoren sinds de Gouden Eeuw. Op het moment dat ik bezig was met een brief aan de fractieleiders van de grote partijen in Nederland met de boodschap dat de lijsttrekker die mijn boek het beste kan verkopen de nieuwe Minister-President wordt van dit land/dat land, werd Pim Fortuyn doodgeschoten voor de ogen van Paul van der Lugt. Het ziet ernaar uit dat die nieuwe Minister-President thans begraven ligt in Driehuis-Westerveld en straks in Italië zijn laatste rustplaats krijgt. Zo heb ik Liesbeth laten weten dat ik graag wordt begraven op dat eilandje op het landgoed Althorp, waarop ook mijn toendertijd beoogde echtgenote ligt. Ingeval mijn burgerlijke status zich nog mag wijzigen kan dat nog wel veranderen. Maar ik ben realistisch genoeg om mij hierbij neer te leggen. Woensdag worden de verkiezingen gehouden. Het zou mij niets verbazen dat Pim Fortuyn dan posthuum de meeste stemmen krijgt. Ik vind dat jij dan zijn plaats dient in te nemen. Ik heb de aanslag op Fortuyn veroordeeld als een aanslag op de democratische beginselen van de Europese Rechtsstaat in mijn brieven PAARS III AAN HET CDA, PAARS III AAN D66, PAARS III AAN DE PVDA en PAARS III AAN DE VVD. Ik heb vandaag reacties gehoord dat nu Pim Fortuyn vermoord is, ook de "Leider van Paars" vermoord moet worden. Een vreemde zaak. Ik wil immers ook niet dat Harrods wordt gebombardeerd. De eigenaar van dat bedrijf dient uitsluitend de schade te vergoeden aan mijn Limited. Pim Fortuyn verwoordde in dat verband wel mijn mening. Zij het een beetje ongenuanceerd. In de Europese Unie gelden Onze Wetten. En daar dienen we ons allen aan te houden. Ik respecteer vrijheid van godsdienst. Maar kerk en staat dienen officieel gescheiden te blijven in de Europese Unie. Het Hof heeft dus altijd het laatste woord. Deze week ontving ik een tekening uit Friesland met zeven stropdassen. Het 'geel' ontbreekt hierop. Wellicht kun je hieraan nog iets doen. Ik draag nog steeds een wereldwijde verantwoordelijkheid als eigenaar van het handelsmerk 'Instituto Cervantes' etc. etc. Ik hoop van ganser harte dat dit thans tot een positief resultaat mag leiden. Deze week verzond ik ook de volgende brief: BANK CERVANTES BENELUX. Ik hoop dat je alle 'Poppetjes' thans op de juiste plaats hebt staan en zie de bevestiging daarvan graag omgaand tegemoet. P.S. Klaarblijkelijk wordt de informatiestroom naar De Zevende Hemel op dit moment goed bewaakt door mijn beschermEngel, ofwel de Rijks Voorlichtings Dienst. Ik ontving vandaag alleen het volgende bericht: Business Class <15.2200.c3-HAXX_J1m-RRR.1@rs0.nl> Subject: In Memoriam PIM FORTUYN en een gesprek met Hans Wiegel B U S I N E S S C L A S S vrijdag 10 mei 2002 Beste John, Ter nagedachtenis aan 'onze' Pim zal Business Class geheel in het teken staan van deze unieke persoonlijkheid. Wij zullen een compilatie uitzenden met beelden van Pim uit de jaren dat hij bij ons te gast was. Met politicus Hans Wiegel bespreek ik de huidige toestand in Nederland. Graag tot ziens op 12 mei a.s. (rond 11:00 uur, RTL 5)! Met vriendelijke groet, Harry Mens.

17 MEI 2002 BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL TER ATTENTIE VAN DRS P. OTTENHOFF