De Optimist UTRECHT. Datum: 21 februari 1998. Betreft: BERICHTGEVING AAN DE BAAK Kenmerk: JH/MM980221. Beste Mischa, In mijn brief VENUS EN MARS van 17 februari jongstleden gericht aan de directeur van het Management Centrum VNO NCW te NOORDWIJK heb ik het volgende gemeld: "Vrouwen komen van Venus, mannen komen van Mars", vertelde Ron Huyers laatst. Dat is het enige verschil tussen jou en mij. Ik ga verder met de analyse van jouw horoscoop van gisteren en vandaag. 'Maak geen gebruik van een aanbod dat verplichtingen met zich meebrengt. Ik denk hierbij aan het aanbod om door jouw hotelmanager Amway-produkten te laten aanschaffen. Dit brengt geen verplichtingen met zich mee. Ik heb deze situatie gisteren uitgebreid met De Optimist besproken en hem laten weten dat ik geen situaties wens die kunnen worden uitgelegd als belangenverstrengeling. Daarbij heb ik hem het voorbeeld gegeven van een situatie die mij als office-manager in Hoofddorp is overkomen. Ik werd daar als inkoper van kantoorartikelen benaderd door een vertegenwoordiger die mij om mijn privérekening vroeg. Hij gaf hoge kortingen op zijn artikelen. Die kortingen zouden mij persoonlijk ten goede komen. Ik heb dat aanbod toen categorisch van de hand gewezen en de praktijk aan jou gemeld. Ik ben immers van mening dat in dat soort situaties de voordelen ten goede dienen te komen aan het bedrijf en er niet indirect middelen aan het bedrijf kunnen worden onttrokken. Daarin ben ik zeer principiëel. Anders staat het met de Amway-business. Dit is een uitstekend en integer bedrijf. Belangenverstrengeling is niet aan de orde zodra de Baak als klant produkten afneemt op mijn distribiteursnummer. Amway verstrekt mij daarbij premies op een volkomen legitieme wijze. Ik heb besloten die premies ten goede te laten komen aan de Stichting Cervantes Benelux. Hiermee kan ik dan mijn daadwerkelijk gemaakte onkosten terughalen en mijn liquiditeitsprobleem tot een oplossing brengen. Ik vertrouw erop dat je hieraan je medewerking verleent. Ik heb Mischa geadviseerd aan het eind van de week hieromtrent contact op te nemen met de heer Van 't Hooft. Bijgaand zend ik op voorhand een Product Checklist van Amway. Met hartelijke groet.

6 MEI 1998 TOEKOMSTBEELD TER ATTENTIE VAN MISCHA MOOK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN