De heer Kees de Kat BILTHOVEN. Datum: 18 mei 1998. Betreft: AMELISWEERD Kenmerk: JH/KdK980518. Geachte heer de Kat, Met excuses zend ik bijgaand de u beloofde foto's tijdens uw kanotochtje op het Landgoed Amelisweerd op woensdag 11 februari. Helaas heb ik ze niet eerder kunnen opsturen omdat ik uw adres niet kon vinden. Ik bleek het adres echter in mijn agenda te hebben genoteerd en kwam het vanmiddag tegen. Ik hoop dat de foto's u bevallen in uw blauwe kano. Die kleur lichtblauw bevalt mij wel. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN