Directie de Baak T.a.v. de weledele heer drs H.G. Starren Directeur Management Centrum VNO-NCW Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK Datum: 24 juni 2001 Betreft: PLUS ULTRA Kenmerk: JH/HS20010624 Nijmegen, zondag 24 juni 2001 Beste Harry, Aansluitend aan mijn brief BAAK-KRING/CERVANTESKRING (2) gelieve je hierbij onderstaand mijn dagboek vanaf 18 juni jongstleden (19.24) tot heden aan te treffen Hartelijke groet, John L.Van der Heyden

15 SEPTEMBER 2001 I HAVE A DREAM TER ATTENTIE VAN MIJN COLLEGA HARRY STARREN VAN DE BAAK TE NOORDWIJK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN