Datum: Maandag 14 februari 2005 Betreft: 'Forward Annual Return Instituto Cervantes Ltd' Kenmerk: 20050214JHHJC Waarde Collega, Aansluitend aan mijn brief 20041216JHHJC aan uw collega T.Th.A.J. Manders te s'-GRAVENHAGE bevestig ik hiermede de goede ontvangst van uw brief van 7 januari 2005 met het Annual Return formulier dat u hierbij ondertekend en ter doorzending aan Companies House te Cardiff aantreft. Zoals u kunt zien op mijn website http://www.cervantes.nu/ ben ik eerst vorige week 6 februari in Torremolinos teruggekeerd. Uw post heb ik op donderdag 10 februari jongstleden voor het eerst onder ogen gekregen. Dat heb ik op die dag direct telefonisch aan een uwer medewerksters in Limassol gemeld. Ik heb het formulier naar eer en geweten ondertekend en hierbij section 5. Details of Other Shareholders blanco gelaten. Ik heb terzake in september 1997 een volmacht verstrekt aan mijn collega Drs. E.H. Halbertsma als vermeld op Beleidsplan Cervantes 7102ICH. Hoogachtend. J.L. VAN DER HEYDEN.

31 MAART 2005 UW BERICHT VAN 24 MAART 2005 TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN