Datum: Vrijdag 19 augustus 2005 Betreft: Reminder notice Annual Accounts, Instituto Cervantes Ltd. Kenmerk: 20050331JHHJC Waarde Collega, Naar aanleiding van uw brief van 11 augustus 2005 en in aansluiting op mijn brief Uw bericht van 24 maart 2005 kenmerk: 20050331JHHJC d.d. donderdag 31 maart 2005 zend ik u bijgaand het door mij ingevulde balance sheet as at 31-12-04. Om misverstanden te voorkomen heb ik het formulier niet in euro's maar in Britse ponden ingevuld, aangezien er vanaf de oprichting geen wijzigingen hebben plaatsgevonden. Mocht men eraan hechten de vermelde 100 pond in euro's om te rekenen, dan geef ik u hiermee toestemming dat alsnog te doen conform de op 31-12-2004 geldende koers. Met vriendelijke groet. J.L. VAN DER HEYDEN. 15.50 Verzonden op het postkantoor van Torremolinos.

28 NOVEMBER 2005 BROCHURE "VERMOGENSBESCHERMING, BELASTINGONTWIJKING EN ESTATE PLANNING VOOR ONDERNEMERS"

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN