Datum: Maandag 19 juni 2006 Betreft: REVIEW INSTITUTO CERVANTES LTD Kenmerk: 2006060619JHHJC Waarde Collega, Met enige vertraging in verband met mijn verblijf in Nederland en Frankrijk van 25 maart tot en met 14 juni ontvangt u naar aanleiding van uw brief van 20 april 2006 en als vervolg op FORWARD ANNUAL RETURN AND ANNUAL ACCOUNTS END OF FINANCIAL YEAR d.d. 30 januari 2006 bijgaand het door mij ingevulde formulier ter attentie van de heer N.G. CRUTCHFIELD, Inspector of Taxes of HER ROYAL MAJESTY THE QUEEN. In verband met de noodzakelijke TRANSPARANTIE treft u dit schrijven tevens aan op mijn website. Met vriendelijke groet. J.L. VAN DER HEYDEN. 18:05 Handgeschreven brief met bijlage verzonden om 18:45 in de brievenbus van het postkantoor van Torremolinos.

14 SEPTEMBER 2007 REACTIE OP CLAIM NO. 7 JN 21469 VAN DE COUNTY COURT ST. ALBANS TER ATTENTIE VAN HET HAAGS JURISTEN COLLEGE CYPRUS