Haags Juristen College Ter attentie van de heer Rolf Rothuizen Landgoed Merlot Leidsestraatweg 79A 2594 BB 's-GRAVENHAGE Datum: zondag 6 juli 2008 Ons kenmerk: 20080706JHHJC Betreft: ONS GESPREK VAN 4 JULI 2008 Geachte heer Rothuizen, Onder dankzegging voor de prettige ontvangst op donderdag 4 juli jongstleden ontvangt u aangehecht mijn gespreksverslag ter attentie van Liesbeth Halbertsma. Ik zie de reactie van Halbertsma Executive Consulting met belangstelling tegemoet. Mocht u nog op of aanmerkingen hebben, dan verneem ik die graag van u. MET VRIENDELIJKE GROET HOOGACHTEND, J.L. VAN DER HEYDEN NIJMEGEN (tot 17 juli 2008) CC EH