AANGETEKEND Mr G. van Amstel Advocaat en Procureur Kosterijland 9 3981 AJ BUNNIK Datum: Dinsdag 1 september 2009 Betreft: REMINDER Kenmerk: 20090901JHGvA Geachte Heer Van Amstel, Op dinsdag 11 augustus heb ik U per gewone post aangehechte brief getiteld VERZOEK OM RAPPORTAGE, kenmerk 20090811JHGvA met 3 bijlagen doen toekomen met het verzoek hierop vóór vandaag te reageren. Uw reactie heb ik echter niet ontvangen. Wellicht was u op vakantie, is uw praktijk niet meer op het Kosterijland 9 te BUNNIK gevestigd of heeft de vertraging een andere oorzaak. Daarom doe ik u afschrift van dit schrijven alsnog aangetekend toekomen. Graag verneem ik van u op welke termijn ik hierop uw reactie tegemoet kan zien. Voor de goede orde en de noodzakelijke transparantie heb ik gemelde correspondentie ook op mijn website vermeld op VERZOEK OM RAPPORTAGE AAN MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL en overige binnen de geplande werkmaatschappij CERVANTESONLINE vermelde domeinnamen. Voor Uw welwillende medewerking zeg ik u bij voorbaat hartelijk dank. MET VRIENDELIJKE GROET J. L. VAN DER HEYDEN, P/a NIJMEGEN.