De heer Johan L.L. Agricola Kasteel Landgoed Engelenburg EERBEEKSEWEG 6 6971 LB BRUMMEN Datum: Donderdag 17 juni 2010 Betreft: EEN NIEUWE REGERING OP HET BORDES VAN DE ENGELENBURG Kenmerk: 20100617JHKLE Geachte Heer Agricola (Beste Johan), Op MIJN BRIEF VAN 24 FEBRUARI 2010 aan Burgemeester Thom de Graaf van Nijmegen ontving ik aangehechte reactie van 2 MAART 2010.

Ingeval wij erin slagen nog voor aanvang van de VIERDAAGSE NIJMEGEN een nieuwe PAARSE regering te formeren, zou ik het op prijs stellen dit kabinet op zondag 18 JULI 2010 te kunnen presenteren op het bordes van de Engelenburg met medewerking van de NIJMEGEN COMPANY GRENADEER GUARDS uit Londen. Ik heb de heer De Graaf vandaag verzocht zijn besluit terzake in heroverweging te nemen ingeval wij op korte termijn een nieuwe PAARSE regering kunnen presenteren. HARTELIJKE GROETJOHN VAN DER HEYDEN CC BURGEMEESTER THOM DE GRAAF, DHR THOMAS TRIEBELS

17 JUNI 2010 PAARS PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN JOHAN AGRICOLA