De Burgemeester van Nijmegen Mr Thom de Graaf Korte Nieuwstraat 6 6511 PP NIJMEGEN Datum: Vrijdag 17 juni 2010 Betreft: TROOPING THE COLOUR IN BRUMMEN Kenmerk: 20100617JHBVN Geachte heer De Graaf, Ik bevestig de goede ontvangst van aangehechte brief van 2 MAART 2010 als reactie op MIJN BRIEF VAN 24 FEBRUARI 2010.

In verband met de ontwikkelingen rond de huidige kabinetsformatie verzoek ik u hiermede uw besluit terzake als onderdeel van het Vierdaagseprogramma als beschreven in aangehechte brief aan de directie van DE ENGELENBURG in heroverweging te nemen. Mijn contactpersoon in Nederland is de heer Thomas Triebels, zoon van voormalig hoogleraar Culturele Antropologie aan de toenmalige KATHOLIEKE UNIVERSITEIT NIJMEGEN, Prof.Dr. Leo Felix Triebels (Nijmegen 3 juni 1921 - 19 augustus 1995). De ontwikkelingen zie ik met belangstelling tegemoet. Met hartelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN CC. JOHAN AGRICOLA en THOMAS TRIEBELS.

20 JUNI 2010 PAARS PLUS ULTRA TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF VAN NIJMEGEN